GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

  • Knjigarna: 01 30 91 820
  • Dogodki: 01 30 91 816
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Nepremičninsko pravo, zbirka predpisov

Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (148.79 KB)

Nepremičninsko pravo, zbirka predpisov

Urednika in avtorja uvodnih pojasnil: dr. Matjaž Tratnik, dr. Renato Vrenčur

z DDV: 55,00 EUR brez DDV: 52,38 EUR
-
+
Vezava: mehka
ISBN: 978-961-247-092-0
Št. strani: 952
Leto izdaje: 2009
 

V knjigi je zbranih 26 zakonov, ki urejajo nepremičnine (do 31. 12. 2008). Od sistemskih zakonov, kot sta Stvarnopravni zakonik in Zakon o zemljiški knjigi, do zakonov, ki urejajo prostorsko načrtovanje in graditev objektov, ter zakonov, ki določajo poseben status posameznih vrst nepremičnin (zlasti kmetij, zaščitenih kmetij, gozdov in voda). Zajeti sta tudi pomembna naravovarstvena zakonodaja in zakonodaja s področja varstva potrošnikov v zvezi z nakupom stanovanjskih površin in potrošniškimi krediti.

Knjiga vsebuje veljavna besedila zakonov, uradno prečiščeno besedilo, če je bilo izdano v Uradnem listu, sicer pa čistopis, ki je bil pripravljen v ta namen.

Pred vsakim zakonom so navedeni podatki o datumu uveljavitve posameznega zakona in o vseh spremembah.

V uvodnih pojasnilih pred vsakim zakonom avtorja razlagata zgradbo zakona, namen zakonodajalca ter temeljna načela in ključne pojme. Pri vsakem zakonu je posebej obravnavan njegov vpliv na promet z nepremičninami. Dodan je seznam veljavnih podzakonskih aktov.

---------------------------
Stvarnopravni zakonik – SPZ
Zakon o zemljiški knjigi – ZZK-1
Zakon o evidentiranju nepremičnin – ZEN
Stanovanjski zakon – SZ-1
Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi – ZVEtL
Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih – ZPSPP
Zakon o nepremičninskem posredovanju – ZNPosr
Zakon o kmetijskih zemljiščih – ZKZ
Zakon o gozdovih – ZG
Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev – ZDKG
Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb – ZVKSES
Zakon o potrošniških kreditih – ZPotK
Zakon o ugotavljanju vzajemnosti – ZUVza
Zakon o pogojih za pridobitev lastninske pravice fizičnih in pravnih oseb držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji na nepremičninah – ZPPLPKEU
Zakon o varstvu okolja – ZVO-1
Zakon o ohranjanju narave – ZON
Zakon o vodah – ZV-1
Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1
Zakon o rudarstvu – ZRud
Zakon o urejanju prostora – ZUreP-1
Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt
Zakon o graditvi objektov – ZGO-1
Zakon o graditvi objektov na mejnih prehodih – ZDVGOMP
Zakon o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji – ZUDVGA
Zakon o javnih cestah – ZJC
Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici – ZHKO

-----------------------------------------------------------------------
Vabimo vas, da za dve leti postanete naročnik zbirke Nepremičninsko pravo in si pri vseh knjigah iz zbirke zagotovite 20-odstotni popust.
Posodobljene izdaje bodo izhajale enkrat na leto (razen v primeru, da ne bo večjih sprememb). Tako želimo zagotoviti, da boste imeli zmeraj pri roki veljavne predpise s svojega področja.

Naročnikom bomo knjige pošiljali sproti, brez posebnega naročila. Naročilo velja do preklica. Po izteku dveh let je mogoče naročilo pisno odpovedati.

Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (148.79 KB)
dr. Matjaž Tratnik

Dr. Matjaž Tratnik je redni profesor civilnega in gospodarskega prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Študiral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in Pravni fakulteti Rijksuniversiteit Limburg v Maastrichtu, kjer je tudi magistriral in doktoriral. Kot univerzitetni učitelj je delal na Rijksuniversiteit Limburg, University of Aruba (Nizozemski Antili). Doma in v tujini je objavil več knjig in člankov s področja mednarodnega gospodarskega prava, prava Evropske unije in zlasti stvarnega prava.dr. Renato Vrenčur

Dr. Renato Vrenčur je profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je predavatelj pri predmetih Stvarno pravo in Nepremičninsko pravo. Je avtor številnih monografij ter člankov s področja zemljiškoknjižnega prava, stvarnega prava ter gospodarskega pogodbenega prava. Študij prava je končal na Pravni fakulteti v Mariboru, izpopolnjeval pa se je v Veliki Britaniji in Avstriji. Je podpredsednik pravniškega društva v Mariboru ter strokovni vodja Inštituta za nepremičninsko pravo Maribor.

 
  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
  • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
  • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820

LEXPERA d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

DŠ: SI27683893

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815