GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

  • Knjigarna: 01 30 91 820
  • Dogodki: 01 30 91 816
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov, Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah s komentarjem in Zakon o arbitraži s pojasnili

Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (248.56 KB)

Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov, Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah s komentarjem in Zakon o arbitraži s pojasnili

Pojasnila ZArbit: dr. Lojze Ude, dr. Matija Damjan, dr. Špelca Mežnar, dr. Ana Vlahek
Komentar ZARSS: Aleš Zalar, Bojana Jovin Hrastnik
Komentar ZMCGZ: dr. Matija Damjan

z DDV: 98,00 EUR brez DDV: 93,33 EUR
-
+
Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-144-6
Št. strani: 212
Leto izdaje: 2010
 


Ob hkratnem nakupu knjige Napotitev na mediacijo si zagotovite dodatni popust.
Kupci obeh knjig imate možnost naročiti knjigo Arbitražno pravo po ceni 25,00 EUR.

--------------------------------------------
Po svetu in v Sloveniji se vse bolj uveljavlja alternativno reševanje sporov. Arbitraža, mediacija ali njuna kombinacija strankam v sporih lahko zagotovijo predvsem naslednje konkurenčne prednosti v primerjavi s pravdanjem na sodišču: nadzor nad pravili postopka, nadzor nad rezultatom postopka reševanja spora, ustvarjalnejše rešitve, izbiro arbitrov ali mediatorjev, zaupnost postopka, vzdrževanje pozitivne javne podobe, hitre rešitve, nižje stroške, odzivnost na potrebe in interese strank ter manj težav z izvršitvijo končne rešitve spora.

V eni knjigi so trije zakoni, ki v Sloveniji urejajo alternativno reševanje sporov:

-Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS), Uradni list RS, št. 97/2009, s podrobnim komentarjem po členih;

- Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ), Uradni list RS, št. 56/2008,s podrobnim komentarjem po členih;

- Zakon o arbitraži (ZArbit), Uradni list RS, št. 45/2008 s pojasnili.

Komentarji in pojasnila bodo odvetnikom, pravnikom v zasebnem in javnem sektorju, sodnikom, arbitrom in mediatorjem opora pri svetovanju ter odločanju o različnih vidikih arbitraže in mediacije.

Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (248.56 KB)
Aleš Zalar


Bojana Jovin Hrastnik


dr. Matija Damjan

Matija Damjan je univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, raziskovalec
na Inštitutu za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljanidr. Lojze Ude
Lojze Ude je bil po opravljenem pripravniškem stažu ter pravosodnem izpitu dve leti sodnik Okrajnega sodišča v Radovljici, nato v letih 1965 do 1973 najprej strokovni sodelavec nato pa tajnik Vrhovnega sodišča SRS v Ljubljani. Leta 1973 je pridobil naziv magistra pravnih znanosti, leta 1976 pa je doktoriral. Od leta 1973 do leta l978 je bil sodnik Vrhovnega sodišča SRS v Ljubljani, nato dve leti predsednik Zakonodajnopravne komisije tedanje Skupščine SRS, šest let član Republiškega izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za zakonodajo, v letih l986 do 1988 pa član Zveznega izvršnega sveta in predsednikZveznega komiteja za zakonodajo.

V letih l989 do 1991 je bil dekan Pravne fakultete v Ljubljani, v letih 1993 do 2002 pa sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Ves čas od leta 1973 predava na Pravni fakulteti v Ljubljani civilno procesno, stečajno in arbitražno pravo. Leta 1978 je bil izvoljen v naziv izrednega profesorja, leta 1985 pa v naziv rednega profesorja za civilno procesno in civilno pravo. S svojimi deli je segel tudi na področje gospodarskega in ustavnega prava. Kot samostojni avtor ali kot soavtor je objavil številne monografije, komentarje, učbenike, znanstvene članke in razprave.

dr. Matija Damjan

Matija Damjan je univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, raziskovalec
na Inštitutu za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljanidr. Špelca Mežnar
Špelca Mežnar je univerzitetna diplomirana pravnica, doktorica pravnih znanosti, docentka
na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju, odvetnica
pri Odvetniški družbi Čeferin, o.
p., d.o.o.

dr. Ana Vlahek

Ana Vlahek se je po končani Gimnaziji Bežigrad leta 1998 vpisala na Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani. Leta 2003 je diplomirala z nalogo Reforma konkurence v Evropski uniji in zanjo prejelo nagrado Urada RS za informiranje. Nadaljevala je s podiplomskim študijem civilnega in gospodarskega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, v okviru katerega je leta 2005 opravila pripravništvo na Komisiji Združenih narodov za mednarodno gospodarsko pravo na Dunaju (UNCITRAL). Študij je leta 2009 končala z zagovorom doktorske naloge z naslovom Pravnoposlovni prenos lastninske pravice na premičninah v evropskem pravnem prostoru.

 Med letoma 2003 in 2008 je bila mlada raziskovalka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, zdaj je zaposlena kot asistentka na Katedri za civilno pravo, kjer sodeluje pri predmetih Obligacijsko pravo, Stvarno pravo, Konkurenčno pravo in Pravo Evropske unije. Predava tudi na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Fakulteti za upravo, Upravni akademiji in na različnih konferencah. Njena bibliografija obsega več kot 60 enot, od tega več monografij in izvirnih znanstvenih člankov. Sodeluje pri številnih projektih, predvsem v okviru Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Vrsto let je uspešno sodelovala na študentskih tekmovanjih (International Competition for Online Dispute Resolution, Central and East European Moot Court Competition, Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, European Law Moot Court Competition),  najprej kot govornica in mentorica ekip Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, zdaj kot arbitrica in sodnica.
Najnovejši katalog GV Založbe

Akcija Veliki komplet ZGD-1

  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
  • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
  • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820

Kategorije
LEXPERA d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

DŠ: SI27683893

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815