GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

 • Knjigarna: 01 30 91 820
 • Dogodki: 01 30 91 816
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Mala šola delovnega prava: Urejanje delovnih razmerij v praksi

Mala šola delovnega prava: Urejanje delovnih razmerij v praksi

Datum: 29. januar, 4. februar, 5. februar, 7. februar, 10. februar, 12. februar, 13. februar
Lokacija: Hotel Slon, Ljubljana
Kotizacija
z DDV: 366,00 EUR brez DDV: 300,00 EUR

* potrebna polja

z DDV: 366,00 EUR brez DDV: 300,00 EUR
-
+

http://msdp.gvzalozba.si/


Vprašanja za predavatelje lahko vnaprej pošljete na naslov seminar@gvzalozba.si.

 

1. sklop

29. januar, 9.00–14.00

Prepoved diskriminacije, mobing ter varstvo zasebnosti in osebnih podatkov v delovnih razmerjih
mag. Andrej Tomšič, dr. Martina Šetinc Tekavc

• nove Smernice Informacijskega pooblaščenca o varstvu osebnih podatkov v delovnih razmerjih ter Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov
• posegi v zasebnost na delovnem mestu (preverjanje kandidatov, zdravstvenega stanja, alkoholiziranosti in drugih odvisnosti idr.)
• meje digitalne varnosti in nadzora (blokade in nadzor uporabe interneta, pregledovanje e-pošte, uporaba GPS idr.)
• zbiranje in posredovanje delavčevih osebnih podatkov tretjim (sindikatu in svetu delavcev, na spletnem portalu podjetja ipd.)
• prepoved diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu
• delodajalčeva odškodninska odgovornost in določanje odškodnine
• pregled sodne prakse s področja prepovedi diskriminacije, mobinga in varovanja osebnih podatkov

 

2. sklop

4. februar, 9.00–13.15

Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo, prokuristom in vodilnim delavcem ter pogodba za določen čas, agencijsko delo in druge atipične pogodbe o zaposlitvi
Ljuba Zupančič Čokert, dr. Katarina Kresal Šoltes

• sklenitev pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom (javni razpis, sodno varstvo neizbranega kandidata, kaj se s pogodbo sme urediti drugače kot po zakonu)
• prenehanje pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom (razlogi za odpoved, predčasno prenehanje mandata, odpravnina, pregled novejše sodne prakse)
• kdo so vodilni delavci in kaj se zanje na podlagi zakona in novejše sodne prakse sme urediti drugače
• pregled sodne prakse glede pogodbe o zaposlitvi za določen čas in transformacije v nedoločen čas (utemeljitev razloga, povečan obseg dela, sezonsko delo, projektno delo, nadomeščanje idr.)
• najemanje agencijskih delavcev (uporabnikove obveznosti do agencije in delavcev, predčasno prenehanje napotitve, plačilo, stimulacije in druge ugodnosti)
• kako urediti delo na domu in druge posebnosti pogodb o zaposlitvi

 

3. sklop

5. februar, 9.00–13.15

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi – 1. del: Vrste prenehanja
mag. Nataša Belopavlovič

 • • prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas (odpravnina, ponudba nove pogodbe)
 • • prenehanje pogodbe s sporazumom strank (odpravnina, odpovedni rok)
 • • prenehanje pogodbe po samem zakonu zaradi ugotovljene invalidnosti
 • • prenehanje pogodbe po samem zakonu zaradi prenehanja veljavnosti delovnega dovoljenja
 • • prenehanje pogodbe zaradi izpolnitve pogojev za upokojitev
 • • prenehanje pogodbe z delavčevo redno odpovedjo
 • • prenehanje pogodbe z delavčevo izredno odpovedjo zaradi razlogov na strani delodajalca (odpovedni razlogi, postopek, roki, odpravnina, vloga inšpekcije dela)
 • • prenehanje pogodbe po sodbi sodišča

 

4. sklop

7. februar, 9.00–13.15

Kolektivne pogodbe in delavski predstavniki v organih vodenja in nadzora družb
dr. Katarina Kresal Šoltes, dr. Valentina Franca

 • • stranke, vsebina in veljavnost kolektivne pogodbe ter posebnosti za javni sektor
 • • pravilo in favorem ter primeri, v katerih se smejo pravice za delavce s kolektivno pogodbo izjemoma določiti manj ugodno kot po zakonu ali s splošnim aktom delodajalca
 • • nestandardne oblike dela in kolektivne pogodbe (določanje tarif za samozaposlene, omejevanje uporabe agencijskega dela idr.) v razmerju do konkurenčnega prava
 • • izpolnjevanje obveznosti obveščanja, posvetovanja in soodločanja s svetom delavcev – praktični primeri
 • • ravnanje z zaupnimi informaciji v odnosu do sveta delavcev in delavskih predstavnikov v organih nadzora
 • • kdaj v odločanje vključiti sindikalne predstavnike in/ali člane sveta delavcev

 

5. sklop

10. februar, 9.00–13.15

Opredelitev delovnega razmerja, nove oblike dela in inšpekcijski nadzor
dr. Luka Tičar, Damjan Mašera

