GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

  • Knjigarna: 01 30 91 820
  • Dogodki: 01 30 91 816
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

45. Dnevi slovenskih pravnikov

45. Dnevi slovenskih pravnikov

Datum: 10. do 12. oktober 2019
Lokacija: GH Bernardin, Portorož
Kotizacija

Zaloga: Na zalogi

Že od: brez DDV: 380,00 EUR z DDV: 463,60 EUR

Do: brez DDV: 470,00 EUR z DDV 569,66 EUR

Price as configured: brez DDV: 0,00 EUR z DDV: 0,00 EUR

* potrebna polja

Price as configured: brez DDV: 0,00 EUR z DDV: 0,00 EUR

-
+

www.dnevipravnikov.si


Prosimo Vas, da pred oddajo naročila v polje “Vaš komentar” vpišete imena udeležencev.

 

Četrtek, 10. oktober


9.00–9.45 sprejem udeležencev

9.45–11.00 otvoritev, slavnostni nagovor, podelitev nagrad Zveze društev pravnikov Slovenije

Slavnostni govornik: dr. Rajko Knez


11.00–11.15 odmor


11.15–13.00 1. in 2. sekcija

1. sekcija
Industrija 4.0 – ali pravo še teče vzporedno s tehnološkim razvojem

vodja: dr. Patrick Vlačič

> Umetna inteligenca, pravno argumentiranje in pravno odločanje, dr. Mitja Jermol, Boštjan Koritnik

> Tehnologija veriženja blokov in vrednostni papirji, dr. Patrick Vlačič

> Inteligentne naprave in človekove pravice, dr. Janja Hojnik

> Umetna inteligenca in kazenska odgovornost, dr. Aleš Završnik

> Avtonomna vozila in odškodninska odgovornost, dr. Petra Weingerl

Dodatno strokovno predavanje: Umetna inteligenca – pomoč ali zamenjava za nas, pravnike, Ernest Žejn


2. sekcija
Upravni postopki v širših okvirih prava

vodja: dr. Erik Kerševan

> Stvarne pravice v medigri upravnih in civilnih postopkov, Tomaž Pavčnik

> (Ka)ko se srečata upravni in kazenski postopek, dr. Liljana Selinšek

> Pomen in posledice molka organa pri odločanju v upravnih postopkih, dr. Polonca Kovač

> Pridobivanje in uporaba osebnih podatkov v upravnih postopkih, dr. Erik Kerševan


13.00–15.00 kosilo (posebna ponudba organizatorjev)


15.00–17.30 3. in 4. sekcija

3. sekcija
Novejši gospodarski posli

vodja: dr. Vesna Kranjc

> Pogodba v oblaku, dr. Peter Grilc

> Rikardijanske pogodbe: prihodnost obligacijskega prava ali nišni produkt?, Jurij Lampič

> Konzorcijska pogodba za izvedbo gradnje, dr. Konrad Plauštajner

> Pogodba o finančnem lizingu, dr. Vesna Kranjc

> Svetovalna pogodba, dr. Matija Damjan


4. sekcija
Nepravdni postopki ob uveljavitvi Družinskega zakonika

vodja: dr. Vesna Rijavec

> Razmerje med subjekti v družinskih nepravdnih postopkih (problematika centrov za socialno delo, izvedencev in drugih oseb, ki varujejo otrokove koristi), dr. Vesna Rijavec, dr. Tomaž Keresteš

> Pravica udeležencev do izjave v nepravdnih postopkih v družinskih zadevah, dr. Dragica Wedam Lukić

> Reševanje spornih vprašanj, Miha Verčko

> Prekluzije v nepravdnih postopkih, dr. Mateja Končina Peternel


21.00 Družabni večer ob glasbi s skupino Victory

Sponzor večerne pogostitve je: G3 Spirits.


Petek, 11. oktober


9.30–12.00 5. in 6. sekcija

5. sekcija
Aktualna vprašanja delovnega in socialnega prava

vodja: dr. Darja Senčur Peček

> Izzivi delovnega prava v času prekarnega dela, dr. Darja Senčur Peček

> Delovna razmerja v Sloveniji danes in jutri, /

> Nestandardne oblike dela v sodni praksi, mag. Biserka Kogej Dmitrovič

> Primerljivost položajev javnega uslužbenca in delavca, dr. Etelka Korpič Horvat

> Aktualna vprašanja dvojnega statusa in drugih predlaganih sprememb ZPIZ-2 s področja obveznega zavarovanja, Marijan Papež


6. sekcija
Stvarnopravna sekcija: Ali je potrebna sprememba SPZ in zakaj

vodja: dr. Miha Juhart

> Vključena lastninska pravica, dr. Nina Plavšak

> Zastavna pravica, dr. Renato Vrenčur

> Neprava stvarna služnost in stavbna pravica – razmislek o ureditvi obeh institutov v SPZ, dr. Miha Juhart

> Ureditev lastništva zasebnih zemljišč, ki so po dejanski rabi javne ceste – de lege ferenda, Franci Gerbec


12.00–14.00 kosilo (posebna ponudba organizatorjev)


14.00–16.30 7. in 8. sekcija

7. sekcija
Korporacijska sekcija: Uresničevanje novele ZGD-1K – implementacija Delničarske direktive II

vodja: dr. Marijan Kocbek

> Identifikacija delničarjev in olajšanje uveljavljanja njihovih korporacijskih upravičenj, dr. Saša Prelič

