GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

 • Knjigarna: 01 30 91 820
 • Izobraževanja: 01 30 91 816
 • Pišite nam
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

43. Dnevi slovenskih pravnikov

43. Dnevi slovenskih pravnikov

Datum izobraževanja: 12. do 14. oktober 2017
Lokacija: GH Bernardin, Portorož
Kotizacija

Zaloga: Na zalogi

Že od: brez DDV: 360,00 EUR z DDV: 439,20 EUR

Do: brez DDV: 470,00 EUR z DDV 567,16 EUR

Price as configured: brez DDV: 0,00 EUR z DDV: 0,00 EUR

* potrebna polja

Price as configured: brez DDV: 0,00 EUR z DDV: 0,00 EUR

-
+
 

ČETRTEK, 12. OKTOBER 2017


Plenarno zasedanje: Vloga sodstva v pravni državi
vodja: dr. Lojze Ude


Varstvo povezanih družb in koncerni po novelah ZGD-1
vodja: dr. Marijan Kocbek

 • • Koncepti varovanja odvisnih družb pri dejanskih in pogodbenih koncernih
  dr. Marijan Kocbek
 • • Odškodninski zahtevki odvisnih družb in delničarjev zaradi škodljivih navodil in »finančnih izčrpavanj«
  dr. Peter Podgorelec
 • • Instituti varovanja manjšinskih družbenikov pri integracijah – razlike med pripojitvijo in pri vključenih družbah
  dr. Saša Prelič
 • • Izdelava poslovnih poročil, izjav o upravljanju ter izjav o nefinančnih informacijah pri konsolidiranih letnih poročilih in letnih poročilih posameznih gospodarskih družb
  dr. Borut Bratina
 • • V čem se razlikujejo pravila računovodenja po Mednarodnih standardih računovodskega poročanja od Slovenskih računovodskih standardov?
  dr. Marjan Odar


(So)delovanje strank v splošnem in posebnih upravnih postopkih
vodja: dr. Erik Kerševan

 • • Poudarki sodne prakse v zvezi z vročanjem v upravnih postopkih
  Peter Golob
 • • Sodelovanje javnosti in stranskih udeležencev v okoljevarstvenih postopkih
  dr. Janez Čebulj
 • •  Vključevanje strank med teorijo in prakso upravnega postopka (s poudarkom na davčnih in inšpekcijskih postopkih)
  dr. Polona Kovač
 • • Dokazni predlogi v splošnem in posebnih upravnih postopkih
  dr. Erik Kerševan

Okrogla miza (petek): Terorizem – ali bomo spremenili svoje življenjske navade 
vodja: dr. Marko Pavliha
sodelujoči: dr. Patrick Vlačič, dr. Marko Ilešič, dr. Primož Šterbenc, dr. Gorazd Meško
PETEK, 13. OKTOBER 2017


EU pred izzivi brexita, migracij in digitalnega prava
vodja: dr. Verica Trstenjak

 • • Migracije: Pravni položaj oseb na ozemlju države, ki jim zavrne prošnjo za mednarodno zaščito 
  dr. Vasilka Sancin
 • • Pravni in ekonomski učinki brexita na privatno pravo 
  dr. Verica Trstenjak
 • • Pravo in prihodnost EU po brexitu 
  dr. Peter Grilc
 • • Dostop do blaga, digitalnih vsebin in storitev na enotnem digitalnem (evropskem) trgu
  dr. Judita Dolžan
 • • Digitalna ekonomija: bitcoin, internet stvari in Uber
  dr. Metka Ahtik, dr. Janja Hojnik

 

Gradbena pogodba
vodja: dr. Konrad Plauštajner

 • • Odgovornost projektanta za napake gradbe 
  mag. Ivan Ravbar
 • • Pravice in obveznosti nadzornega inženirja do naročnika in izvajalca gradnje po OZ in Rdeči knjigi FIDIC
  dr. Vesna Kranjc
 • • Razmerja s podizvajalci pri gradbeni pogodbi
  mag. Maja Koršič Potočnik
 • • Aktualna sodna praksa v zvezi z gradbeno pogodbo
  Franc Seljak
 • • Reševanje sporov po FIDIC
  dr. Konrad Plauštajner, Petja Plauštajner


