GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

  • Knjigarna: 01 30 91 820
  • Dogodki: 01 30 91 816
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Revija Pravna praksa

Revija Pravna praksa

z DDV: 32,90 EUR brez DDV: 31,33 EUR
-
+

Izide 50 številk na leto. Cena posamezne številke je 8,38 EUR + DDV (5 %). Naročniki imajo 10,26-odstotni popust. Mesečna naročnina na revijo Pravna praksa, v katero je vključen tudi e-dostop do tekočega arhiva na portalu Pravna praksa, je 31,33 EUR + DDV (5 %). Poštnino za tujino zaračunavamo posebej. Naročilo velja do pisnega preklica.

Izberete lahko med možnostmi:

• mesečna naročnina samo na Portal Pravna praksa po ceni 30,98 EUR + DDV (5 %),
• Pravna praksa po študentski ceni 17,45 EUR + DDV (5 %), velja ob predložitvi veljavnega potrdila o statusu študenta za tekoče študijsko leto, 
• komplet zadnjih 10 številk revije Pravna praksa po ceni 44,76 EUR + DDV (5 %),
ogledni izvod Pravne prakse.

Z naročilom Pravne prakse si zagotovite ugodnosti:

• revijo Odvetnik 4-krat na leto (brezplačno),
• možnost odgovora na vaše vprašanje v rubriki vprašanja & odgovori, v kateri odgovarjajo strokovnjaki s posameznih področij,
• 10-odstotni popust pri nakupu knjig Pravne prakse,
• poseben popust za študente in upokojence.

Vložni mapi za shranjevanje številk Pravne prakse lahko naročite po ceni 18,00 EUR (z DDV) za komplet.
Želje v zvezi z naročilom nam lahko sporočite na e-naslov: goca.vujovic@gvzalozba.si.

 

Iz vsebine PP št. 22:

STROKOVNI ČLANKI IN RAZPRAVE
3 UVODNIK Sonja Kralj Četrt stoletja od ponovne uvedbe notariata v Sloveniji
6 KAZENSKO PRAVO
dr. Miha Šepec So živali čuteča bitja tudi v kazenskem pravu?
9 PREKRŠKOVNO PRAVO
Ivan Šelih Se storilec lahko izogne postopku o prekršku s plačilom odpustka?
11 KAZENSKO PROCESNO PRAVO
Primož Križnar O ustavni neskladnosti 149.č člena ZKP
14 MEDNARODNO PRAVO
Domen Turšič Mednarodna pogodba o prenehanju veljavnosti intra-EU bilateralnih investicijskih sporazumov ali 130 muh na en mah
16 OKOLJSKO PRAVO
Kristina Jan Pomanjkljivo upravljanje naravnih vrednot
18 NOTARIAT
Hana Hoblaj Notarji na Hrvaškem kot pooblaščenci sodišča v zapuščinskih postopkih
21 MED PRAVOM IN EKONOMIJO
dr. Katarina Zajc »Zazoomani« časi
22 HOMO OECONOMICUS
Dušan Olaj Država je dala!

II–VIII PRILOGA
dr. Verica Trstenjak Temeljne pravice v času koronakrize z vidika prava EU

VPRAŠANJA & ODGOVORI
23 Fiduciarni račun rezervnega sklada
(Tadej Kovačič)
Rok za izplačilo regresa v letu 2020
(mag. Nina Scortegagna Kavčnik)
Podaljšanje referenčnega obdobja za izrabo starega letnega dopusta
(mag. Nina Scortegagna Kavčnik)

SODNA IN DRUGA PRAKSA
24 STATISTIKA Delež tujcev med zaprtimi osebami v letih 2013-2019
25 USTAVNO SODIŠČE RS Zakonska ureditev pogrebne pristojbine kot lokalne javne dajatve; Kršitve sodelovalne dolžnosti
26 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC Tuji državljani in ukrep odloga plačila kredita
27 VRHOVNO SODIŠČE RS Negativna služnost – služnost v javno korist – gospodarska javna infrastruktura
28 SODIŠČE EU
Zoran Skubic Je poslušanje radia v avtu »priobčitev javnosti« v smislu Direktive o avtorski pravici?
30 NEMŠKO USTAVNO SODIŠČE
mag. Uroš Goričan Pravica do odločitve o času in načinu končanja lastnega življenja in nudenja pomoči pri njenem udejanjanju

