Nastavi gvzalozba.si za domačo stran
Naročnine 2012

   

naročnina
v EUR

seriji L in C
(
zakonodaja in objava)
celoletna naročnina, samo papirna izdaja, vsak dan

1.200

  celoletna naročnina, papirna izdaja, vsak dan, 
+ letni
komulativen DVD

1.310
  12 mesečnih kumulativnih DVD-romov

100

 


serija L
zakonodaja 
papirna izdaja, vsak dan, celoletna naročnina

840


dodatek S
javna naročila
DVD 1 izdaja na teden, celoletna naročnina

200Cene ne vsebujejo DDV.

Naročilnica: EU narocnine 2012 - obrazec.doc