GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

  • Knjigarna: 01 30 91 820
  • Dogodki: 01 30 91 816
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Prosti pretok blaga v EU

Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (274.81 KB)

Prosti pretok blaga v EU

Avtorica: dr. Janja Hojnik

z DDV: 79,00 EUR brez DDV: 75,24 EUR
-
+
Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-150-7
Št. strani: 832
Leto izdaje: 2010
 

Prosti pretok blaga je prva svoboščina notranjega trga EU in je tudi najbolj razvita –z vidika sodne prakse in z vidika zakonodaje EU. Ekonomska vrednost prostega pretoka blaga je velika, saj države članice EU med seboj izmenjajo večinski delež blagovne proizvodnje. Raziskave trga kažejo, da imajo podjetja kljub vsemu še zmeraj velike težave pri dostopanju na trg drugih držav članic, kar je posledica nepoznavanja pravil v podjetjih in državnih organih.


Knjiga obravnava:
- idejo svobodne trgovine in prosti pretok blaga v EU,

- prepoved carin in dajatev z enakim učinkom,
- prepoved diskriminatorne obdavčitve blaga,
- prosti pretok blaga v neharmoniziranih sektorjih (prepoved količinskih omejitev na uvoz, načelo medsebojnega priznavanja proizvodov, pravila o okoliščinah trgovanja z blagom, prepoved količinskih omejitev na izvoz, opravičila za količinske omejitve),
- prosti pretok blaga v harmoniziranih sektorjih,
- proizvodne standarde v povezavi s prostim pretokom blaga,
- državne monopole ekonomske narave,
- prosti pretok specifičnih vrst blaga (motornih vozil, igralniških naprav, orožja, obrambnih proizvodov in predmetov z dvojno rabo, predmetov kulturne dediščine, vzporedni uvoz zdravil in jedrski skupni trg),
- postopke v primerih ovir prostemu pretoku blaga,
- vlogo držav pri urejanju notranjega trga,
- skupno trgovinsko politiko EU do držav nečlanic (carinsko pravo EU ter netarifne ovire zunanje trgovine EU).


Knjiga sistematično in pregledno obravnava področja pretoka blaga v Sloveniji. Namenjena je
- podjetjem, ki čezmejno delujejo na področju trgovine z blagom v EU (uvoznikom blaga iz drugih držav članic in izvoznikom blaga iz Slovenije v druge države članice),
- državnim organom, ki delujejo na področju tržnega prava (sodiščem, upravnim enotam, inšpektoratom, davčni in carinski upravi, zakonodajalcu, inštitutu za standardizacijo itd.),
- študentom, ki študirajo tržno pravo EU.

Knjiga ima seznam literature in pravnih virov ter stvarno kazalo.
Knjiga napotuje na uporabne spletnih strani, ki podjetjem omogočajo izračun carinskih obveznosti, pritožbo na Evropsko komisijo, vpogled v nacionalne predloge tehničnih predpisov držav članic, ki bi utegnili vplivati na njihovo poslovanje v teh državah, na strani, ki omogočajo ugotovitev, ali so določeni proizvodi harmonizirani na ravni EU ali ne, itd.

Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (274.81 KB)
dr. Janja Hojnik

Doc. dr. Janja Hojnik je leta 2002 z odliko diplomirala na Pravni fakulteti, leta 2003 pa še na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru; leta 2003 je prejela Rektorjevo nagrado za najboljšo študentko prava v generaciji. Izpopolnjevala se je na Kingston University Law School v Londonu in na CEU v Budimpešti. Leta 2005 je opravila pravniški državni izpit in državni izpit iz javne uprave, leta 2007 pa je doktorirala na Pravni fakulteti v Mariboru. Leta 2002 se je zaposlila kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Mariboru, od 2003 pa je zaposlena na Pravni fakulteti v Mariboru. V izobraževalni proces je vključena pri različnih predmetih s področja prava EU, je tudi mentorica ekipe študentov za European Law Moot Court Competition (od leta 2005), organizatorka slovenskega tekmovanja iz pogajanj in strokovna članica skupine Vlade RS za terminologijo EU. V okviru raziskovalnega dela jo najbolj zanima področje notranjega trga EU, vse bolj pa se usmerja tudi na področje skupne trgovinske politike EU in razvijajočega se investicijskega prava EU. S tega področja je napisala že več znanstvenih in strokovnih del, s svojimi prispevki pa sodeluje tudi pri znanstvenih projektih ter na seminarjih doma in v tujini. Leta 2010 je prejela priznanje Zveze društev pravnikov Slovenije mladi pravnici za pomembne dosežke v pravni znanosti in stroki.
  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
  • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
  • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820

LEXPERA d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

DŠ: SI27683893

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815