GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

  • Knjigarna: 01 30 91 820
  • Dogodki: 01 30 91 816
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Agrarne skupnosti

Agrarne skupnosti

Datum: 10. december 2019
Lokacija: Hotel Slon, Ljubljana
Kotizacija
z DDV: 268,40 EUR brez DDV: 220,00 EUR

* potrebna polja

z DDV: 268,40 EUR brez DDV: 220,00 EUR
-
+

Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS) je bil, kot pove že naslov, sprejet z namenom vračanja podržavljenega premoženja agrarnih skupnosti prvotnim lastnikom. Večino odločb o vračilu tega premoženja so upravne enote izdale okrog leta 2000. Odprava krivic pa je prinesla nove težave. Ker so bile premoženjske pravice v večini primerov vrnjene že pokojnim osebam, je bilo upravljanje premoženja v praksi onemogočeno. Tudi zapuščinski postopki v vseh letih do zdaj v večini primerov niso bili uvedeni. Pred štirimi leti je bil sprejet težko pričakovani Zakon o agrarnih skupnostih (ZAgrS), ki je vzpostavil pogoje za upravljanje premoženja agrarnih skupnosti, registriranih po tem zakonu, upravnim enotam pa naložil, naj sezname tistih pokojnih oseb, ki jim je bilo podržavljeno premoženje vrnjeno in so še vedno vpisane v zemljiški knjigi, pošljejo sodiščem, da bodo po uradni dolžnosti uvedla zapuščinske postopke.

 

8.30–9.00   sprejem udeležencev


9.00–9.45   Umestitev lastninske pravice agrarnih skupnosti v ustavni okvir
Andrej Hafner, vodja sektorja za pravnosistemske zadeve v kmetijstvu na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


9.45–10.30   Upravljanje premoženja agrarne skupnosti
Miha Verčko, generalni direktor Direktorata za civilno pravo na Ministrstvu za pravosodje


10.30–10.45   odmor


10.45–11.30   Zemljiškoknjižni vpisi, povezani s premoženjem agrarnih skupnosti
Helena Brne, vodja zemljiške knjige pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici


11.30–12.15   ZAgrS – postopki na upravni enoti
Krunoslav Križ, višji svetovalec na oddelku za okolje, kmetijstvo in skupne zadeve pri Upravni enoti Cerknica


12.15–12.30   odmor


12.30–14.00   Pregled sodne prakse v zvezi z dedovanjem premoženja v agrarnih skupnostih
dr. Ana Božič Penko, Vrhovno sodišče RS, in mag. Metoda Orehar Ivanc, Višje sodišče v Ljubljani


14.15   razprava

Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS) je bil, kot pove že naslov, sprejet z namenom vračanja podržavljenega premoženja agrarnih skupnosti prvotnim lastnikom. Večino odločb o vračilu tega premoženja so upravne enote izdale okrog leta 2000. Odprava krivic pa je prinesla nove težave. Ker so bile premoženjske pravice v večini primerov vrnjene že pokojnim osebam, je bilo upravljanje premoženja v praksi onemogočeno. Tudi zapuščinski postopki v vseh letih do zdaj v večini primerov niso bili uvedeni. Pred štirimi leti je bil sprejet težko pričakovani Zakon o agrarnih skupnostih (ZAgrS), ki je vzpostavil pogoje za upravljanje premoženja agrarnih skupnosti, registriranih po tem zakonu, upravnim enotam pa naložil, naj sezname tistih pokojnih oseb, ki jim je bilo podržavljeno premoženje vrnjeno in so še vedno vpisane v zemljiški knjigi, pošljejo sodiščem, da bodo po uradni dolžnosti uvedla zapuščinske postopke.

Sodišča že množično rešujejo primere dedovanja pokojnih članov agrarnih skupnosti, zemljiška knjiga pa vpisuje (so)lastninsko pravico oziroma skupno lastnino na dediče. Na podlagi izpolnjenih pogojev za registracijo agrarnih skupnosti po ZAgrS so že sklenjeni prvi pravni posli novonastalih agrarnih skupnosti. Šest strokovnjakov z različnih področij bo na seminarju Agrarne skupnosti v svojih prispevkih odgovorilo na številna vprašanja, ki se postavljajo ob tem in so tako ali drugače povezana z agrarnimi skupnostmi.

Seminar je namenjen vsem, ki se pri delu srečujejo s premoženjem članov agrarnih skupnosti, to je sodnikom in strokovnim sodelavcem, uslužbencem upravnih enot in občin, notarjem, odvetnikom, državnim odvetnikom, seveda pa tudi članom agrarnih skupnosti.

 

Kotizacija

Kotizacija znaša 220,00 EUR + DDV. Vključuje tudi gradivo, osvežilne pijače med odmori in prigrizke. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN LEXPERA, d. o. o., odprt pri odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najkasneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100% kotizacije.Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
  • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
  • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820

LEXPERA d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

DŠ: SI27683893

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815