Delovno pravo v dobi raznovrstnih oblik dela in informacijske tehnologije
vodja: dr. Darja Senčur Peček

 • • Delo v času »delitvene ekonomije«, »sodelovalnega gospodarstva« in »spletnih platform« 
  dr. Barbara Kresal
 • • Vpliv informacijske tehnologije na delovna razmerja 
  dr. Darja Senčur Peček
 • • Dileme v zvezi z napotitvijo delavcev 
  dr. Luka Tičar
 • • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v novejši sodni praksi 
  mag. Marijan Debelak
 • • Negotova prihodnost kolektivnih delovnih razmerij 
  dr. Valentina Franca

Reforma upravljanja z etažno lastnino in stanovanjskih najemnih razmerij
vodja: dr. Miha Juhart

 • • Urejanje medsebojnih razmerij etažnih lastnikov de lege ferenda
  dr. Miha Juhart
 • • Skupnost etažnih lastnikov, njena organiziranost in pravni položaj
  Franci Gerbec
 • • Vloga in položaj upravnika ter razmerja z etažnimi lastniki
 • • Nova ureditev stanovanjskih najemnih razmerij
  dr. Matija Damjan
SOBOTA, 14. OKTOBER 2017


Novi izzivi v civilnem procesnem pravu
vodja: dr. Vesna Rijavec

 • • Vročanje v civilnih postopkih
  mag. Mitja Podpečan
 • • Ugotavljanje dejanskega stanja na prvi in drugi stopnji
  dr. Aleš Galič
 • • Postopki v družinskih zadevah - vpliv DZ na procesno zakonodajo
  dr. Vesna Rijavec
 • • Uravnoteženje procesnih položajev v izvršilnem postopku – novele ZIZ
  dr. Andrej Ekart
 • • Subsidiarna uporaba ZPP v dispozitivnih nepravdnih postopkih
  mag. Matej Čujovič

Alternative v kazenskem procesnem pravu
vodja: dr. Primož Gorkič

 • • Homogenost kazenskega postopka in heterogenost (kazensko)procesnih vrednot
  dr. Zlatan Dežman
 • • Preiskava brez obrambe 
  mag. Mitja Jelenič Novak
 • • Povečanje učinkovitosti kazenskega pravosodja skozi prenovo poslovnih procesov in reformo kazenskega postopka 
  Marjan Pogačnik
 • • Poskus implementacije izkušenj mednarodnega in evropskega kazenskega prava v slovenski kazenski postopek 
  dr. Sabina Zgaga
 • • Alternative slovenskemu modelu pogajanj o priznanju krivde
  dr. Primož Gorkič

Kotizacija:

- za vse tri dni: 440,00 EUR + DDV

- za dva dneva: 380,00 EUR + DDV

Udeleženci prejmete jesensko številko revije Podjetje in delo, v kateri bodo pravočasno oddani referati dnevov slovenskih pravnikov.

 

Za zgodnje prijave do 15. avgusta, vam priznamo 5% popust ob prijavi na vse 3 dneve, kar je že obračunano na artiklu. Po tem datumu je polna cena: 440,00 EUR + DDV. 

 


 

Prenočišče:

Udeleženci sami poskrbite za rezervacijo hotela in plačate stroške prenočitve. 

Najbližja prenočišča:

- GH Bernardin *****

- H Histrion ****

- H Vile Park ***

- Vila Galea ***

 

Informacije: Hoteli Bernardin, Telefon: +386 5 690 7000

 


 

Sponzorji:

 


 

Medijski sponzorji:

Odjave:

Morebitno odjavo nam pošljite po pošti ali po faksu. Skrajni rok za pisno odpoved je 10. oktober. Če se boste odjavili do 11. oktobra 2017, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije. Pri poznejši odjavi vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.

 


 

Več informacij:

telefon: 01 30 91 816

e-pošta: dnevipravnikov@gvzalozba.si

  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
 • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
 • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820
IUS SOFTWARE d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815