Nastavi gvzalozba.si za domačo stran

Cena z DDV: 96,00 EUR
Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-157-6
Št. strani: 884
Leto izdaje: 2010Rimsko pravo je najbolj značilna stalnica pravnega razvoja v Evropi in povsod tam, kjer se je to oblikovalo pod njenim vplivom. Pravni razvoj spremlja in sooblikuje že več kot dva tisoč let. V tem času se je iz rimskih virov izoblikoval sistem civilnega prava, na katerem temeljijo vsi evropski pravni sistemi.

Poznavanje zgodovinskih ozadij, predvsem pa opazovanje vzajemnega vplivanja normativnega in dejanskega na ustrezni časovni razdalji sta temelj kakovostne pravne izobrazbe. Študij rimskega prava oziroma prava, ki se je izoblikovalo iz rimskih virov, ponuja oboje: časovno razdaljo in ustrezno globino razprave.

Knjiga je celovita predstavitev »sistema rimskega prava«. Ponuja pregled temeljnih pravnih institutov civilnega prava, ki ga avtor vpenja med rimske pravne vire in njihovo konkretizacijo v sodobnih civilnih zakonikih.

Avtor v uvodu podaja pregled rimske politične zgodovine in pregled zgodovine rimskega prava. Sledi pregled rimskega osebnega, stvarnega, obligacijskega in dednega prava.

Rimsko pravo je prikazano kot pomemben del kontinuitete pravnega razvoja. Zato je v ospredju vzajemno učinkovanje med družbenimi danostmi in njihovim pravnim urejanjem oziroma dograjevanje in nadgrajevanje obstoječega prava. Gre za razvoj, ki se nikoli ne konča in traja še danes. Širše razumevanje njegovih zakonitosti je jamstvo za kakovostne pravne rešitve znotraj harmonično delujočega pravnega sistema.

Vključeni so številni odlomki rimskih pravniških besedil, s katerimi avtor ilustrira svoja izvajanja. Za sodobnega bralca so zanimivi v več pogledih. Po eni strani kažejo na to, da so pravni problemi v bistvu ves čas isti. Po drugi strani pa gre za izredno lepe primere visoke pravne kulture, ki so jo odlikovale ostrina analize, logičnost sklepanja ter izredna jasnost, klenost in eleganca pravnega izražanja.

Rimsko pravo je najbolj žlahten in tudi najbolj trajen izraz zahodne pravne kulture. Zato je knjiga, katere vsebina ne more zastarati, dobrodošla dopolnitev vsake pravne knjižnice.

Sorodne knjige
Mnenja o knjigi
Obvestiti želim
O zbirki