GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

  • Knjigarna: 01 30 91 820
  • Dogodki: 01 30 91 816
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Zakon o javnem naročanju in Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev z uvodnimi pojasnili

Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (176.33 KB)

Zakon o javnem naročanju in Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev z uvodnimi pojasnili

Uvodna pojasnila: dr. Vesna Kranjc

z DDV: 53,00 EUR brez DDV: 50,48 EUR
-
+
Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-137-8
Št. strani: 388
Leto izdaje: 2010
 

Z uveljavitvijo novele ZJN-2B (Uradni list RS, št. 19/2010) se je spremenila več kot polovica členov ZJN-2. Spremenila so se tudi pravila zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS).

Najpomembnejše so spremembe o pooblastilih drugim osebam za vodenje postopkov, o oddaji gradbenih del, predvsem obveznostih do podizvajalcev, dovoljenih popravkih ponudb, sklepanju okvirnih sporazumov, oddaji naročil malih vrednosti, obveznostih naročnikov pred sklenitvijo pogodbe in sankcioniranju kršitev pravil o oddaji javnih naročil.

V knjigi je objavljeno neuradno prečiščeno besedilo zakonov z vidnimi spremembami.

Uvodni komentar sistematično predstavlja zakonske določbe in opozarja na najpomembnejše obveznosti naročnikov in ponudnikov.

Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (176.33 KB)
dr. Vesna Kranjc
Izredna profesorica, dr. Vesna Kranjc je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani 1980. leta ter leto zatem opravila pravosodni izpit. Magistrski študij je končala na Pravni fakulteti v Ljubljani 1991. leta, leta 1996 pa doktorirala pod mentorstvom zaslužnega profesorja dr. Bojana Zabela prav tako na Pravni fakulteti v Ljubljani s temo Poslovni običaji kot formalni vir gospodarskega pogodbenega prava.

Do leta 1991, ko se je zaposlila na Pravni fakulteti v Mariboru, je delala v pravosodju in gospodarstvu.

Poleg rednega izobraževanja se je izpopolnjevala doma in v tujini. Med drugim se je udeležila Joint Ventures Program v organizaciji American Bar Association v Krakovu, šole evropskega prava na European University Institute v Firencah, šole angleškega in evropskega prava na School of Law, Kingston University v Londonu.

Na univezitetnem programu predava predmete gospodarsko pravni posli, transportno pravo in poslovanje javnega sektorja. Na magistrskem študijskem programu gospodarsko pravo je nosilka predmeta pogodbe gospodarskega prava, na magistrskem študijskem programu gospodarsko pravo Evropske unije predmeta pravo javnih naročil in koncesijska razmerja, na specialističnem študiju korporacijskega prava pa predmeta plačila v gospodarskem prometu. Sodeluje tudi na podiplomskih predavanjih na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Njeno znanstveno raziskovalno in strokovno delo je usmerjeno zlasti na področje gospodarskega prava in splošnega obligacijskega prava. S teh področij objavlja v domačih in tujih znanstvenih in strokovnih revijah ter sodeluje na znanstvenih in strokovnih konferencah. Izdala je tri znanstvene monografije (Poslovni običaji in gospodarske pogodbe, Komentar zakona o javnih naročilih in Komentar zakona o reviziji postopkov javnega naročanja), v soavtorstvu pa Obligacijski zakonik s komentarjem.Bila je članica strokovne komisije za pripravo Obligacijskega zakonika, predpisov o javnih naročilih in koncesijah.

V okviru Inštituta za gospodarsko pravo pripravlja ekspertna in strokovna mnenja s področja gospodarskega pogodbenega prava, javnih naročil in koncesijskih pogodb.

Je članica častnih sodišč pri Gospodarski zbornici Slovenije, Ljubljanski borzi in Informacijski borzi nepremični, uredniškega odbora revije Podjetje in delo in Lex localis. Aktivno sodeluje v pravniških strokovnih združenjih.


Najnovejši katalog GV Založbe

Akcija Veliki komplet ZGD-1

 

  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
  • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
  • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820

Kategorije
LEXPERA d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

DŠ: SI27683893

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815