GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

  • Knjigarna: 01 30 91 820
  • Dogodki: 01 30 91 816
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju s komentarjem

Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (166.22 KB)

Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju s komentarjem

Komentar ZGO-1: Janez Breznik, dr. Janez Duhovnik, Andrej Kmecl
Redaktor ZGO-1: Janez Breznik
Komentar ZUreP-1 in ZPNačrt: dr. Janez Čebulj, mag. Dušan Blaganje, dr. Rajko Knez, mag. Mojca Štritof Brus
Redaktorica ZUreP-1 in ZPNačrt: mag. Mojca Štritof Brus
Stvarno kazalo: Valentina Rustja

z DDV: 272,00 EUR brez DDV: 248,40 EUR
-
+
Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-134-7
Št. strani: 914
Leto izdaje: 2010
 

Komentar veljavne pravne ureditve prostorskega načrtovanja in graditve objektov v eni knjigi!

Temelji danes veljavne pravne ureditve prostorskega načrtovanja in graditve objektov so bili postavljeni v letu 2002, z uveljavitvijo novih zakonov o urejanju prostora in o graditvi objektov. Ureditev je prinesla mnoge postopkovne in vsebinske novosti, do danes pa se je večkrat, tudi radikalno spremenila. Poleg tega se je v osmih letih oblikovala in ustalila sodna praksa, ki je v marsičem dopolnila in razjasnila zakonska besedila. Vse te spremembe, tudi najnovejše iz decembra 2009 (z začetkom veljave januarja 2010), in sodno prakso Upravnega in Vrhovnega sodišča RS odseva komentar treh zakonov, ki to področje urejajo danes. To so: Zakon o graditvi objektov, Zakon o prostorskem načrtovanju in Zakon o urejanju prostora.

V knjigi:
- neuradno prečiščena besedila vseh treh zakonov z vidnimi spremembami,

- podroben komentar po členih,
- obsežna pojasnila za lažje razumevanje in uporabo zakonov in podzakonskih predpisov,
- nazoren in ažuren prikaz povezane zakonodaje,
- dve uredbi in dva pravilnika, ki še nista bila objavljena, s pojasnili,
- sodna praksa,
- stvarno kazalo.

Komentar je nepogrešljiv pripomoček pri delu uradnih oseb, odvetnikov in projektantov ter pri odločanju investitorjev.

ZGO-1 ureja osnovna pravna razmerja v zvezi z graditvijo, to je s projektiranjem, gradnjo in vzdrževanjem objekta. V zadnjem obdobju na obseg javnopravnega urejanja graditve vpliva tudi naraščajoča pomembnost gradbeništva kot gospodarske dejavnosti, ki je deloma regulirana tudi s pravom Evropske unije. Zadnja v tem komentarju obravnavana novela je ZGO-1C, ki je bila objavljena v Ur. l. RS, št. 108/09, in je začela veljati januarja 2010. Zakon zadeva tako pravno stroko kot graditeljske stroke, zato je komentiran z obeh vidikov.

ZUreP-1 je začel veljati v letu 2003, v letu 2007 pa ga je v obsežnem delu razveljavil ZPNačrt. Komentatorji pojasnjujejo, katere določbe v ZUreP-1 še veljajo, kako in v katerih primerih se uporabljajo in na kaj morajo biti uporabniki posebej pozorni. Opozarjajo, katere vsebine ZUreP-1 zdaj ureja ZPNačrt in kako so na uporabo ZUreP-1 in ZPNačrt vplivale spremembe in dopolnitve ZPNačrt-A, ki so začele veljati januarja 2010.

V komentarju ZPNačrt (z novelo A) so avtorji zajeli vsebine in prakse izvajanja zakona ter vseh njegovih sprememb in dopolnitev. Opozarjajo na spremembe Zakona o varstvu okolja (ZVO-1B), ki so začele veljati julija 2008 in spremenile ZPNačrt, ter na spremembe ZPNačrt-A, ki začele veljati januarja 2010.

V knjigi so za večjo uporabnost objavljeni tudi:
-Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost,
-Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja,
-Pravilnik o povrnitvi stroškov občinam za investicije v izgradnjo elektroenergetskega omrežja s pojasnili,
-Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij s pojasnili.

Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (166.22 KB)
Valentina Rustja


dr. Janez Čebulj


mag. Dušan Blaganje


dr. Rajko Knez


mag. Mojca Štritof Brus


mag. Mojca Štritof Brus


Janez Breznik


dr. Janez Duhovnik


Andrej Kmecl


Janez Breznik  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
  • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
  • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820

LEXPERA d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815