GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

  • Knjigarna: 01 30 91 820
  • Dogodki: 01 30 91 816
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

(Ustavno)sodno odločanje

Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (232.46 KB)

(Ustavno)sodno odločanje

Urednika: dr. Marijan Pavčnik; dr. Aleš Novak
Avtorji: dr. Matej Accetto, dr. Miro Cerar, dr. Mile Dolenc, dr. Albin Igličar, dr. Aleš Novak, dr. Barbara Novak, dr. Marijan Pavčnik, dr. Ada Polajnar Pavčnik, dr. Grega Strban, dr. Mirjam Škrk, dr. Tilen Štajnpihler, dr. Dragica Wedam Lukić, Jan Zobec
Stvarno in imensko kazalo: Mojca Zadravec

z DDV: 68,00 EUR brez DDV: 64,76 EUR
Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-244-3
Št. strani: 578
Leto izdaje: 2013
 

Knjiga je sad raziskave, ki jo je financirala Agencija za raziskovalno dejavnost in so jo v letih od 2010 do 2013 opravili raziskovalci Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.

Raziskovalni prispevki so razvrščeni v tri dele:
Prvi del je splošno teoretičen in zajema prispevke o družbenem dojemanju (ustavno)sodnega odločanja, o ustavnoskladni razlagi (zakona), o načelu sorazmernosti, o sodni praksi in o etičnih temeljih sodniškega poklica.

Drugi del se spoprijema z več odprtimi vprašanji na področju civilnega, družinskega in socialnega prava. Beseda je o načelu vestnosti in poštenja v civilnem pravu, o novih težnjah v slovenskem odškodninskem pravu, o ustavnosodnih vidikih določanja starševstva in o pravici do socialne varnosti v (ustavno)sodnem odločanju. Drugi del je, pogojno rečeno, prototip problemskega pristopa, ki je značilen za posamezna pozitivnopravna področja.
Tretji del združuje prispevek, ki je postopkovne narave, in prispevke, ki nas popeljejo tudi onkraj državnega prava: k naddržavnemu pravu Evropske unije, k pravu Sveta Evrope in h klasičnemu mednarodnemu pravu. Gre za prispevke o pravnem interesu kot procesni predpostavki, o odločbah ustavnih sodišč o naravi in mejah prava EU, o vplivu odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice na odločanje Ustavnega sodišča RS in o splošnih načelih mednarodnega prava kot merilu (ustavno)sodne presoje.

Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (232.46 KB)
dr. Marijan Pavčnik


dr. Aleš Novak
Aleš Novak je docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

dr. Matej Accetto

Dr. Matej Accetto je docent za evropsko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2000 diplomiral in leta 2006 doktoriral, leta 2001 pa je magistriral na Pravni fakulteti Univerze Harvard v ZDA. Leta 2003 je pet mesecev preživel kot stažist na Sodišču EU, v letu 2003/04 je bil gostujoči član (Fellow) britanske Fundacije Lorda Slynna za evropsko pravo, leta 2006 pa gostujoči član učiteljskega zbora (Visiting Fellow) na kolidžu Fitzwilliam britanske Univerze Cambridge. Predava v Sloveniji in tujini ter je avtor dveh knjig (Izgradnja Evrope in Sodni federalizem Evropske unije) in več razprav o pravu EU ter sorodnih področjih.dr. Miro Cerar
Dr. Miro Cerar je izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. V času osamosvajanja Slovenije (1990–1991) je sodeloval pri oblikovanju Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije in Ustave Republike Slovenije. V letih 1993–1999 je bil dopisnik Centra za študij konstitucionalizma (iz ZDA) v Vzhodni Evropi. Od leta 1993 je zunanji svetovalec za ustavna vprašanja v Državnem zboru. Večkrat je sodeloval v posebnih strokovnih skupinah pri Državnem zboru, Vladi in posameznih ministrstvih. V letih 2000, 2001, 2004, 2005 in 2006 so ga uporabniki sistema IUS INFO izbrali v skupino 10 najvplivnejših slovenskih pravnikov. Z referati je sodeloval na številnih domačih in tujih strokovnih srečanjih. Je avtor in soavtor več knjig, v domačih in tujih strokovnih revijah pa ima objavljene številne članke in razprave s področja teorije in filozofije prava ter ustavnega prava.


dr. Mile Dolenc


dr. Albin Igličar

Albin Igličar je bil rojen 2. 5. 1947 v Ljubljani. Po končani osnovni šoli in gimnaziji v Škofji Loki je leta 1970 diplomiral na ljubljanski pravni fakulteti ter leta 1977 dosegel doktorat pravnopolitičnih znanosti na Univerzi v Ljubljani. Po diplomi se je najprej zaposlil kot asistent na tedanji Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo, nato pa prešel na Pravno fakulteto v Ljubljani, kjer je bil leta 1988 izvoljen za rednega profesorja za predmeta sociologija prava ter zakonodajni proces in nomotehnika.

