GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

  • Knjigarna: 01 30 91 820
  • Dogodki: 01 30 91 816
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Korporacijsko pravo

Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (241.76 KB)

Korporacijsko pravo

Avtorji: dr. Šime Ivanjko, dr. Marijan Kocbek, dr. Saša Prelič

Stvarno kazalo: Jernej Jeraj

z DDV: 165,01 EUR brez DDV: 157,15 EUR
-
+
Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-120-0
Št. strani: 1348
Leto izdaje: 2009
 

Korporacijsko pravo je dinamično pravno področje, ki se hitro razvija in normativno dograjuje. Zaradi številnih sprememb in dopolnitev Zakona o gospodarskih družbah, še posebej pa zaradi sprejetja prenovljenega ZGD-1 leta 2006 in uveljavitve nekaterih drugih predpisov, ki posegajo na področje korporacijske ureditve, smo pripravili drugo, dopolnjeno in predelano izdajo sistemske monografije Korporacijsko pravo.

Knjiga sistematično obravnava:

- splošno teorijo korporacijskega prava,
- firmsko pravo in organiziranost sodnega registra,
- pravne značilnosti gospodarskih subjektov, njihovo ustanavljanje in pravna razmerja med imetniki deležev,
- posamezne oblike gospodarskih družb, od osebnih do kapitalskih, s poudarkom na družbi z omejeno odgovornostjo in delniški družbi,
- upravljavsko ter premoženjsko-kapitalsko strukturo družb,
- bilančno pravo,
- koncernsko pravo in statusna preoblikovanja,
- prevzemno problematiko,
- insolvenčne postopke,
- delovanje in organiziranost zavarovalništva, zadružništva in gospodarskih javnih služb.

V novi izdaji je zaradi obsežne spremembe insolvenčne ureditve povsem spremenjeno poglavje o postopkih zaradi insolventnosti. Knjiga obravnava aktualne institute, zlasti s področja delniškega prava iz ZGD-1 in njegovih novel, kot so posebne pravice manjšinskih delničarjev, posebne in izredne revizije, uveljavljanje odškodninskih zahtevkov, izključitve in izstopi delničarjev, evropska delniška družba, enotirni sistem upravljanja, izčlenitve družb, čezmejne združitve, prenosi premoženja ter prevzemi. Zaradi vpetosti Slovenije v evropsko pravo družb je upoštevana vsa relevantna judikatura Sodišča Evropskih skupnosti s področja korporacijskega prava.

Kot temeljno sistemsko delo je knjiga namenjena zlasti študentom prava ob njihovem prvem srečanju s problematiko korporacijskega prava. Vendar pa ne ponuja le dogmatičnih podlag tega pravnega področja, marveč daje jasne odgovore tudi na praktična vprašanja organiziranosti in poslovanja gospodarskih družb, zato je koristen pripomoček tudi vsem tistim, ki zahtevajo poglobljene odgovore na dileme, s katerimi se srečujejo v praksi.

Avtorji monografije so vodilni slovenski teoretiki s področja korporacijskega prava, ki so sodelovali pri oblikovanju normativnih rešitev v ZGD-1 in ki so tudi aktivni sooblikovalci njegovega dograjevanja. Pri iskanju odgovorov na odprte dileme upoštevajo uveljavljeno sodno prakso in izhajajo iz sodobne primerjalne literature.

Nabor sodobne literature in judikature omogoča bralcu še podrobnejšo seznanitev s posameznimi instituti. Uporabnost knjige povečuje izčrpno stvarno kazalo.

Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (241.76 KB)
dr. Šime Ivanjko


dr. Marijan Kocbek
Dr. Marijan Kocbek je profesor obligacijskega in gospodarskega prava na Pravni fakulteti v Mariboru. Izpopolnjeval se je na New York State University ter Cleveland State University v ZDA. Je predsednik Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije. Je avtor več knjig, objavlja pa tudi v znanstvenih in strokovnih revijah. Posega zlasti na področje statusnega gospodarskega prava, finančnega prava in prava trga vrednostnih papirjev.

dr. Saša Prelič


Jernej Jeraj  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
  • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
  • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820

LEXPERA d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

DŠ: SI27683893

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815