GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

  • Knjigarna: 01 30 91 820
  • Dogodki: 01 30 91 816
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi

Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (247.85 KB)

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi

Vprašanja in odgovori s področja delovnega prava I

dr. Nana Weber

z DDV: 87,00 EUR brez DDV: 82,86 EUR
-
+

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi se na prvi pogled zdi nezapleteno, saj zakon ne vsebuje dolgih in težko razumljivih določb, vendar je v praksi pogosto drugače. Knjiga podaja odgovore na različna vprašanja iz prakse, od najpogostejših do redkejših, zato bo v pomoč tako delavcem, ki jim je prenehala pogodba o zaposlitvi, kot delodajalcem, ki se odločajo za enega od (primernih in zakonitih) načinov za prenehanje pogodbe o zaposlitvi, pa tudi vsem strokovnjakom, ki se srečujejo z delovnim pravom. 

 

Prva knjiga v zbirki Vprašanja in odgovori s področja delovnega prava v kratki predstavitvi pravnih okvirov in odgovorih na vprašanja podrobno obravnava različne položaje, povezane s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi, in njihove pravne posledice. Odgovori so vsebinsko združeni v štiri poglavja. Po uvodni predstavitvi so sistematično predstavljeni načini prenehanja pogodbe o zaposlitvi (potek časa, smrt delodajalca ali delavca, sporazum, redna in izredna odpoved, prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča ali zakona). Posebna pozornost je namenjena varovanim kategorijam delavcev (delavci pred upokojitvijo, starši, invalidi in odsotni z dela zaradi bolezni, predstavniki delavcev). Nato so obravnavane pravice in obveznosti tako delavcev kot delodajalcev v času prenehanja in po prenehanju delovnega razmerja (odpravnine, nadomestilo za brezposelnost in neizrabljen letni dopust ter druge obveznosti delavcev in delodajalcev, med drugim varovanje poslovne skrivnosti, konkurenčna klavzula, vrnitev dokumentov delavcu, hranjenje njegovih osebnih podatkov in obveznost odjave iz socialnih zavarovanj). Zadnje poglavje je namenjeno posebnostim sodnega varstva na področju prenehanja pogodbe o zaposlitvi.

Knjiga ponuja tudi odgovore na manj pogosta, a prav tako pomembna vprašanja, ki bodo v veliko pomoč delodajalcem, delavcem in strokovnjakom, ki se srečujejo z delovnim pravom.

 

Vezava:                trda

ISBN:                   978-961-247-436-2                    

Št. strani:            340

Leto izdaje:        2020

 

Zbirka Vprašanja in odgovori s področja delovnega prava

Področje delovnega prava kot krovni predpis ureja leta 2013 sprejeti Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Čeprav vsebuje le 230 členov, je v praksi pri njegovi razlagi ravno zaradi kratkosti veliko dvomov in vprašanj. Brez natančnega pregleda sodne prakse po posameznih področjih delovnega prava delodajalec ne more biti vedno prepričan, kakšno ravnanje je v konkretnem primeru pravilno; s podobnimi zagatami se srečuje tudi delavec. Zbirka pa ni namenjena samo delodajalcem in delavcem, temveč bo v pomoč tudi strokovni javnosti.

Knjige v zbirki so zasnovane tako, da so najprej pojasnjeni pravni okviri posameznega instituta, nato pa nanizani odgovori na številna vprašanja, ki se v zvezi z njim zastavljajo v praksi. Nekateri avtoričini odgovori so bili že objavljeni v Pravni praksi, v knjigah pa so posodobljeni in upoštevajo aktualno sodno prakso. V zbirki bo obravnavanih sedem področij.

Prva knjiga, Prenehanje pogodbe o zaposlitvi, zajema bistvena vprašanja in odgovore, vezane zlasti na način prenehanja pogodbe o zaposlitvi (potek časa, smrt delodajalca ali delavca, sporazum, redna ali izredna odpoved, prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča ali zakona). Pri tem so predstavljene obveznosti delavcev in delodajalcev v času prenehanja in po prenehanju delovnega razmerja, posebno poglavje pa je namenjeno tudi sodnemu varstvu.