 Na pedagoškem in  znanstvenoraziskovalnem področju se ukvarja predvsem s problematiko delovanja zakonodajnih, pravosodnih in upravnih institucij, nomotehniko ter vprašanji socialnih izvorov in socialnih učinkov pravnih norm. Te probleme je preučeval tudi kot nosilec in sodelavec več raziskovalnih projektov. V svojem učiteljskem in raziskovalnem delovanju je iz okvirov obče sociološke teorije zasnoval sociologijo prava kot samostojen predmet v študijskem programu Pravne fakultete v Ljubljani. Albin Igličar je avtor več knjižnih monografij ter več kot tristo člankov in znanstvenih razprav s področja razmerij med družbo in pravom.

Na ljubljanski pravni fakulteti je v letih 1989 do 1993 opravljal funkcijo prodekana in nato dekana fakultete, v letih 2004 do 2009 je bil član Sodnega sveta RS. Tri mandatna obdobja  je deloval v Svetu RS za visoko šolstvo, kjer je vodil komisijo za družboslovno in humanistično področje. Je predstojnik Katedre za teorijo in sociologijo prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (2013). V minulih letih je bil tudi član nekaterih strokovnih komisij za pripravo nove zakonodaje s področja lokalne samouprave, visokega šolstva, lobiranja in državnozborskega poslovnika ter član strokovne skupine ustavne komisije za slovensko ustavo iz leta 1991 ter njenih poznejših sprememb in dopolnitev.dr. Aleš Novak
Aleš Novak je docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

dr. Barbara Novak
Izredna profesorica za civilno in gospodarsko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

dr. Marijan Pavčnik


dr. Ada Polajnar Pavčnik


dr. Grega Strban

Dr. Grega Strban je profesor delovnega prava in prava socialne varnosti na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Podiplomsko specializacijo je opravil na Univerzi v Cambridgeu (with distinction), magisterij pa na Pravni fakulteti Univerze v Leuvnu (magna cum laude). Kot štipendist Inštituta Maxa Plancka za tuje in mednarodno socialno pravo in Humboldtove fundacije se je večkrat izpopolnjeval v Münchnu. Je predsednik Društva za delovno pravo in socialno varnost Ljubljana, bil je podpredsednik Evropskega inštituta za socialno varnost v Leuvnu. Aktiven je v domačih in mednarodnih projektih, bil je član upravnega odbora projekta na ravni Evropske unije trESS (training and reporting on European Social Security) in akademski ekspert sekretariata evropskega projekta MISSOC (Mutual Information System on Social Protection), sedaj pa je znanstveni vodja projekta Evropske unije FreSsco (Free movement of workers and Social security coordination). Več let je deloval tudi kot ekspert Sveta Evrope in Mednarodne organizacije dela. Je soavtor knjige Pravo socialne varnosti (GV Založba, 2010) in avtor knjige Temelji obveznega zdravstvenega zavarovanja (Cankarjeva založba, 2005) ter številnih prispevkov s področja prava socialne varnosti v monografijah in revijah doma in v tujini. Je član uredniških odborov revij Podjetje in delo ter Delavci in delodajalci. Prejel je priznanje Mladi pravnik (Zveza društev pravnikov Slovenije, 2001) in Roger Dillemans Award for Excellence in Social Security (Univerza v Leuvnu, 2004).dr. Mirjam Škrk


dr. Tilen Štajnpihler

Tilen Štajnpihler (1981) je leta 2005 z odliko diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Po diplomi se je najprej zaposlil v državni upravi, leta 2007 pa je dobil mesto mladega raziskovalca na katerdi za teorijo in sociologijo prava pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2011 pod mentorstvom akad. prof. dr. Marijana Pavčnika tudi doktoriral. Trenutno je zaposlen kot asistent za sociologijo prava in v okviru katedre sodeluje pri izobraževalnem in raziskovalnem delu tudi na področjih teorije in filozofije prava, teorije države, zakonodajnega postopka, primerjalnega prava itd.   dr. Dragica Wedam Lukić


Jan Zobec


Mojca Zadravec  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
  • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
  • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820

LEXPERA d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

DŠ: SI27683893

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815