GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

  • Knjigarna: 01 30 91 820
  • Dogodki: 01 30 91 816
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Pogodbeno pravo 5 – Pogodbeno razmerje in pogodbena odgovornost

Novo
Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (83.63 KB)

Pogodbeno pravo 5 – Pogodbeno razmerje in pogodbena odgovornost

Avtor: dr. Luigi Varanelli

z DDV: 88,01 EUR brez DDV: 83,82 EUR
-
+

V monografiji so prvič v Sloveniji temeljito in sistematično obravnavani pogodbena razmerja in pogodbena odgovornost, ob tem pa je navedena tudi novejša slovenska sodna praksa. Zato je knjiga nepogrešljiv pripomoček za vse, ki se s pogodbami ukvarjajo tako v praksi kot teoretično.

 

Knjiga temeljito obravnava pogodbena razmerja in njihove številne vidike.

Zelo obsežno prvo poglavje vsebuje poglobljeno razlago pogodbe. Kriteriji razlage so opisani po hierarhičnem načelu od najpomembnejšega do dopolnilnega pravila, ki se uporabi le takrat, kadar skupne volje pogodbenikov ni mogoče rekonstruirati na podlagi kriterijev razlage.

Drugo poglavje je namenjeno ari, odstopnini in pogodbeni kazni. Ara in odstopnina sta obravnavani predvsem s praktičnega stališča in v vseh potencialnih pravnih položajih (neizpolnitev, nepravilna izpolnitev, izpolnitev z zamudo). V sklopu pogodbene kazni pa je prvič v slovenski literaturi obravnavano vprašanje t. i. avtonomne ali deliktne pogodbene kazni.

V tretjem poglavju je pojasnjena izpolnitev, ki je bistvo pogodbenega razmerja in sredstvo za doseganje pravno-ekonomskega cilja pogodbenikov ob sklenitvi pogodbe. Avtor razlikuje med pravilno izpolnitvijo, neizpolnitvijo in izpolnitvijo z napakami ter uvede pomembne kriterije razločevanja med neizpolnitvijo in izpolnitvijo z napakami. Poglavje se sklene z razdelkom o subrogaciji, nadomestni izpolnitvi in novaciji pogodbe.

V nadaljnjih poglavjih je govor o pogodbeni odgovornosti. V četrtem poglavju je natančno obravnavan koncept kršitve pogodbe, ki je predpostavka pogodbene odgovornosti. Kršitev pogodbe se lahko izrazi v popolni neizpolnitvi, nepravilni izpolnitvi, zamudi z izpolnitvijo ali zakrivljeni nemožnosti.

S četrtim poglavjem sta povezani peto in šesto, v katerih sta predstavljena razveza pogodbe zaradi neizpolnitve in ugovor neizpolnitve. Avtor pojasni koncept kvalificirane neizpolnitve kot podlage za odstop od pogodbe in obravnava ugovor neizpolnitve.

Knjigo skleneta poglavji o pogodbeni odgovornosti in o odškodnini. Predstavljeni so vsi štirje elementi pogodbene odgovornosti (škodljivo ravnanje, krivda, vzročna zveza in škoda) in kriteriji določanja višine odškodnine (pozitivni in negativni pogodbeni interes), na podlagi katerih se odškodnina lahko poveča (namerna neizpolnitev, prevara in huda malomarnost) ali zmanjša (compensatio lucri cum damno, prispevek oškodovanca k nastanku škodnega dogodka).

Pregledno, preprosto in v razumljivem jeziku napisana knjiga je namenjena vsem pravnikom, ki se s pogodbami ukvarjajo tako v praksi kot teoretično.

 

Vezava: trda

ISBN: 978-961-247-460-7

Št. strani: 276

Leto izdaje: 2021

Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (83.63 KB)

Dr. Luigi Varanelli je leta 1998 v Trstu diplomiral iz prava. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 2002 pridobil naslov magistra, leta 2004 pa doktorja pravnih znanosti. Leta 2013 je v Trstu diplomiral tudi iz psihologije.

Raziskuje in obravnava različne tematike obligacijskega prava, specializiral pa se je predvsem za področje pogodbenega prava. V domačih in tujih strokovnih revijah je objavil več kot 150 člankov in prispevkov, v katerih obravnava različne vidike obligacijskih razmerij. V središču njegovega akademskega zanimanja so tudi posamezni segmenti gospodarskega in statusnega prava. Intenzivneje se ukvarja še z mednarodnim in evropskim pravom.

V okviru združenja INSOL Europe je predaval na več mednarodnih strokovnih konferencah, z znanstvenimi prispevki pa kot predavatelj sodeluje tudi na domačih izobraževalnih dogodkih.

Leta 2005 ga je Ministrstvo za pravosodje imenovalo za člana izpitne komisije za pravniški državni izpit (področje gospodarsko pravo). Od leta 2013 je tudi član izpitne komisije za sodne tolmače.

Od leta 2004 deluje kot odvetnik v Ljubljani. Pridobil je kvalifikacije odvetnika specialista za evropsko pravo ter arbitra Gospodarske zbornice Slovenije.

Od leta 2014 kot docent predava na Fakulteti za management in pravo (MLC) v Ljubljani pri predmetih s področij obligacij in pogodb ter korporacijskega prava.


Najnovejši katalog GV Založbe

Akcija Veliki komplet ZGD-1

 

 

 

  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
  • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
  • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820

Kategorije
LEXPERA d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

DŠ: SI27683893

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815