GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

  • Knjigarna: 01 30 91 820
  • Dogodki: 01 30 91 816
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Zakon o prekrških z uvodnimi pojasnili

Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (455.8 KB)

Zakon o prekrških z uvodnimi pojasnili

Z novelama ZP-1F in ZP-1G

Uvodna pojasnila: Hinko Jenull, dr. Liljana Selinšek

Stvarno kazalo: Špela Maček Guštin

z DDV: 66,00 EUR brez DDV: 62,86 EUR
-
+
Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-169-9
Št. strani: 402
Leto izdaje: 2011
 

Zakon o prekrških je bil z novelo ZP-1G (Uradni list RS, št. 9 /2011), z začetkom veljavnosti 13. 3. 2011, spremenjen in dopolnjen. Precej členov je prenovljenih, novela pa je prinesla tudi vsebinske spremembe in nove institute.

V uvodnih pojasnilih so podrobno obravnavane spremembe in dopolnitve iz novel ZP-1F in ZP-1G, vključno s prehodnimi in končnimi določbami.
V knjigi je objavljeno prečiščeno besedilo zakona, z vidnimi spremembami, ki sta jih prinesli noveli ZP-1F in ZP-1G. Spremembe so natisnjene v različnem tisku, vključeno pa je tudi prejšnje besedilo, kar omogoča uporabo razveljavljenih ali spremenjenih določb, kadar bo to še potrebno.
Knjiga ima obsežno stvarno kazalo.

Najpomembnejše novosti, ki so obravnavane v knjigi:
? prenovljena ureditev odgovornosti pravnih oseb, podjetnikov in zasebnikov ter njihovih odgovornih oseb,
? natančnejša procesna razmejitev med prekrškovnim in kazenskim postopkom,
? preureditev odgovornosti za prekrške tujih oseb, ki uživajo imuniteto po mednarodnem pravu,
? dosledna uresničitev pravice do izjave v hitrem postopku,
? možnosti pritožbe prekrškovnega organa zoper sodbo, s katero je sodišče spremenilo odločbo v korist kršitelja, in preureditev rednega sodnega postopka s pritožbo,
? uvedba novega izrednega pravnega sredstva »odprava ali sprememba odločbe na predlog prekrškovnega organa«,
? določitev izključne pristojnosti enega samega višjega sodišča za prekrške in spremenjene pristojnosti sodišč,
? uskladitev z zakonodajo s področja javnega naročanja, ki je uvedla novo stransko sankcijo – izločitev iz postopka javnega naročanja,
? uskladitev z novo prometno zakonodajo, uvedba instituta začasnega odvzema vozniškega dovoljenja in instituta odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja,
? dopolnitev določb o izvrševanju prekrškovnih sankcij,
? možnost oddaljenega elektronskega dostopa do podatkov v evidencah o prekrških.


Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (455.8 KB)
Hinko Jenull


dr. Liljana Selinšek

Liljana Selinšek od 1.1.2011 opravlja funkcijo namestnice predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. Po izobrazbi je doktorica pravnih znanosti, v njeni bibliografiji pa prevladujejo strokovna in znanstvena dela s področja kazenskega prava (materialni in procesni del) in prava o prekrških, ki sta njeni specialistični področji.Špela Maček GuštinNajnovejši katalog GV Založbe

Akcija Veliki komplet ZGD-1

 

  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
  • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
  • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820

Kategorije
LEXPERA d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

DŠ: SI27683893

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815