GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

  • Knjigarna: 01 30 91 820
  • Izobraževanja: 01 30 91 816
  • Pišite nam
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Revija Pravna praksa

Revija Pravna praksa

z DDV: 27,27 EUR brez DDV: 24,90 EUR
-
+

Izide 50 številk na leto. Cena posamezne številke je 6,90 EUR + DDV (9,5 %). Naročniki imajo 13,39-odstotni popust. Mesečna naročnina na revijo Pravna praksa, v katero je vključen tudi e-dostop do tekočega arhiva na portalu Pravna praksa, je 24,90 EUR + DDV (9,5 %). Poštnino za tujino zaračunavamo posebej. Naročilo velja do pisnega preklica.

Izberete lahko med možnostmi:

• mesečna naročnina samo na Portal Pravna praksa po ceni 22,05 EUR + DDV (22 %),
• Pravna praksa po študentski ceni 14,38 EUR + DDV (9,5 %), velja ob predložitvi veljavnega potrdila o statusu študenta za tekoče študijsko leto, 
• komplet zadnjih 10 številk revije Pravna praksa po ceni 41,10 EUR + DDV (9,5 %),
ogledni izvod Pravne prakse.

Z naročilom Pravne prakse si zagotovite ugodnosti:

• revijo Odvetnik 4-krat na leto (brezplačno),
• možnost odgovora na vaše vprašanje v rubriki vprašanja & odgovori, v kateri odgovarjajo strokovnjaki s posameznih področij,
• 10-odstotni popust pri nakupu knjig Pravne prakse,
• poseben popust za študente in upokojence.

Vložni mapi za shranjevanje številk Pravne prakse lahko naročite po ceni 15,00 EUR (z DDV) za komplet.
Želje v zvezi z naročilom nam lahko sporočite na e-naslov: goca.vujovic@gvzalozba.si.

 

Iz vsebine


STROKOVNI ČLANKI IN RAZPRAVE

3 UVODNIK dr. Matej Accetto (Ra)združena Evropa
6 JAVNI POSLOVNI REGISTRI
mag. Mojca Kunšek Z mednarodno povezljivostjo do večje pravne varnosti
8 USTAVNO PRAVO
dr. Lovro Šturm O »rodoslovnih« prednikih slovenske države in o njihovih »posvetnih ordningah«
10 ODŠKODNINSKO PRAVO
dr. Jorg Sladič Vzročnost v zasebnem pravu pod vplivom prava EU – sodba Sodišča EU Sanofi Pasteur, C‑621/15
14
USTAVNO PRAVO dr. Rok Svetlič in dr. Jernej Letnar Černič Sodba v imenu temeljne norme
16 JAVNA NAROČILA
mag. Matjaž Kovač Upravljanje pogodb pri javnem naročanju
19 STVARNO PRAVO
dr. Matjaž Tratnik Varstvo nevpisanih lastninskih položajev
23 UPRAVNO PRAVO
dr. Kornelija Marzel Izzivi in dileme ob uveljavitvi novega Zakona o prijavi prebivališča
25
KAZENSKO PROCESNO PRAVO mag. Luka Vavken Osredotočenost suma pri kaznivem dejanju povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti
28 Z OBROBJA POSTAVE
Tomaž Pavčnik Zakaj do preklica ne bom predaval?
29 HOMO OECONOMICUS
dr. Jože Mencinger Poletno paberkovanje

II–VI PRILOGA
Kristijan Anton Kontarščak Neustavnost (dela) ureditve izvršbe na podlagi verodostojne listine
Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) ureja tudi izvršbo na podlagi verodostojne listine. Omenjena ureditev v praksi ne povzroča težav, če le upnik pravočasno vloži obrazložen ugovor zoper sklep o izvršbi, s katerim izpodbija sklep v delu, ki dolžniku nalaga, da poravna terjatev. V tem primeru bo namreč sodišče vsebinsko odločalo o ugovornem razlogu. Če je ugovorni razlog, da terjatev ne obstaja (ali pa kakršen koli drug razlog v zvezi z terjatvijo), se bo ugovorni razlog vsebinsko presojal v pravdnem postopku z vsemi procesnimi jamstvi, ki jih daje Zakon o pravdnem postopku (ZPP) v takšnem postopku. V skladu z 62. členom ZIZ namreč sodišče v primeru ugovora razveljavi sklep o izvršbi v delu, v katerem je dovolilo izvršbo in določilo izvršitelja ter opravljena izvršilna dejanja. Sodišče nato nadaljuje postopek kot pri ugovoru zoper plačilni nalog, če za to ni pristojno, pa se izreče za nepristojno in zadevo odstopi pristojnemu sodišču.

