GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

 • Knjigarna: 01 30 91 820
 • Dogodki: 01 30 91 816
 • Pišite nam
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

44. Dnevi slovenskih pravnikov

44. Dnevi slovenskih pravnikov

Datum: 11. do 13. oktober 2018
Lokacija: GH Bernardin, Portorož
Kotizacija

Zaloga: Na zalogi

Že od: brez DDV: 360,00 EUR z DDV: 439,20 EUR

Do: brez DDV: 470,00 EUR z DDV 567,16 EUR

Price as configured: brez DDV: 0,00 EUR z DDV: 0,00 EUR

* potrebna polja

Price as configured: brez DDV: 0,00 EUR z DDV: 0,00 EUR

-
+

Prosimo Vas, da pred oddajo naročila v polje “Vaš komentar” vpišete imena udeležencev.

 

Programski odbor:
Franci Gerbec, dr. Peter Grilc, Maja Habjanič, dr. Janja Hojnik, dr. Miha Juhart, dr. Igor Kaučič, dr. Suzana Kraljić, dr. Marijan Kocbek, Boštjan Koritnik, dr. Damjan Korošec, Branka Neffat, Marijan Papež, dr. Marijan Pavčnik, dr. Darja Senčur Peček, dr. Senko Pličanič, Mojca Prelesnik, dr. Vesna Rijavec, Vida Šibenik, dr. Luka Tičar in dr. Lojze Ude.

 

ČETRTEK, 11. OKTOBER 2018

 

09.3010.00    sprejem udeležencev

 

10.0013.00    podelitev priznanj Zveze društev pravnikov Slovenije, slavnostni govornik: dr. Igor Šoltes

plenarno zasedanje: Privatizacija državnih bank
vodja: dr. Miha Juhart
sodelujoči: dr. Miha Juhart, dr. France Arhar, dr. Dušan Mramor in dr. Franjo Štiblar

13.0014.30    kosilo (posebna ponudba organizatorjev)

 

14.3017.30    1. sekcija: Vpliv nove družinske zakonodaje na premoženjskopravna razmerja
vodja: dr. Suzana Kraljić

 • • Pogodba o ureditvi premoženjskih razmerij
  dr. Viktorija Žnidaršič Skubic
 • • Ljubezen na papirju – vloga notarja pri urejanju premoženjskih razmerij
  mag. Nataša Erjavec
 • • Skrbništvo in skrb za varovančevo premoženje
  dr. Suzana Kraljić
 • • Premoženjska razmerja med zakonci v mednarodnem zasebnem pravu gospodarskih družb
  dr. Claudia Rudolf

 

14.3017.30    2. sekcija: Pravni izzivi sodelovalnega gospodarstva v digitalni dobi
vodja: dr. Janja Hojnik

 • • Sodelovalno gospodarstvo in delitvena ekonomija: pojmi in potreba po evropskem pristopu
  dr. Janja Hojnik
 • • Obdavčitev modelov sodelovalnega in digitalnega gospodarstva in ekonomije
  dr. Nana Šumrada Slavnič
 • • Varstvo potrošnikov v poslovnih modelih sodelovalnega gospodarstva
  dr. Petra Weingerl
 • • Vpliv sodelovalnega gospodarstva na stanovanjsko pravo držav članic EU
  dr. Ana Vlahek, dr. Matija Damjan
 • Varstvo osebnih podatkov pri poslovanju spletnih platform sodelovalnega gospodarstva
  dr. Nataša Pirc Musar

 

Masovno robotsko obdelovanje pravnih postopkov kot nov poslovni model pravnikov v Nemčiji
Ernest Žejn, Shakespeare (sponzor)


17.3018.00    odmor

 

18.0019.30    okrogla miza: Ključne novosti in odprta vprašanja nove prostorske in gradbene zakonodaje v praksi
vodji: dr. Senko Pličanič in Franci Gerbec
sodelujoči: dr. Senko Pličanič, Franci Gerbec, Aleksandra Velkovrh, Luka Ivanič, mag. Sabina Jereb, mag. Tomaž Černe in Leon Kobetič

 

