GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

  • Knjigarna: 01 30 91 820
  • Dogodki: 01 30 91 816
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Zakon o prekrških z uvodnimi pojasnili

Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (498.85 KB)

Zakon o prekrških z uvodnimi pojasnili

z novelami ZP-1H do ZP-1J

Uvodna pojasnila: dr. Liljana Selinšek

Stvarno kazalo: Špela Maček Guštin, Igor Kovačič

brez DDV: 110,48 EUR z DDV: 116,00 EUR
-
+

Vezava: trda

ISBN: 978-961-247-329-7

Št. strani: 336

Leto izdaje: 2016

 

ZP-1 z uvodnimi pojasnili k novelam H, I in J

Dobri dve leti po uveljavitvi zadnje novele je bil Zakon o prekrških (ZP-1) ponovno spremenjen, dopolnjen in izboljšan. 6. novembra 2016 bo začela veljati že deseta novela tega zakona (ZP-1J). Pri GV Založbi smo izdali besedilo zakona (z vidnimi spremembami novel) z uvodnimi pojasnili, v katerih so izčrpno predstavljeni spremenjeni in novi instituti, ki jih uvaja novela ZP-1J, pojasnjene pa so tudi bistvene spremembe, ki sta jih prinesli leta 2013 sprejeti noveli ZP-1H in ZP-1I.

Novosti je precej. V noveli ZP-1H so med najpomembnejšimi novo poglavje s posebnimi določbami o prekrških, storjenih z motornimi vozili, registriranimi v drugih državah članicah Evropske unije, ter v celoti prenovljeni določbi o plačilnem nalogu (57. člen ZP-1) in odločbi o prekršku (56. člen ZP-1). S to novelo je bil med drugim uveden 30-dnevni zastaralni rok za začetek postopka o prekršku, ugotovljenem s tehničnimi sredstvi. Novela ZP-1I je opustila idejo o prenosu pristojnosti za odločanje v postopkih o prekršku na drugi stopnji na Višje sodišče v Celju, ki je bila v ZP-1 vnesena z novelo ZP-1G leta 2011. ZP-1I je med drugim prinesla tudi novo stransko sankcijo za prekršek v obliki izgube ali omejitve pravice do sredstev iz državnega in občinskih proračunov ter spremenila način določanja sodne takse v postopku o prekršku.

Novela ZP-1J je najkorenitejša med njimi. Osrednje spremembe in novosti, ki jih uvaja, so naslednje: (ustrezno omejena) širitev krajevne pristojnosti domače prekrškovne zakonodaje na prekrške, izvršene v tujini, sistemska prenova zastaranja pregona prekrška, uvedba instituta napovedi zahteve za sodno varstvo zoper pisne odločbe prekrškovnih organov, izdane v hitrem postopku o prekršku, sprememba pravil o odobritvi obročnega plačila globe, poenostavitev postopka nadomestitve plačila globe z delom v splošno korist, prenova instituta odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, uvedba (ultima ratio) ukrepa izvršitve neplačane in neizterljive globe z nadomestnim zaporom ter – v duhu tehničnega napredka – vzpostavitev pravne podlage za enotno informacijsko infrastrukturo za upravljanje evidenc. Pomembna novost je tudi črtanje uklonilnega zapora iz domače prekrškovne zakonodaje (v praksi je ta institut že konec leta 2014 odpravilo Ustavno sodišče RS).

Uvodna pojasnila k novelam ZP-1H, ZP-1I in ZP-1J je napisala dr. Liljana Selinšek.

Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (498.85 KB)
  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
  • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
  • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820

Kategorije
LEXPERA d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

DŠ: SI27683893

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815