GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

  • Knjigarna: 01 30 91 820
  • Dogodki: 01 30 91 816
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju z uvodnimi pojasnili z novelo ZFPPIPP-E

Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (540.37 KB)

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju z uvodnimi pojasnili z novelo ZFPPIPP-E

Uvodna pojasnila: dr. Nina Plavšak

z DDV: 110,00 EUR brez DDV: 104,76 EUR
-
+
Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-256-6
Št. strani: 356
Leto izdaje: 2013
 

Novela ZFPPIPP-E je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 47/2013. Knjiga vključuje uvodna pojasnila, dodatne shematske prikaze posameznih položajev ter čistopis zakona z vidnimi spremembami prejšnjih novel in novele ZFPPIPP-E.

Spremembe in dopolnitve, ki jih prinaša novela ZFPPIPP-E, lahko strnemo v štiri sklope.
1. V prvi sklop spada uvedba postopka poenostavljene prisilne poravnave za mikro družbe in samostojne podjetnike (novi 221.a do 221.g členi ZFPPIPP).
2. Drugi sklop so dodatne možnosti upnikov in upniškega odbora v postopku prisilne poravnave, med katere spadajo:
− omejitev pristojnosti organov nadzora in skupščine insolventnega dolžnika (novi 151.a člen ZFPPIPP),
− možnost upniškega odbora sprejeti sklep o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki, katerih predmet so terjatve upnikov do insolventnega dolžnika (novi 199.b člen ZFPPIPP), in s tem povezani novi količniki za glasovanje o prisilni poravnavi (dopolnjeni 201. člen ZFPPIPP),
− možnost prenosa pooblastil za vodenje poslov insolventnega dolžnika na vplačnika novih delnic v postopku povečanja osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja (novi 199.c člen ZFPPIPP).
3. V tretji sklop lahko uvrstimo manjše dopolnitve, ki naj bi omogočile učinkovitejše unovčenje stečajne mase, med katere spada zlasti dodatna možnost prodaje premoženja insolventnega dolžnika na javni dražbi z zniževanjem izklicne cene.
4. Četrti sklop sprememb in dopolnitev vključuje številne »nenavadne« rešitve, ki so bodisi sistemsko nedosledne (nekonsistente) in bodo zato pri izvajanju v praksi povzročale precejšnje težave (kot na primer novi 119.a člen ZFPPIPP in sprememba 233. člena ZFPPIPP) bodisi neustavne (zlasti spremembe glede začasne ustavitve imenovanja upravitelja, nad katerim je uveden kazenski postopek).

Kljub noveli ZFPPIPP-E so uvodna pojasnila 2008 in uvodna pojasnila 2011 še vedno aktualna. Zato so uvodna pojasnila v tej knjigi zasnovana tako, da dopolnjujejo uvodna pojasnila iz obeh predhodnih izdaj (v knjigi je tudi preglednica povezav med uvodnimi pojasnili 2008 in uvodnimi pojasnili 2011).

NE PREZRITE!
Cena knjige za kupce obeh prejšnjih izdaj (2008 in 2011): 20,01 EUR
Cena knjige za kupce ene od prejšnjih dveh izdaj (2008 ali 2011): 50,00 EUR
Cena za vse tri knjige ob hkratnem nakupu vseh treh izdaj (2008, 2011 in 2013): 160,00 EUR
Cena za kupce, ki boste poleg nove izdaje (2013) hkrati naročili še izdajo 2008 ali 2011: 75,00. EUR
Za dogovor o popustih in nižjih cenah pokličite v prodajni oddelek po telefonu: 01 30 91 820.

Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (540.37 KB)
dr. Nina PlavšakNajnovejši katalog GV Založbe

Akcija Veliki komplet ZGD-1

Poletno branje 2020 

  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
  • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
  • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820

LEXPERA d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

DŠ: SI27683893

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815