21.00    družabni večer ob glasbi s skupino Victory

               Skupina Victory

 PETEK, 12. OKTOBER 2018


09.3012.00    3. sekcija: Aktualna vprašanja korporacijskega prava
vodja: dr. Marijan Kocbek

 • • Odgovornost uprave obvladujoče družbe za zakonitost poslovanja odvisnih družb
  dr. Peter Podgorelec
 • • Novosti pri poslovanju družbe z omejeno odgovornostjo
  dr. Borut Bratina
 • • Položaji večinskega lastnika glede odločanja o vodenju poslov v delniški družbi – razlike v enotirnih in dvotirnih sistemih upravljanja
  dr. Marijan Kocbek
 • • Sodno preizkušanje menjalnega razmerja ali denarne odpravnine manjšinskim delničarjem
  dr. Saša Prelič
 • • Politika prejemkov organov vodenja in nadzora – de lege lata in uskladitev z direktivo o sodelovanju delničarjev
  dr. Anja Strojin Štampar

 

9.3012.00    4. sekcija: Kazenskopravna sekcija
vodja: dr. Damjan Korošec

 • • Pregled temeljnih teoretskih problemov posebnega dela KZ-1
  dr. Damjan Korošec
 • • Kazenskopravno varstvo otrok
  dr. Katja Filipčič
 • • Prilastitveni namen kot ozko grlo slovenskega premoženjskega kazenskega prava
  dr. Miha Šepec
 • • Prepovedana posledica ali objektivni pogoj kaznivosti pri izbranih inkriminacijah?
  mag. Boštjan Valenčič

 

12.0013.15    kosilo (posebna ponudba organizatorjev)

 

13.1515.30    5. sekcija: Pravni vidiki regulacije in liberalizacije gospodarskih sektorjev
vodja: dr. Peter Grilc

 • • Trendi v ureditvi nekaterih reguliranih sektorjev
  dr. Peter Grilc
 • • O razmerju med regulacijo in ureditvijo konkurence v zadnjem desetletju
  dr. Klemen Podobnik
 • • Regulacija in liberalizacija trga poštnih storitev
  dr. Til Rozman
 • • Nove tehnologije in regulatorni trendi: pogled praktika
  mag. Matej Kavčič
 • • Meje dopustnosti državnih pomoči v reguliranih sektorjih
  dr. Aleš Ferčič

 

13.1515.30    6. sekcija: Izzivi pravne ureditve plačila za delo v zasebnem sektorju
vodja: dr. Luka Tičar

 • • Zakonska ureditev plačila za delo in njen pomen za prakso
  dr. Luka Tičar
 • • Avtonomna ureditev plačila za delo danes in jutri – delodajalski vidik
  mag. Maja Skorupan
 • • Avtonomna ureditev plačila za delo danes in jutri – sindikalni vidik
  Andreja Toš Zajšek
 • • Izbrana novejša sodna praksa s področja plačila za delo
  mag. Biserka Kogej Dmitrovič

 

15.3015.45    odmor

 

15.4518.00    7. sekcija: Referendumski spor: stare dileme in nove rešitve
vodja: dr. Igor Kaučič

 • • Je v referendumskem sporu ustavnopravno kaj novega
  dr. Jadranka Sovdat
 • • Referendumski spor pred Vrhovnim sodiščem
  dr. Erik Kerševan
 • • Presoja dopustnosti izključevanja referenduma o nekaterih zakonih
  dr. Bruna Žuber
 • • Spor glede vezanosti na referendumsko odločitev
  dr. Igor Kaučič

 

15.4518.00    8. sekcija: GDPR – kaj zahteva in česa še nismo storili
vodja: Mojca Prelesnik

 • • Najpogostejša vprašanja upravljavcev – praksa Informacijskega pooblaščenca
  Mojca Prelesnik
 • • Kako so se GDPR lotila slovenska podjetja
  Polona Čufer Klep
 • • Uvedba GDPR v mednarodni bančni skupini
  Janko Šavnik
 • • ZVOP-2 in slovenske posebnosti varstva osebnih podatkov
  Peter Pavlin

 

18.0018.15    odmor

 

18.1519.45    javna tribuna: Pravni terminološki slovar
vodja: dr. Marijan Pavčnik

