GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

 • Knjigarna: 01 30 91 820
 • Dogodki: 01 30 91 816
 • Pišite nam
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Mala šola delovnega prava: Urejanje delovnih razmerij v praksi

Mala šola delovnega prava: Urejanje delovnih razmerij v praksi

Datum: 22. januar, 23. januar, 29. januar, 30. januar, 5. februar, 6. februar
Lokacija: Hotel Slon, Ljubljana
Kotizacija
z DDV: 366,00 EUR brez DDV: 300,00 EUR

* potrebna polja

z DDV: 366,00 EUR brez DDV: 300,00 EUR
-
+
 

1. sklop

22. januar, 9.0013.15

Pogodba o zaposlitvi in opravljanje dela zunaj delovnega razmerja
dr. Luka Tičar, Damjan Mašera

 • • pogodba o zaposlitvi in kriteriji za opredelitev delovnega razmerja
 • • pravne podlage za opravljanje dela zunaj delovnega razmerja (pogodbe civilnega prava, študentsko delo, upokojensko delo, nov zakonski primer pogodbe o začasnem ali občasnem delu)
 • • samozaposleni in omejeno delovnopravno varstvo ekonomsko odvisnih oseb
 • • prikrita delovna razmerja in uveljavljanje obstoja delovnega razmerja (domneva, dokazno in trditveno breme, novejša sodna praksa)
 • • pristojnosti inšpekcije dela in sankcije za kršitev prepovedi dela na podlagi pogodb civilnega prava
 • • digitalizacija in delo prek spletnih platform

 

2. sklop

23. januar, 9.0013.15

Diskriminacija, mobing ter vpliv nove Splošne uredbe na varstvo zasebnosti na delovnem mestu
mag. Andrej Tomšič, dr. Martina Šetinc Tekavc

 • • vpliv nove Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov ter predloga ZVOP-2 na delodajalčeve
  obveznosti v zvezi z varstvom osebnih podatkov in zasebnosti na delovnem mestu
 • • najpogostejši primeri posegov v zasebnost na delovnem mestu (preverjanje kandidatov, njihovega
  zdravstvenega stanja, alkoholiziranosti in drugih odvisnosti, sledenje delavcu z detektivom ...)
 • • meje digitalne varnosti in nadzora (blokade in nadzor uporabe interneta, pregledovanje e-pošte,
  uporaba GPS ...)
 • • posredovanje delavčevih osebnih podatkov tretjim (sindikatu, neizbranemu kandidatu, na
  spletnem portalu podjetja ...)
 • • prepoved diskriminacije ter spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu
 • • delodajalčeva odškodninska odgovornost in določanje odškodnine
 • • pregled sodne prakse s področja prepovedi diskriminacije, mobinga ter varovanja osebnih podatkov

 

3. sklop

29. januar, 9.0013.15

Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo, prokuristom in vodilnim delavcem ter pogodba za določen čas, agencijsko delo in druge atipične pogodbe o zaposlitvi
Ljuba Zupančič Čokert, dr. Katarina Kresal Šoltes

• sklenitev pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom (javni razpis, sodno varstvo
neizbranega kandidata, kaj se s pogodbo lahko ureja drugače od zakona)
• prenehanje pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom (razlogi za odpoved,
predčasno prenehanje mandata, odpravnina, pregled novejše sodne prakse)
• kdo so vodilni delavci in kaj se zanje na podlagi zakona in novejše sodne prakse sme urejati
drugače (pogodba za določen čas, prenehanje pogodbe v primeru predčasnega prenehanja
mandata, odpravnina, odpovedni roki)
• pregled sodne prakse glede pogodbe o zaposlitvi za določen in transformacije v nedoločen čas
(utemeljitev razloga, povečan obseg dela, sezonsko delo, projektno delo...)
• najemanje agencijskih delavcev (obveznosti uporabnika do agencije in delavcev, predčasno
prenehanje napotitve, plačilo, stimulacije in druge ugodnosti)
• druge posebnosti pogodb o zaposlitvi

 

4. sklop

30. januar, 9.0013.15

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi – 1. del: Vrste prenehanja
mag. Nataša Belopavlovič

 • • prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas (odpravnina, ponudba nove pogodbe)
 • • prenehanje pogodbe s sporazumom strank (odpravnina, odpovedni rok)
 • • prenehanje pogodbe po samem zakonu zaradi ugotovljene invalidnosti
 • • prenehanje pogodbe po samem zakonu zaradi prenehanja veljavnosti delovnega dovoljenja
 • • prenehanje pogodbe zaradi izpolnitve pogojev za upokojitev
 • • prenehanje pogodbe z redno odpovedjo s strani delavca
 • • prenehanje pogodbe z izredno odpovedjo s strani delavca zaradi razlogov na strani delodajalca (odpovedni razlogi, postopek, roki, odpravnina, vloga inšpekcije dela)
 • • prenehanje pogodbe po sodbi sodišča

 

5. sklop

5. februar, 9.0013.15

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi  2. del: Redna in izredna odpoved s strani delodajalca
mag. Ivan Robnik, dr. Luka Tičar

 • • splošno o odpovedi (dopustnost, dokazno in trditveno breme, oblika in vsebina, vročitev)
 • • postopek redne in izredne odpovedi pogodbe s strani delodajalca (obveznosti delodajalca pred odpovedjo, zagovor, vloga sindikata oziroma sveta delavcev, rok)
 • • novejša sodna praksa glede odpovednih razlogov za redno in izredno odpoved pogodbe s strani delodajalca
 • • odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi (postopek, ustrezna ali primerna zaposlitev, odpravnina, ponudba pogodbe pri drugem delodajalcu, varovane kategorije)
 • • odpovedni roki, prijava delavca na zavod ter druge obveznosti strank v času odpovednega roka po ZDR-1 in ZUTD
 • • odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnega razloga ter v primerih prenehanja delodajalca s predstavitvijo novejše sodne prakse glede opredelitve presežnih delavcev
 • • posebno varstvo pred odpovedjo

 

6. sklop

6. februar, 9.0013.15

Posebno varstvo starejših delavcev in invalidov
mag. Nataša Belopavlovič, Damijan Gregorc

 • • opredelitev starejšega delavca in delavca pred upokojitvijo (upokojitveni pogoji)
 • • ugodnejše pravice za starejše delavce (dodatek za delovno dobo, letni dopust, posebno varstvo pred odpovedjo, omejitev nadurnega in nočnega dela ...)
 • • odpravnina ob upokojitvi
 • • možnosti za nadaljevanje dela po upokojitvi
 • • razporeditev invalida na drugo delovno mesto
 • • druge obveznosti delodajalca v zvezi z zagotavljanjem pravic invalidom
 • • postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu zaradi invalidnosti in v primeru poslovnega razloga

Mala šola delovnega prava: Urejanje delovnih razmerij v praksi

Strokovno izobraževanje v več sklopih

Sestavite si svoj program!PREDAVATELJI:

 • mag. Nataša Belopavlovič, Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij
 • Damijan Gregorc, odvetnik
 • dr. Katarina Kresal Šoltes, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
 • Damjan Mašera, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • mag. Ivan Robnik, upokojeni vrhovni sodnik svetnik
 • dr. Martina Šetinc Tekavc, Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani
 • doc. dr. Luka Tičar, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
 • mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke
 • Ljuba Zupančič Čokert, Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki


Izkušeni predavatelji
Možnost izbiranja sklopov
Praktična znanja
Omejeno število udeležencev


Vprašanja za predavatelje lahko vnaprej pošljete na naslov: seminar@gvzalozba.siKOTIZACIJA NA UDELEŽENCA:

 • Kotizacija za en sklop znaša 300,00 EUR brez DDV.
 • Kotizacija za dva sklopa znaša 570,00 EUR brez DDV.
 • Kotizacija za tri sklope znaša 810,00 EUR brez DDV.
 • Kotizacija za štiri sklope znaša 1020,00 EUR brez DDV.
 • Kotizacija za pet sklopov znaša 1200,00 EUR brez DDV
 • Kotizacija za šest sklopov znaša 1350,00 EUR brez DDV.

Postregli vam bomo s pijačo in prigrizkom. Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d.o.o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu. Dogodek je vključen na storitev, ki vključuje izobraževalni paket.

 TRAJANJE:

Vsak sklop traja 5 šolskih ur, od 9.00 do 13.15.UGODNOSTI:

 • Aktualna vprašanja in odgovore bomo objavili v Pravni praksi.
 • Dobili boste potrdilo o strokovnem izobraževanju.
 • Vsi udeleženci prejmete aktualne številke Pravne prakse, v katerih so obravnavana vprašanja, povezana z urejanjem delovnih razmerij.


Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816 • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
 • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
 • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820

LEXPERA d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815