Nastavi gvzalozba.si za domačo stran
prof. dr. Marjan Bilban, dr. med.
O avtorju
 

Je specialist medicine dela, prometa in športa. Zaposlen je kot predstojnik Centra za medicino dela pri Zavodu za varstvo pri delu. Ukvarja se predvsem z ocenjevanjem zmožnosti delavcev, udeležencev v prometu in športnikov. Opravlja tudi vse druge naloge pooblaščenega zdravnika, vključno z ekspertnimi mnenji za potrebe zdravniških komisij in sodišč. Na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani je predstojnik Katedre za javno zdravje in nosilec predmeta medicina dela, na oddelku za psihologijo Filozofske fakultete nosilec predmeta fiziologija dela, na oddelku za tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo pa nosilec predmetov medicina in higiena dela, temelji zdravstvenega varstva in medicina dela. Sodeluje tudi pri podiplomskem in doktorskem izobraževanju. Je član številnih domačih in tujih strokovnih združenj ter delovnih skupin na ministrstvih za zdravje, delo, družino in socialne zadeve. Je tudi član Slovenskega zdravniškega društva in Zdravniške zbornice Slovenije, urednik znanstvene priloge revije Delo in varnost ter stalni sodni izvedenec za področje medicine dela. V domačih in tujih publikacijah je objavil več kot 300 znanstvenih in strokovnih člankov.

Avtorjeva dela, izdana pri GV Založbi