 • • Jezikovnost prava (uvod v javno tribuno)
  dr. Marijan Pavčnik
 • • Zamisel in zasnova Pravnega terminološkega slovarja v pravnem razredu Akademije znanosti in umetnosti
  dr. Alenka Šelih
 • • Pomen pravne terminologije za slovensko pravotvornost in državnost
  dr. Janez Kranjc
 • • Pomen novega Pravnega terminološkega slovarja
  dr. Mateja Jemec Tomazin
 • • Znanstveni in strokovni pomen novega Pravnega terminološkega slovarja
  dr. Aleš Novak
 • • Pomen in značilnosti pravnega izrazja EU
  dr. Matej Accetto

 SOBOTA, 13. OKTOBER 2018


9.3012.30    9. sekcija: Prihajajoče spremembe nepravdnih in izvršilnega postopka
vodja: dr. Vesna Rijavec

 • • Primerjalnopravni pregled nepravdnih postopkov v družinskih zadevah v razvojni perspektivi
  dr. Vesna Rijavec, dr. Tjaša Ivanc
 • • Pravica navajanja novih dejstev in dokazov ter reševanje predhodnih vprašanj v nepravdnih postopkih – primerjava med avstrijsko in slovensko ureditvijo
  dr. Marija Škof
 • • Nepravdni in izvršilni postopki v ustavnosodni praksi
  dr. Dunja Jadek Pensa
 • • Reforma nepravdnih postopkov – splošne določbe
  Miha Verčko

 

9.3012.30    10. sekcija: Novosti in prihodnji pravni izzivi pokojninskega zavarovanja v Sloveniji
vodja: Marijan Papež

 • • Vpliv demografskih trendov in digitalizacije na razvoj pokojninskega zavarovanja
  dr. Andraž Rangus
 • • Zagotavljanje ekonomske, pravne in socialne varnosti delavcem v novih oblikah dela ter v prekarnih zaposlitvah
  Peter Pogačar
 • • Razvoj socialne varnosti in varovanje človekovega dostojanstva v odločitvah Ustavnega sodišča Republike Slovenije
  dr. Etelka Korpič Horvat
 • • Novosti na področju pokojninskega zavarovanja in postopek za uveljavljanje in varstvo pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
  Marijan Papež

Kotizacija:

- za vse tri dni: 440,00 EUR + DDV

- za dva dneva: 380,00 EUR + DDV

Udeleženci prejmete jesensko številko revije Podjetje in delo, v kateri bodo pravočasno oddani referati dnevov slovenskih pravnikov.

 


 

Prenočišče:

Udeleženci sami poskrbite za rezervacijo hotela in plačate stroške prenočitve. 

Najbližja prenočišča:

- GH Bernardin *****

- H Histrion ****

- H Vile Park ***

 

Informacije: Hoteli Bernardin, Telefon: +386 5 690 7000

 


 

Sponzorji:

ŽEJN GROUP - ShakeSpeare

GDES

Uradni list


 

Medijski sponzorji:

Delo

 Avtomobil srečanja:


 

Kava srečanja:Sponzor četrtkove pogostitve:

g3spiritsOdjave:

Morebitno odjavo nam pošljite po pošti ali po faksu. Skrajni rok za pisno odpoved je 9. oktober. Če se boste odjavili do 10. oktobra 2018, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije. Pri poznejši odjavi vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.

 


 

Organizatorji

Zveza društev pravnikov Slovenije

Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije

Lexpera, d. o. o., GV Založba

 

Programski odbor

Franci Gerbec, dr. Peter Grilc, Maja Habjanič, dr. Janja Hojnik, dr. Miha Juhart, dr. Igor Kaučič, dr. Suzana Kraljić, dr. Marijan Kocbek, Boštjan Koritnik, dr. Damjan Korošec, Branka Neffat, Marijan Papež, dr. Marijan Pavčnik, dr. Darja Senčur Peček, dr. Senko Pličanič, Mojca Prelesnik, dr. Vesna Rijavec, Vida Šibenik, dr. Luka Tičar in dr. Lojze Ude

 


 

Več informacij:

telefon: 01 30 91 816

e-pošta: dnevipravnikov@gvzalozba.si • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
 • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
 • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820

LEXPERA d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815