GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

 • Knjigarna: 01 30 91 820
 • Dogodki: 01 30 91 816
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Zakon o prekrških z novelo ZP-1E z uvodnimi pojasnili

Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (336.45 KB)

Zakon o prekrških z novelo ZP-1E z uvodnimi pojasnili

Uvodna pojasnila: Špela Maček Guštin, Hinko Jenull

Stvarno kazalo: Špela Maček Guštin

brez DDV: 46,67 EUR z DDV: 49,00 EUR
-
+
Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-050-0
Št. strani: 350
Leto izdaje: 2008
 

Knjiga vsebuje izčrpna uvodna pojasnila, neuradno prečiščeno besedilo ZP-1, prehodne določbe in stvarno kazalo.

Zakon o prekrških je bil v preteklih dveh letih dvakrat bistveno spremenjen in dopolnjen, z novelama ZP-1D in ZP-1E, ki sta posegli kar v četrtino njegovih določb. Spremembe so namenjene povečanju učinkovitosti in poenostavitvi postopka, ustreznejšemu sodnemu varstvu, odpravi pomanjkljivosti obstoječe ureditve in poenotenju dela prekrškovnih organov in sodišč.

Avtorja, ki sta neposredno sodelovala pri spremembah in dopolnitvah zakona, v uvodnih pojasnilih obširno predstavljata namen in podrobnosti zakonskih novosti in pojasnjujeta vprašanja, ki se pri izvajanju ZP-1 lahko postavijo v praksi prekrškovnih organov in sodišč.
Najpomembnejše spremembe in dopolnitve:
Na področju splošnega materialnega prava prekrškov

 • Zvišanje zgornje meje in dopolnjen način predpisovanja glob
 • Spremenjeni pogoji za opravo nalog v splošno korist
 • Uvedba prepovedi izdaje potrdil zaradi neplačane globe
 • Sprememba omilitve in možnost odpustitve sankcije prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

Na področju postopka o prekrških

 • Spremenjena razmejitev pristojnosti med prekrškovnim organom in sodiščem
 • Uvedba pouka o pravicah kršitelja
 • Sprememba postopka pri izdaji plačilnega naloga in uvedba posebnega plačilnega naloga
 • Preureditev sistema pravnih sredstev s spremenjenim načinom odločanja sodišča o zahtevi za sodno varstvo in pritožbi
 • Spremenjen način vročanja sodnih odločb
 • Razširitev možnosti plačila polovične globe
 • Nadomestitev povprečnine s sodno takso
 • Spremenjen način odločanja v skrajšanem sodnem postopku

Na področju izvršitve in evidence odločb

 • Spremenjen postopek določanja in izvrševanja uklonilnega zapora
 • Poizvedbe v postopku nadomestitve globe

Na področju pristojnosti in organizacije sodišč za prekrške

 • Spremenjen dostop do podatkov prekrškovnih evidenc
 • Spremenjena pristojnost za prekrške s področja varstva konkurence
Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (336.45 KB)
Špela Maček Guštin


Hinko Jenull


Špela Maček GuštinVeliki komplet ZGD-1

 • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
 • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
 • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820

Kategorije
LEXPERA d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

DŠ: SI27683893

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815