GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

  • Knjigarna: 01 30 91 820
  • Dogodki: 01 30 91 816
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Kaj je dobro vedeti, ko na vrata potrka inšpektor

Kaj je dobro vedeti, ko na vrata potrka inšpektor

Datum: 13. junij 2022
Lokacija: Hotel Slon, Ljubljana
Kotizacija
brez DDV: 320,00 EUR z DDV: 390,40 EUR

* potrebna polja

brez DDV: 320,00 EUR z DDV: 390,40 EUR
-
+
 

8.30–9.00 registracija udeležencev

9.00–11.00 Potek inšpekcijskega postopka, Andrejka Grlić

11.00–11.15 odmor

11.15–13.15 Prekrškovni postopek, mag. Petra Čas, mag. Nuša Orel

13.15–13.30 odmor

13.30–15.15 Izzivi delovnopravne zakonodaje, Damjan Mašera

15.15 Razprava in zaključek seminarja

O dogodku

Najboljša priprava na inšpektorjev obisk je dosledno spoštovanje vseh predpisov, ki urejajo vašo dejavnost.


Odgovorne osebe v podjetjih želijo poslovati pošteno in zakonito, vendar morda ne poznajo vse veljavne zakonodaje ali pa se v množici predpisov ne znajdejo. Zakaj bi trepetali pred obiskom inšpektorja? Raje se vnaprej seznanite s potekom inšpekcijskega postopka ter s svojimi obveznostmi in pravicami. Bodite samozavestni in pripravljeni nanj, izognite se nevšečnostim in globam.


Seminar je namenjen predstavnikom vseh podjetij, tako velikih, srednje velikih kot malih, pravnim službam, samostojnim podjetnikom …


V prvem delu seminarja bo predstavljen potek inšpekcijskega postopka. Pojasnjeno bo, na kaj morata biti podjetje in odgovorna oseba v njem kot stranki v inšpekcijskem postopku pozorni. Odgovorili bomo na vprašanja:
• ali se mora inšpektor napovedati,
• ali inšpekcijski postopek lahko poteka brez direktorjeve navzočnosti,
• ali zavezanec lahko izve, kdo ga je prijavil,
• ali mora navzoči predstavnik podjetja podpisati zapisnik,
• kakšne pravice in dolžnosti ima zavezanec v inšpekcijskem postopku,
• kakšna je razlika med upravnim in prekrškovnim ukrepanjem inšpektorja,
• kateri roki veljajo v inšpekcijskem postopku (prekluzivni in instrukcijski roki) in kakšne so posledice, če jih zamudimo,
• ali se je mogoče pritožiti zoper odločitev inšpektorja,
• ali se je mogoče pritožiti zoper delo inšpektorja (neprimeren odnos),
• ali inšpekcijske službe tudi svetujejo.


Drugi del seminarja je namenjen seznanitvi z izvedbo prekrškovnega postopka pred pristojnimi organi, ki odločajo o prekrških. Pojasnjeno bo:
• kdaj inšpekcijska zadeva preide v prekrškovno zadevo,
• kateri organi odločajo o prekrških in katere vrste odločitev izdajo,
• kakšna je odgovornost pravnih oseb in njihovih odgovornih oseb ter podjetnikov in zasebnikov v postopkih o prekrških,
• pravna sredstva zoper odločitve organov, ki odločajo o prekrških,
• pravne posledice pravnomočnih odločitev.


V tretjem delu, namenjenem izzivom delovnopravne zakonodaje, bodo podrobno predstavljene posebnosti pri postopku nadzora delovnih inšpektorjev in najpogostejše napake delodajalcev, kot jih ugotavljajo delovni inšpektorji:
• kaj nadzoruje delovna inšpekcija,
• ali je za uvedbo nadzora potrebna prijava,
• kako poteka postopek delovne inšpekcije,
• kakšne inšpekcijske ukrepe ima na voljo delovni inšpektor (ureditev ali prepoved in drugi ukrepi),
• kaj lahko stori delodajalec, če se z ukrepi ne strinja,
• ali je kljub splošnemu načelu nesuspenzivnosti v inšpekcijskem nadzoru mogoče zadržanje ukrepov,
• kaj inšpektorji najpogosteje preverjajo,
• katere so najpogostejše napake delodajalcev (na primer plačilo za delo, regres, evidence, delovni čas, pogodbe civilnega
prava),
• kako odpraviti neskladnosti v praksi.


Kotizacija

Kotizacija znaša 320,00 EUR brez DDV (390,40 EUR z DDV). Vključuje osvežilne pijače in prigrizke med odmorom. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

 

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.


Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najkasneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100% kotizacije.


Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816

Andrejka Grlić, univerzitetna diplomirana pravnica, nekdanja dolgoletna tržna inšpektorica

mag. Petra Čas, sodnica na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu

mag. Nuša Orel, sodnica na Okrajnem sodišču v Kočevju

Damjan Mašera, univerzitetni diplomirani pravnik, vodja Sektorja za delovna razmerja in druge oblike dela na MDDSZ in nekdanji delovni inšpektor
  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
  • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
  • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820

Kategorije
LEXPERA d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

DŠ: SI27683893

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815