GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

  • Knjigarna: 01 30 91 820
  • Dogodki: 01 30 91 816
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Zakon o prekrških s komentarjem

Akcija
Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (134.44 KB)

Zakon o prekrških s komentarjem

Sodno prakso pripravil: Matej Perpar
Avtorji komentarja: Špela Maček Guštin, Matej Perpar, mag. Petra Čas, dr. Liljana Selinšek, dr. Katja Filipčič, dr. Zvonko Fišer, Hinko Jenull, Nuša Orel
Urednik: Hinko Jenull

Redna cena: 225,34 EUR

Special Price brez DDV: 89,53 EUR z DDV: 94,01 EUR

-
+
Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-094-4
Št. strani: 970
Leto izdaje: 2009
 

ZP-1, Uradni list RS, št. 7/2003, 3/2007 (UPB4), 17/2008 (ZP-1E), 21/2008 (p.), 76/ 2008 (ZIKS-1C)

Zakon o prekrških je v uporabi od 1. 1. 2005 in je bil doslej petkrat spremenjen. Hkrati z dopolnjevanjem ureditve je na vseh področjih uporabe zakona potekalo preoblikovanje nadzornih organov v prekrškovne organe in vključevanje prejšnjih sodnikov za prekrške v okrajna in višja sodišča. Obseg predpisanih prekrškov in obravnavanih zadev se povečuje, prav tako število različnih vrst postopkov in odločb o prekrških. Pravna teorija in sodna praksa sta ves čas pozorno spremljali razvoj prekrškovnega prava kot nove pravne panoge in oblikovali stališča, mnenja, usmeritve in odgovore na vrsto vprašanj, s katerimi smo se srečevali pri uresničevanju prekrškovne reforme.

V knjigi je objavljeno neuradno prečiščeno besedilo zakona, vključno z novelo ZP-1E. Vsa poglavja zakona so opremljena z uvodnimi pojasnili, vsi členi so podrobno in povezano komentirani, z navezavo na sodno prakso in pravno literaturo.

Komentar po členih zakona:
- pojasnjuje bistvo posameznih določb in njihov pomen za prakso,
- povezuje vsebino institutov s splošnimi pravili in ustreznimi določbami vseh predpisov, ki se smiselno uporabljajo pri obravnavanju prekrškov,
- razlaga materialne, procesne in organizacijske določbe v njihovi medsebojni odvisnosti,
- odpravlja dvome glede nejasnih zakonskih določb in ponuja rešitve za njihovo uporabo, predvsem na področju dokazovanja, uporabe prisilnih ukrepov, pravnih sredstev in izvrševanja odločb,
- usmerja uporabnike k pravilnemu reševanju vsebinskih problemov na prekrškovnem področju,
-vpogled v sodno prakso.

Sodna praksa
vključuje najpomembnejše odločbe višjih sodišč, Vrhovnega in Ustavnega sodišča RS ter Evropskega sodišča za človekove pravice.

Obsežno stvarno kazalo omogoča hitro, preprosto in učinkovito uporabo komentarja.

Komentar je namenjen prekrškovnim organom (policija, inšpekcije, redarstva), sodnikom, odvetnikom, pravnikom v gospodarstvu in drugim strokovnjakom na področju prekrškov ter jim bo dobra podpora pri strokovnem delu.

Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (134.44 KB)
Matej Perpar


Špela Maček Guštin


Matej Perpar


mag. Petra Čas


dr. Liljana Selinšek

Liljana Selinšek od 1.1.2011 opravlja funkcijo namestnice predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. Po izobrazbi je doktorica pravnih znanosti, v njeni bibliografiji pa prevladujejo strokovna in znanstvena dela s področja kazenskega prava (materialni in procesni del) in prava o prekrških, ki sta njeni specialistični področji.dr. Katja Filipčič

Dr. Katja Filipčič je zaposlena na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani kot izredna profesorica za kazensko pravo in izredna profesorica za kriminologijo ter kot raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Njena raziskovalna področja so: nasilje v družini, mladoletniško kazensko pravo, prekrškovno pravo, pravice otrok v kazenskih postopkih, medvrstniško nasilje.dr. Zvonko Fišer


Hinko Jenull


Nuša Orel


Hinko JenullNajnovejši katalog GV Založbe

Akcija Veliki komplet ZGD-1

 

  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
  • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
  • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820

Kategorije
LEXPERA d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

DŠ: SI27683893

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815