GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Revija Pravna praksa

Revija Pravna praksa

z DDV: 27,27 EUR brez DDV: 24,90 EUR
-
+

Izide 50 številk na leto. Cena posamezne številke je 6,90 EUR + DDV (9,5 %). Mesečna naročnina na revijo Pravna praksa, v katero je vključen tudi e-dostop do tekočega arhiva na portalu Pravna praksa, je 24,90 EUR + DDV (9,5 %). Poštnino za tujino zaračunavamo posebej. Naročilo velja do pisnega preklica.

Izberete lahko med možnostmi:

• mesečna naročnina samo na Portal Pravna praksa po ceni 22,05 EUR + DDV (22 %)
• Pravna praksa po študentski ceni 14,38 EUR + DDV (9,5 %). Velja ob predložitvi veljavnega potrdila o statusu študenta za tekoče študijsko leto. 
• komplet zadnjih 10 številk revije Pravna praksa po ceni 41,10 EUR + DDV (9,5 %)
ogledni izvod Pravne prakse

Z naročilom Pravne prakse si zagotovite ugodnosti:

• revijo Odvetnik 4-krat na leto (brezplačno)
• možnost postavitve strokovnega vprašanja, odgovor na katerega poišče uredništvo Pravne prakse
• 10-odstotni popust pri nakupu knjig Pravne prakse
• poseben popust za študente in upokojence

Vložni mapi za shranjevanje številk Pravne prakse lahko naročite po ceni 15,00 EUR (z DDV) za komplet.
Želje v zvezi z naročilom nam lahko sporočite na e-naslov: goca.vujovic@gvzalozba.si.

 

Iz vsebine


STROKOVNI ČLANKI IN RAZPRAVE

3 UVODNIK Iztok Starc Bodo čez desetletje in pol še obstajale zasebne lekarne?
6 UPRAVNO PRAVO
dr. Matej Avbelj, dr. Dominika Švarc, dr. Andraž Teršek, dr. Jurij Toplak in dr. Saša Zagorc Ustavna vrednota javnosti in transparentnosti – v funkciji vladavine prava in demokratičnosti – glede vseh ravnanj in aktov javnih oblasti
7 GOSPODARSKO PRAVO
Žiga Perović Sodna praksa glede dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave banke
9 ČLOVEKOVE PRAVICE
Tadeja Novinc in Tanja Lovšin Praček Verifikacija starih deviznih vlog – sodba v zadevi Ališić
12 JAVNA NAROČILA
Blažka Vrsajković Javna naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti za uporabo ZJN-3 – t. i. evidenčna naročila
14 USTAVNO PRAVO
dr. Andraž Teršek Z globokim spoštovanjem do ustavnega sodišča in njegove sistemske nepogrešljivosti
17
PREKRŠKI Petra Šubernik Plačilo izrečene globe v primeru umika zahteve za sodno varstvo
18 KAZENSKO MATERIALNO PRAVO
mag. Tanja Frank Eler Zakonodajni odzivi na pojav novih psihoaktivnih snovi v EU
20 UPRAVNO PRAVO
Boris Vinski Pravni interes stranskega udeleženca za vložitev pritožbe zoper sklep o ustavitvi inšpekcijskega postopka
23 IN FLAGRANTI
Hinko Jenull Postresničnostna resničnost
24 HOMO OECONOMICUS
dr. Jože Mencinger Poslušnost, neznanje ali oboje

II–VIII PRILOGA Barbara Zobec Pravni interes – enkrat tako, drugič drugače
Pravica do pritožbe je temeljna pravica posameznika, ki, izhajajoč iz načela zakonitosti (2. člen Ustave Republike Slovenije – v nadaljevanju Ustava) in načela enakega varstva pravic (22. člen), karakterizira pravno državo. Zagotavlja jo 25. člen Ustave. Po tej določbi je vsakomur dana možnost, da izpodbija posamične akte vseh organov, ne glede na to, ali je akt zakonit ali ne. Pogoj je le, da se s posamičnim aktom odloča o pravici, dolžnosti in pravnem interesu posameznika ali pravne osebe oziroma o pravnem razmerju. V kazenskem postopku je pravica do pritožbe urejena skladno s procesnim položajem subjekta v postopku in v skladu z neposrednim interesom, ki ga subjekt z vložitvijo tega pravnega sredstva želi uresničiti.