> Preglednost in odobritev poslov s povezanimi strankami, dr. Peter Podgorelec

> Politika prejemkov direktorjev – pravice delničarjev in informacije: po predlogu novele ZGD-1K, dr. Marijan Kocbek

> Preglednost institucionalnih vlagateljev, upravljavcev premoženja in svetovalcev za glasovanje, dr. Jerneja Prostor

> Novosti in povezanost institutov z noveliranim Zakonom o revidiranju in Zakonom o gospodarskih družbah, dr. Borut Bratina in dr. Dušan Jovanovič


8. sekcija
Odvetnik v kazenskem postopku

vodja: dr. Primož Gorkič

> Pravica do zagovornika v novejši judikaturi ESČP in presoji Ustavnega sodišča RS, ddr. Klemen Jaklič

> Varstvo poklicne skrivnosti med preiskovanjem kaznivega dejanja: v luči izvršitve odločb Ustavnega sodišča RS, dr. Miha Šepec

> Zagovornik, ki svoje dolžnosti ne opravlja ustrezno, in skrb kazenskega sodišča za kakovostno formalno obrambo, Tomaž Bromše

> Izzivi za odvetnike v kazenskih postopkih prihodnosti: postopki po Uredbi o Evropskem javnem tožilstvu, dr. Primož Gorkič


16.30–16.45 odmor


16.45–18.30

OKROGLA MIZA

(Ne)upravičenost kritike slovenskega sodstva
vodja: dr. Lojze Ude
sodelujoči: Franc Testen, mag. Matevž Krivic, dr. Matej Avbelj in dr. Janez Markeš

Sobota, 12. oktober


9.30–12.00 9. in 10. sekcija

9. sekcija
Izzivi izvršilnega prava

vodja: dr. Andrej Ekart

> Izvršljivost notarskega zapisa nepremičninske najemne pogodbe, Bojan Podgoršek

> Izvršitev sodnih odločb v družinskopravnih zadevah, dr. Tjaša Ivanc

> Poplačilo zastavnih (hipotekarnih) upnikov v izvršbi in stečaju, dr. Damjan Orož

> Izvršitelj včeraj, danes in jutri, dr. Andrej Ekart


10. sekcija
Pravni izzivi športa

vodja: dr. Vesna Bergant Rakočević

> Od Bosmana prek Murphyja in naprej – razvoj tako imenovanega športnega prava, dr. Marko Ilešič

> Pravni prikaz transferja športnika v nogometu, Janez Pejovnik

> Medijske pravice – aktualni problemi prakse, Tomaž Ambrožič

> Razreševanje sporov pred Arbitražnim sodiščem za šport (CAS) – vprašanje pristojnosti, dr. Vesna Bergant Rakočević

> Odškodninska odgovornost za prekrške v nogometu, Jure Praprotnik


Kotizacija:

- za vse tri dni: 440,00 EUR + DDV

- za dva dneva: 380,00 EUR + DDV

Udeleženci prejmete jesensko številko revije Podjetje in delo, v kateri bodo objavljeni pravočasno oddani referati Dnevov slovenskih pravnikov, in Pravni rokovnik 2020.

V četrtek in petek velja za udeležence srečanja posebna ponudba GH Bernardin – cena enega kosila je 15,00 EUR + DDV.

 

Prenočišče:

Udeleženci sami poskrbite za rezervacijo hotela in plačate stroške prenočitve.


Informacije:

Hoteli Bernardin d. d.

Telefon: +386 5 690 7000

booking@bernardingroup.si

 

GH Bernardin *****

Nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi 135,00 EUR
Nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi za eno osebo 71,00 EUR

H Histrion ****

Nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi 90,00 EUR
Nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi za eno osebo 60,00 EUR

H Vile Park ***

Nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi 65,00 EUR
Nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi za eno osebo 40,00 EUR

 

Zgodnje rezervacije do vključno 27. 8. 2019 – 5 % popusta

 

Sponzorji:

GDES

Terra Nova

ŽEJN GROUP - ShakeSpeare

Uradni list

Diktafoni.si

 

Medijski sponzorji:

Delo

GV Založba

IUS-INFO

 


Avtomobila srečanja:

Jaguar Slovenija

Land Rover Slovenija


Sponzor četrtkove pogostitve:

g3spirits


Odjave:

Morebitno odjavo nam pošljite po e-pošti ali po faksu. Skrajni rok za pisno odpoved je 8. oktober 2019. Če se boste odjavili do 9. oktobra, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije. Pri poznejši odjavi vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.

 

Organizatorji

Zveza društev pravnikov Slovenije

Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije

LEXPERA, d. o. o., GV Založba

 

Programski odbor

Programski odbor: dr. Vesna Bergant Rakočević, dr. Andrej Ekart, Franci Gerbec, dr. Primož Gorkič, Maja Habjanič, dr. Miha Juhart, dr. Erik Kerševan, dr. Marijan Kocbek, dr. Vesna Kranjc, Boštjan Koritnik, Branka Neffat, dr. Darja Senčur Peček, dr. Lojze Ude in dr. Patrick Vlačič.

 

Več informacij:

telefon: 01 30 91 816

e-pošta: dnevipravnikov@gvzalozba.si  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
  • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
  • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820

LEXPERA d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815