Druga knjiga, Ko delavca ni na delu: Dopust, regres in druge odsotnosti z dela, se bo dotikala bistvenih vprašanj o letnem dopustu in pravici do regresa.

Tretja knjiga, Prejemki iz delovnega razmerja, bo obravnavala vprašanja, povezana s plačilom za delo, ki zajema plačo (osnovno plačo, del plače za delovno uspešnost in dodatke) ter morebitne druge vrste plačil, kadar je to določeno s kolektivno pogodbo, nadomestila plač, udeležbo delavcev pri dobičku in tudi odpravnine.

Četrta knjiga, Pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev, bo namenjena vprašanjem glede pogodbe o zaposlitvi v povezavi s področno zakonodajo, ki ne bodo zajeta v drugih knjigah – kaj točno mora vsebovati pogodba o zaposlitvi, koliko delavca zavezujejo posamezne določbe pogodbe o zaposlitvi, ki jih je vsilil delodajalec, in podobno. Obravnavana bo tudi tematika napotenih delavcev oziroma agencijskega dela, nočnih delavcev, delavcev, ki še niso stari 18 let, dela otrok, mlajših od 15 let, dijakov in študentov, nadurnega dela ter ekonomsko odvisnih oseb.

Peta knjiga, Odškodninska odgovornost delavcev in delodajalcev ter disciplinska odgovornost delavca, bo bralce podrobneje seznanila s področjem odškodninske odgovornosti. Delavec je odgovoren za škodo, ki jo pri delu ali v zvezi z delom namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči delodajalcu, pa tudi delodajalec je delavcu, ki mu je bila pri delu ali v zvezi z njim povzročena škoda, to dolžan povrniti. Delodajalec ima zoper delavca poleg odpovedi pogodbe o zaposlitvi na voljo še disciplinski postopek, ob podani odpovedi pogodbe o zaposlitvi pa lahko zahteva tudi povrnitev nastale škode, kar bo praktično predstavljeno v drugem delu knjige.

Šesta knjiga, Kolektivne pogodbe, bo obravnavala področje, na katerem je v praksi veliko nejasnosti, zato bodo odgovori na temeljna vprašanja o razlagi kolektivnih pogodb zelo koristen pripomoček.

Sedma knjiga, Vodilni in poslovodni delavci ter prokuristi, bo pomagala razjasniti številne nejasnosti v zvezi s temi kategorijami delavcev, za katere je zakonsko določene obveznosti delodajalcev in na drugi strani pravice delavcev mogoče urediti drugače. V praksi je zaradi skopih določb ZDR-1 pri tem veliko težav.

Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (247.85 KB)

Nana Weber je leta 2003 diplomirala, leta 2010 magistrirala in leta 2013 doktorirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Poklicno pot je začela v sodstvu in na različnih stopnjah sodišč – na okrajnem (kazenski oddelek), višjem (civilni in oddelek za alternativno reševanje sporov) ter vrhovnem sodišču (delovno-socialni oddelek) – pridobila dragocene izkušnje s številnih pravnih področij. Pozneje je bila zaposlena na državnem pravobranilstvu, v odvetniški pisarni in v kabinetu ministra za javno upravo. Leta 2016 je začela samostojno pot in danes vodi Odvetniško družbo Weber.

Ker si vedno prizadeva za mirno rešitev sporov, je mediatorka v Mediacijskem centru Ljubljana, pri Odvetniški zbornici Slovenije in Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter izvajalka izvensodnega reševanja potrošniških sporov pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Na eni od ljubljanskih višjih šol zadnjih osem let predava več predmetov s področja prava, od leta 2020 pa je docentka za civilno in gospodarsko pravo na Evropski pravni fakulteti, docentka za delovno pravo na MLC Fakulteti za management in pravo Ljubljana ter docentka za poslovne vede na B2 Visoki šoli za poslovne vede.

Je tudi avtorica in soavtorica monografije o Družinskem zakoniku.


Najnovejši katalog GV Založbe

Akcija Veliki komplet ZGD-1

 

 

 

  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
  • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
  • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820

Kategorije
LEXPERA d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

DŠ: SI27683893

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815