25 PRAVO ZA VSE Najmanjša enota in najkrajše referenčno obdobje pri sorazmerni odmeri dopusta

VPRAŠANJA & ODGOVORI

25 Glasovanje o ravnatelju (dr. Nana Weber)
Projektno delo (Miha Šercer)
Registracija, zavarovanje in tehnični pregled traktorja (Miha Jesenko)

SODNA IN DRUGA PRAKSA

27 VRHOVNO SODIŠČE RS
Pogodba o finančnem leasingu z opcijo odkupa – razdrtje pogodbe – škoda – varstvo potrošnikov
Tridimenzionalna znamka – oblika blaga kot znamka – razlikovalni učinek

28 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC CSD ne sme vzpostavljati stikov med otrokom in starši, če jih je sodišče prepovedalo
29 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC
Toni Tovornik Pridobitev TRR zapustnika

31 EVROPSKO SODIŠČE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE Lena Šutanovac Nižji prag nečloveškega ravnanja – neupoštevanje možnosti življenjsko nevarnega zdravstvenega stanja
32 SODIŠČE EU
Zoran Skubic Kdaj je prodajalec (za)res »prodajalec« po pravu Unije
33 SODIŠČE EU
Alenka Antloga Učinkovitost postopka obravnavanja prošnje za subsidiarno zaščito
35 SODIŠČE EU
Toni Tovornik Luksemburška kronika

DRUŠTVA, IZOBRAŽEVANJE IN JEZIK

36 INSOLVENČNO PRAVO Anita Lulić Odločbe mimo življenja, ki se dogaja v stečaju
37 JEZIKOVNI KOTIČEK (423)
dr. Nataša Hribar Še nekaj posebnosti sklanjanja priimkov
38 POZABLJENA LATINŠČINA (170)
Janez Kranjc Ardua res est regi simul carum esse et gregi
38
SOCIALNO VARSTVO Toni Tovornik Preživljanje staršev

DOGODKI
ZAPOSLITVE, RAZPISI IN PREDPISI

Pravna praksa, časopis za pravna vprašanja, izhaja že od leta 1982 in je najbolj bran slovenski pravni časopis. Pravnikom in vsem drugim, ki morajo biti pri svojem delu ves čas seznanjeni z dogajanjem na pravnem področju, pomaga pri delu, saj sproti prinaša strokovne in zanesljive informacije. Izide petdeset številk na leto, v njih pa so objavljeni članki, predstavitve in poglobljeni strokovni prispevki z vseh pravnih področij.

Z naročilom Pravne prakse si zagotovite ugodnosti:

• revijo Odvetnik 4-krat na leto (brezplačno)
• možnost postavitve strokovnega vprašanja, odgovor na katerega poišče uredništvo Pravne prakse
• 10-odstotni popust pri nakupu knjig Pravne prakse
• poseben popust za študente in upokojence

V Pravni praksi najdete:

• poglobljene članke o aktualnih pravnih vprašanjih
• predstavitve in analize novih predpisov in njihove uporabe v praksi
• pomembne odločitve slovenskih, mednarodnih in tujih sodišč
• odgovore na vprašanja bralcev
• opomnik o začetku veljavnosti novih predpisov
• predstavitve knjig, seminarjev in drugih dogodkov s pravnega področja

Izide 50 številk na leto. Cena posamezne številke je 6,90 EUR + DDV (9,5 %). Mesečna naročnina na revijo, v katero je vključen tudi e-dostop do tekočega arhiva na portalu Pravna praksa, je 24,90 EUR + DDV (9,5 %). Poštnino za tujino zaračunavamo posebej. Mesečna naročnina samo na portal Pravna praksa je 22,05 EUR + DDV (22 %). Naročilo velja do pisnega preklica. Za dodatne informacije ali brezplačni ogledni izvod pokličite po telefonu: 01 30 91 821. Posamične izvode Pravne prakse lahko kupite v Modrijanovi knjigarni na Trubarjevi cesti in v knjigarni na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Ustanovitelji:
Zveza društev pravnikov Slovenije, Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije, GV Založba, d. o. o.

Izdaja: IUS SOFTWARE d.o.o. (GV Založba), Tivolska 50, 1000 Ljubljana
Direktor: mag. Tomaž Iskra
V. d. odgovornega urednika PP: Alenka Zalar
Uredniški odbor: dr. Matej Avbelj, mag. Nataša Belopavlovič, dr. Marko Bošnjak, dr. Šime Ivanjko, Hinko Jenull, Janko Marinko, dr. Saša Prelič in dr. Lojze Ude
Novinar urednik: Miha Jesenko (miha.jesenko@pravnapraksa.si)
Oblikovalska zasnova: Reaktor, marketinška agencija, d. o. o.
Fotografija na naslovnici: Anja Tavčar
Računalniški prelom: Vinko Kimovec (vinko.kimovec@pravnapraksa.si)
Tajnica uredništva: Jasmina Žerovnik (jasmina.zerovnik@pravnapraksa.si),
telefon: 01/30 91 822, faks: 01/30 91 815

Naročnine in reklamacije: Goca Vujovič (goca.vujovic@gvzalozba.si),
telefon: 01/30 91 821, faks: 01/30 91 815

Oglasno trženje: Jelka Arko (jelka.arko@gvzalozba.si), telefon: 01/30 91 816

Naslov uredništva:
IUS SOFTWARE (GV Založba), Za Pravno prakso, Tivolska 50, 1000 Ljubljana
telefon: 01/30 91 822
faks: 01/30 91 815
e-pošta: pravnapraksa@pravnapraksa.si

Transakcijski račun: BA CA 29000 0055121174
Tisk: Schwarz, Ljubljana
Natisnjenih: 1800 izvodov
ISSN 0352 0730

Izhaja ob četrtkih.


  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
  • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
  • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820
IUS SOFTWARE d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815