DRUŠTVA, IZOBRAŽEVANJE IN JEZIK
31 IZOBRAŽEVANJE PRAVNIKOV
Domen Kodrič Ne prvi ne zadnji koronavirus
33 JEZIKOVNI KOTIČEK (563)
dr. Nataša Hribar Pomanjševalnice
34 POZABLJENA LATINŠČINA (231)
Janez Kranjc Obsequium amicos, veritas odium parit
34 PREPREČEVANJE KORUPCIJE
Urša Ravnikar Šurk Visoka pričakovanja za novo vodstvo KPK

DOGODKI

ZAPOSLITVE, RAZPISI IN PREDPISI 

Pravna praksa, časopis za pravna vprašanja, izhaja že od leta 1982 in je najbolj bran slovenski pravni časopis. Pravnikom in vsem drugim, ki morajo biti pri svojem delu ves čas seznanjeni z dogajanjem na pravnem področju, pomaga pri delu, saj sproti prinaša strokovne in zanesljive informacije. Izide petdeset številk na leto, v njih pa so objavljeni članki, predstavitve in poglobljeni strokovni prispevki z vseh pravnih področij.

Z naročilom Pravne prakse si zagotovite ugodnosti:

• revijo Odvetnik 4-krat na leto (brezplačno),
• možnost odgovora na vaše vprašanje v rubriki vprašanja & odgovori, v kateri odgovarjajo strokovnjaki s posameznih področij,
• 10-odstotni popust pri nakupu knjig Pravne prakse,
• poseben popust za študente in upokojence.

V Pravni praksi najdete:

• poglobljene članke o aktualnih pravnih vprašanjih,
• predstavitve in analize novih predpisov in njihove uporabe v praksi,
• pomembne odločitve slovenskih, mednarodnih in tujih sodišč,
• odgovore na vprašanja bralcev,
• opomnik o začetku veljavnosti novih predpisov,
• predstavitve knjig, seminarjev in drugih dogodkov s pravnega področja.

Izide 50 številk na leto. Cena posamezne številke je 8,38 EUR + DDV (5 %). Naročniki imajo 10,26-odstotni popust. Mesečna naročnina na revijo Pravna praksa, v katero je vključen tudi e-dostop do tekočega arhiva na portalu Pravna praksa, je 31,33 EUR + DDV (5 %). Naročilo velja do pisnega preklica. Za dodatne informacije ali brezplačni ogledni izvod pokličite po telefonu: 01 30 91 821. Posamične izvode Pravne prakse lahko kupite v Modrijanovi knjigarni na Trubarjevi cesti in v knjigarni na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Ustanovitelji:
Zveza društev pravnikov Slovenije, Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije, GV Založba, d. o. o.

Izdaja: LEXPERA d.o.o. (GV Založba), Tivolska 50, 1000 Ljubljana
Direktor: mag. Tomaž Iskra
Direktorica založbe in glavna urednica: Alenka Zalar
Odgovorni urednik: mag. Sandi Kodrič (sandi.kodric@pravnapraksa.si)
Uredniški odbor: dr. Matej Avbelj, mag. Nataša Belopavlovič, dr. Marko Bošnjak, dr. Šime Ivanjko, Hinko Jenull, Janko Marinko, dr. Saša Prelič in dr. Lojze Ude

Oblikovalska zasnova: Reaktor, marketinška agencija, d. o. o.
Fotografija na naslovnici: Anja Tavčar
Računalniški prelom: Vinko Kimovec (vinko.kimovec@pravnapraksa.si)
Tajnica uredništva: Jasmina Žerovnik (jasmina.zerovnik@pravnapraksa.si),
telefon: 01/30 91 822

Naročnine in reklamacije: Goca Vujovič (goca.vujovic@gvzalozba.si),
telefon: 01/30 91 821, faks: 01/30 91 815

Oglasno trženje: Jelka Arko (jelka.arko@gvzalozba.si), telefon: 01/30 91 816

Naslov uredništva:
LEXPERA d. o. o. (GV Založba), Za Pravno prakso, Tivolska 50, 1000 Ljubljana
telefon: 01/30 91 822
e-pošta: pravnapraksa@pravnapraksa.si

Transakcijski račun: BA CA 29000 0055121174
Tisk: Schwarz, Ljubljana
Natisnjenih: 1800 izvodov
ISSN 0352 0730

Izhaja ob četrtkih.


  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
  • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
  • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820

LEXPERA d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

DŠ: SI27683893

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815