 • • kriteriji za opredelitev delovnega razmerja
 • • pravne podlage za opravljanje dela zunaj delovnega razmerja (pogodbe civilnega prava, študentsko delo, upokojensko delo, osebno delo, drugo začasno ali občasno delo)
 • • digitalizacija in delo prek spletnih platform
 • • samozaposleni in omejeno delovnopravno varstvo ekonomsko odvisnih oseb
 • • prikrita delovna razmerja in uveljavljanje obstoja delovnega razmerja (domneva, dokazno in trditveno breme, novejša sodna praksa)
 • • pristojnosti inšpekcije dela in sankcije za kršitev prepovedi dela na podlagi pogodb civilnega prava

 

6. sklop

12. februar, 9.00–13.15

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi 2. del: Redna in izredna odpoved s strani delodajalca
mag. Ivan Robnik, dr. Luka Tičar

 • • splošno o odpovedi (dopustnost, dokazno in trditveno breme, oblika in vsebina, vročitev)
 • • postopek delodajalčeve redne in izredne odpovedi pogodbe (obveznosti delodajalca pred odpovedjo, zagovor, vloga sindikata oziroma sveta delavcev, rok)
 • • novejša sodna praksa glede odpovednih razlogov za delodajalčevo redno in izredno odpoved pogodbe
 • • odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi (postopek, ustrezna ali primerna zaposlitev)
 • • odpravnina, ponudba pogodbe pri drugem delodajalcu, varovane kategorije
 • • odpovedni roki, prijava delavca na zavod ter druge obveznosti strank v času odpovednega roka po ZDR-1 in ZUTD
 • • odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnega razloga ter v primerih prenehanja delodajalca s prikazom novejše sodne prakse glede opredelitve presežnih delavcev
 • • posebno varstvo pred odpovedjo

 

7. sklop

13. februar, 9.00–13.15

Posebno varstvo starejših delavcev in invalidov
mag. Nataša Belopavlovič, Damijan Gregorc

 • • opredelitev starejšega delavca in delavca pred upokojitvijo (upokojitveni pogoji)
 • • ugodnejše pravice za starejše delavce (dodatek za delovno dobo, letni dopust, posebno varstvo pred odpovedjo, omejitev nadurnega in nočnega dela itd.)
 • • odpravnina ob upokojitvi
 • • možnosti za nadaljevanje dela po upokojitvi
 • • razporeditev invalida na drugo delovno mesto
 • • druge delodajalčeve obveznosti v zvezi z zagotavljanjem pravic invalidom
 • • postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu zaradi invalidnosti in v primeru poslovnega razloga

Mala šola delovnega prava: Urejanje delovnih razmerij v praksi

Strokovno izobraževanje v več sklopih

Sestavite si svoj program!PREDAVATELJI:

 • mag. Nataša Belopavlovič, Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij
 • doc. dr. Valentina Franca, Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani
 • Damijan Gregorc, odvetnik
 • dr. Katarina Kresal Šoltes, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
 • Damjan Mašera, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • mag. Ivan Robnik, upokojeni vrhovni sodnik svetnik
 • dr. Martina Šetinc Tekavc, Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani
 • doc. dr. Luka Tičar, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
 • mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke
 • Ljuba Zupančič Čokert, Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki


Izkušeni predavatelji
Možnost izbiranja sklopov
Praktična znanja
Omejeno število udeležencev


Vprašanja za predavatelje lahko vnaprej pošljete na naslov: seminar@gvzalozba.siKOTIZACIJA NA UDELEŽENCA:

 • Kotizacija za en sklop znaša 300,00 EUR brez DDV.
 • Kotizacija za dva sklopa znaša 570,00 EUR brez DDV.
 • Kotizacija za tri sklope znaša 810,00 EUR brez DDV.
 • Kotizacija za štiri sklope znaša 1020,00 EUR brez DDV.
 • Kotizacija za pet sklopov znaša 1200,00 EUR brez DDV.
 • Kotizacija za šest sklopov znaša 1350,00 EUR brez DDV.
 • Kotizacija za sedem sklopov znaša 1490,00 EUR brez DDV.

Kotizacija vključuje gradivo, osvežilne pijače med odmori in prigrizke.
Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

 TRAJANJE:

1. sklop 9.00–14.00, 2.–7. sklop 9.00–13.15UGODNOSTI:

 • Aktualna vprašanja in odgovore bomo objavili v Pravni praksi.
 • Dobili boste potrdilo o strokovnem izobraževanju.
 • Vsi udeleženci prejmete aktualne številke Pravne prakse, v katerih so obravnavana vprašanja, povezana z urejanjem delovnih razmerij.


Plačilo:

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d.o.o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.Odjave:

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najkasneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100% kotizacije.Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816

mag. Nataša Belopavlovič, Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij
doc. dr. Valentina Franca, Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani
Damijan Gregorc, odvetnik
dr. Katarina Kresal Šoltes, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
Damjan Mašera, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
mag. Ivan Robnik, upokojeni vrhovni sodnik svetnik
dr. Martina Šetinc Tekavc, Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani
doc. dr. Luka Tičar, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
mag. Andrej Tomšič, namestnik Informacijske pooblaščenke
Ljuba Zupančič Čokert, odvetnica, Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
 • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
 • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820

LEXPERA d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

DŠ: SI27683893

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815