GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

  • Knjigarna: 01 30 91 820
  • Dogodki: 01 30 91 816
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Management

Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (586.6 KB)

Management

Avtorja: dr. Rudi Rozman, dr. Jure Kovač

z DDV: 79,00 EUR brez DDV: 75,24 EUR
-
+

Vezava:               trda

ISBN:                   978-961-247-210-8

Št. strani:            506

Leto izdaje:        2012

Leto natisa:        2017

 

Knjiga sledi procesu dela managerjev in posebno pozornost namenja problemom managementa v naših podjetjih in organizacijah. Avtorja obravnavata management kot stalen in neprekinjen proces zagotavljanja smotrnega delovanja ljudi, da bi skupaj dosegli uspešnost podjetja. Izhajata iz obstoječega družbenega sistema, vendar vključujeta mnoge spremembe, ki se kažejo zlasti v upoštevanju družbene odgovornosti, upravljanja deležnikov ipd. Delo temelji na sodobnih teorijah managementa in organizacije in je praktično usmerjeno. V knjigi je vrsta izvirnih idej in rešitev.

- V uvodnem poglavju avtorja širita razumevanje managementa v smeri usklajevanja, odločanja in managerskih funkcij. Opozarjata na razmerje med upravljanjem in managementom ter obravnavata uspešnost poslovanja, tako z vidika dobička kot z vidika etične in družbene odgovornosti. Prvi del zaokrožuje razvoj preučevanja managementa.
- Drugi del obravnava značilnosti strateškega in letnega planiranja tako v manjših kot velikih podjetjih.
- V tretjem poglavju so obravnavane organizacijske strukture, procesi in kultura. Avtorja opredelita organizacijo in prikažeta strukturo, ki določa mesto vsakega posameznika v organizacijski zgradbi. Obravnavata preurejanje procesov in značilnosti, vrste in spreminjanje organizacijske kulture. Posebna pozornost velja tudi razvoju organizacije in organizacijskemu učenju.
- Sledi poglavje o ravnanju z zmožnostmi zaposlenih ter poglavje o vodenju, ki sproži delovanje ljudi. Vodenje je obravnavano v širšem smislu, kot lastnosti in način vodenja, motiviranje in komuniciranje. Dodan je še del o konfliktih.
- Vodenju sledi izvedba, ki zahteva neprestano spremljanje in kontrolo. Kontrola organizacije pomeni preverjanje, kako zaposleni izpolnjujejo svoje naloge, kontrola poslovanja pa zajema ugotavljanje dejanskega poslovanja in njegove uspešnosti ter ustrezno ukrepanje.

Knjiga je namenjena
predvsem managerjem slovenskih podjetij in drugih organizacij, strokovnjakom, ki podpirajo managerje pri njihovem delu, svetovalcem in raziskovalcem managementa, predavateljem managementa in študentom.

Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (586.6 KB)
dr. Rudi Rozman

Dr. Rudi Rozman je upokojeni redni profesor za management in organizacijo Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Končal je univerzitetni študij ekonomije in magistrski študij managementa. Doktoriral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani s temo o planiranju poslovanja v podjetjih.

Zaposlen je bil v Železarni Jesenice, Slovenskih železarnah in krajši čas v institutu ITEO. Strokovno je delal predvsem na področju operacijskih raziskav, analiz in planiranja poslovanja ter organizacije. Z Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, kjer se je po 24 letih dela v praksi tudi zaposlil in ostal vse do upokojitve, je začel sodelovati po opravljenem magisteriju.

Na fakulteti je oblikoval vrsto zlasti managerskih predmetov: Management proizvodnje, Projektni management, Management, Analiza in oblikovanje organizacije, Sodobne organizacijske teorije, nadaljeval pa z razvojem predmetov Ekonomika podjetja in Teorija organizacije. Je avtor ali soavtor šestih knjig s področja managementa in organizacije, pisec številnih monografij, člankov in prispevkov za domače in tuje revije ter posvetovanja. Med knjigami velja posebej omeniti delo Management, ki ga je leta 1993 pripravil v soavtorstvu s kolegoma Juretom Kovačem in Francem Koletnikom. Bil je aktiven član EGOSa in EURAMa in član številnih odborov posvetovanj in revij, zlasti v okviru ZES in društva slovenske akademije za management, katere predsednik je. Bil je tudi svetovalec nekaj podjetjem, zlasti v strateškem managementu.

Njegovo strokovno in znanstveno delo je bilo ves čas povezano s področji managementa, projektnega managementa, upravljanja in organizacije, tako v praksi podjetij kot tudi v teoriji.dr. Jure Kovač

Dr. Jure Kovač je redni profesor za področje organizacije in managementa na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Doktoriral je iz ekonomsko-poslovnih ved. S problematiko managementa in organizacije se ukvarja tako na ravni praktičnega delovanja  kot na ravni raziskovalno teoretičnega in pedagoškega dela.

V prvi polovici delovne dobe je bil  kot strokovni delavec in manager, zaposlen v različnih podjetjih. V drugem delu poklicne poti pa deluje pedagoško in raziskovalno na Univerzi v Mariboru na področjih: teorije organizacije, oblikovanje organizacije ter teorije in prakse managementa. Njegova bibliografija obsega preko 300 prispevkov, objavljenih tako v domačih kot mednarodnih revijah, zbornikih,  in monografijah.
Najnovejši katalog GV Založbe

Akcija Veliki komplet ZGD-1

 

 

  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
  • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
  • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820

Kategorije
LEXPERA d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

DŠ: SI27683893

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815