GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

  • Knjigarna: 01 30 91 820
  • Dogodki: 01 30 91 816
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Mednarodno poslovanje

Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (740.83 KB)

Mednarodno poslovanje

Avtor: mag. Ivanka Šenk - Ileršič
Recenzenta: dr. Maja Makovec Brenčič, dr. Milan Jurše

z DDV: 68,00 EUR brez DDV: 64,76 EUR
-
+
Vezava: mehka
ISBN: 978-961-247-259-7
Št. strani: 520
Leto izdaje: 2013
 

Vključevanje slovenskih majhnih in srednje velikih podjetij v mednarodno poslovanje je danes nujnost in za marsikatero podjetje skoraj edina možnost za preživetje. Pri vključevanju v mednarodno poslovanje se podjetje srečuje z nepoznanim in nepredvidljivim tujim okoljem, zato morajo zaposleni poznati temeljna načela vstopanja na tuje trge in nastopanja na njih ter si pridobiti ustrezno znanje.

Specifično interdisciplinarno tržno in ekonomsko znanje je dejavnik in gibalo razvoja, konkurenčnosti in uspešnega nastopa na tujih trgih. To pa lahko obvladujejo le tisti zaposleni, ki se nenehno izobražujejo in strokovno usposabljajo. Zagotovo je znanje danes v mednarodnem poslovanju najpomembnejša konkurenčna prednost.

V mednarodnem poslovanju ustrezno izobražen delavec mora znati ne samo dobro prodajati izdelke ali storitve, ampak tudi poznati in obvladovati osnovne instrumente mednarodne menjave. Znati mora samostojno opravljati vsa tista opravila in sprejemati vse tiste odločitve, ki bistveno prispevajo k poslovanju podjetja na tujih trgih.

Priročnik daje konkretne odgovore na številna vprašanja glede raziskave tujih trgov in virov informacij, načina vstopa podjetij na tuje trge, organizacije prodaje na izbranem trgu, nastopa na mednarodnih sejmih, sklepanja mednarodnih pogodb, zavarovanja poslovnih in plačilnih tveganj ter konkretne operativne izvedbe izvoznega in uvoznega postopka s prikazom vseh potrebnih listin in dokumentov.

Knjiga je priročnik za zaposlene in študente, ki se želijo vsestransko seznaniti z mednarodnim poslovanjem. Teoretična in praktična navajanja so kar se da jasna in razumljiva, pri čemer so upoštevana uveljavljena teoretična izhodišča in spoznanja slovenskih in tujih avtorjev. Knjiga je obogatena z avtoričinimi neposrednimi praktičnimi izkušnjami. Razumevanje procesa mednarodnega poslovanja olajšujejo številne ilustracije, slikovne predstavitve, primeri in dobri zgledi iz prakse.

Mednarodno poslovanje je kompleksno področje in skoraj nemogoče je zajeti vse teme. Zato nekatera področja niso podrobneje obdelana (transport, mednarodno poslovno komuniciranje, mednarodni marketing, internacionalizacija poslovanja). Bralcem, ki želijo poglobiti svoje znanje in pridobiti dodatne informacije, bodo v pomoč knjižni in spletni viri, navedeni na koncu poglavij.

Priročnik omogoča študentom in zaposlenim, da se sukcesivno skozi posamezna poglavja tako teoretično kakor tudi praktično seznanijo z vsemi tistimi področji, ki jih bodo pogosto srečevali in uporabljali v svojem delovnem okolju. Priročnik je lahko zaposlenim v pomoč tudi pri reševanju praktičnih problemov in vir za pridobitev nekaterih uporabnih informacij.

Sponzorji

Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (740.83 KB)
mag. Ivanka Šenk - Ileršič

Ivanka Šenk - Ileršič je v Kočevju končala gimnazijo in nadaljevala študij ekonomije na Visoki ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru. Končala je magistrski študij in je magistrica ekonomskih znanosti s področja mednarodnega marketinga.
Zaposlena je bila v različnih podjetjih v Sloveniji in Nemčiji, na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih v zunanji trgovini oziroma v mednarodnem poslovanju. Ima dolgoletne izkušnje na področju internacionalizacije podjetij ter trženja in prodaje njihovih izdelkov na tujih trgih. V podjetjih, kjer je bila zaposlena, je organizirala prodajno mrežo pooblaščenih distributerjev in prodajnih zastopnikov na trgih Avstrije, Nemčije, Švice in Italije. Je predavateljica na višjih strokovnih šolah in predava predmete Mednarodno poslovanje, Trženje in Prodaja. Je avtorica dveh učbenikov, Mednarodno poslovanje in Prodaja, ki sta dostopna na spletnih straneh Impletuma.

Delovne in strokovne izkušnje
- INLES d.d., SI-1310 Ribnica: vodja zunanje trgovine, vodja prodaje
- LESCO GmbH, DE-80687 München; vodja prodaje za Avstrijo, Švico, Italijo
- BERG GmbH, DE-39279 Loburg in DE-82041 Oberhaching: vodja prodaje za Avstrijo,
 Italijo in Švico
- INOTHERM d.o.o., SI – 1331 Dolenja vas: vodja prodaje za Avstrijo, Italijo, Švico in
 Francijo
- predavateljica na Srednji ekonomski šoli (izredno), DU Ribnica
- predavateljica na višjih strokovnih šolah
- samostojno avtorstvo dveh učbenikov: Mednarodno poslovanje in Prodajadr. Maja Makovec Brenčič
Doc. dr. Maja Makovec Brenčič je od leta 1993 zaposlena na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in predava predmete Mednarodno poslovanje, Mednarodno trženje in Mednarodno poslovodenje na dodiplomskem študiju. Predava tudi na podiplomskem študiju in na različnih poslovnih šolah vtujini. Vključuje se v raziskovalno in svetovalno delo na področju trženja v podjetjih. Je avtorica številnih člankov s področja mednarodnega poslovanja in trženja, objavljenih doma in v tujini.

dr. Milan Jurše

Dr. Milan Jurše je izredni profesor za področje mednarodne ekonomije na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.

 
  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
  • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
  • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820

LEXPERA d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

DŠ: SI27683893

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815