I–IV ERARJEVE MEJE
30 PRAVO ZA VSE Dejan Kramar Dinamični nabavni sistem po ZJN-3

VPRAŠANJA & ODGOVORI
32 Popoldanski s.p.
(mag. Nina Scortegagna Kavčnik)
Rok za zahtevek za ugotovitev obstoja delovnega razmerja (mag. Nina Scortegagna Kavčnik)

SODNA IN DRUGA PRAKSA
33 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC Okrajno sodišče potrebovalo več kot leto in sedem mesecev za posredovanje pritožbe višjemu sodišču
34 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC
Matej Vošner Menjava gesla za dostop do predala e-pošte
35 EVROPSKO SODIŠČE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE
Lena Šutanovac Previsoke odškodnine za obrekovanje omejujejo svobodo govora
36 EVROPSKO SODIŠČE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE
Alenka Antloga Razlaga pravne praznine v korist obsojenca
38 SODIŠČE EU
Zoran Skubic Zgolj resni, natančni in dosledni indici so lahko podlaga za vzpostavitev vzročne zveze med uporabo cepiva in (neljubo) boleznijo
39 SODIŠČE EU
Toni Tovornik Luksemburška kronika

DRUŠTVA, IZOBRAŽEVANJE IN JEZIK
40 PRAVO EU
Luka Štrubelj Okrogla miza: Ali Evropska unija potrebuje ustavo?
42
PRAVO dr. Andraž Teršek Po Desetih najvplivnejših pravnikih 2017 (1. del)
44 KNJIGE
dr. Polonca Končar Osnove delovnega in socialnega prava
44 KNJIGE
Lora Briški S tujih knjižnih polic
45 JEZIKOVNI KOTIČEK (439)
dr. Nataša Hribar Prevzeta imena in iz njih tvorjeni pridevniki
46 POZABLJENA LATINŠČINA (178)
Janez Kranjc Amicis vitia si feras, facias tua
46 ČLOVEKOVE PRAVICE
Toni Tovornik (Ne)zagotavljanje človekovih pravic v Sloveniji

DOGODKI

ZAPOSLITVE, RAZPISI IN PREDPISI

Pravna praksa, časopis za pravna vprašanja, izhaja že od leta 1982 in je najbolj bran slovenski pravni časopis. Pravnikom in vsem drugim, ki morajo biti pri svojem delu ves čas seznanjeni z dogajanjem na pravnem področju, pomaga pri delu, saj sproti prinaša strokovne in zanesljive informacije. Izide petdeset številk na leto, v njih pa so objavljeni članki, predstavitve in poglobljeni strokovni prispevki z vseh pravnih področij.

Z naročilom Pravne prakse si zagotovite ugodnosti:

• revijo Odvetnik 4-krat na leto (brezplačno),
• možnost odgovora na vaše vprašanje v rubriki vprašanja & odgovori, v kateri odgovarjajo strokovnjaki s posameznih področij,
• 10-odstotni popust pri nakupu knjig Pravne prakse,
• poseben popust za študente in upokojence.

V Pravni praksi najdete:

• poglobljene članke o aktualnih pravnih vprašanjih,
• predstavitve in analize novih predpisov in njihove uporabe v praksi,
• pomembne odločitve slovenskih, mednarodnih in tujih sodišč,
• odgovore na vprašanja bralcev,
• opomnik o začetku veljavnosti novih predpisov,
• predstavitve knjig, seminarjev in drugih dogodkov s pravnega področja.

Izide 50 številk na leto. Cena posamezne številke je 6,90 EUR + DDV (9,5 %). Naročniki imajo 13,39-odstotni popust. Mesečna naročnina na revijo Pravna praksa, v katero je vključen tudi e-dostop do tekočega arhiva na portalu Pravna praksa, je 24,90 EUR + DDV (9,5 %). Naročilo velja do pisnega preklica. Za dodatne informacije ali brezplačni ogledni izvod pokličite po telefonu: 01 30 91 821. Posamične izvode Pravne prakse lahko kupite v Modrijanovi knjigarni na Trubarjevi cesti in v knjigarni na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Ustanovitelji:
Zveza društev pravnikov Slovenije, Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije, GV Založba, d. o. o.

Izdaja: IUS SOFTWARE d.o.o. (GV Založba), Tivolska 50, 1000 Ljubljana
Direktor: mag. Tomaž Iskra
V. d. odgovornega urednika PP: Alenka Zalar
Uredniški odbor: dr. Matej Avbelj, mag. Nataša Belopavlovič, dr. Marko Bošnjak, dr. Šime Ivanjko, Hinko Jenull, Janko Marinko, dr. Saša Prelič in dr. Lojze Ude
Novinar urednik: Miha Jesenko (miha.jesenko@pravnapraksa.si)
Oblikovalska zasnova: Reaktor, marketinška agencija, d. o. o.
Fotografija na naslovnici: Anja Tavčar
Računalniški prelom: Vinko Kimovec (vinko.kimovec@pravnapraksa.si)
Tajnica uredništva: Jasmina Žerovnik (jasmina.zerovnik@pravnapraksa.si),
telefon: 01/30 91 822, faks: 01/30 91 815

Naročnine in reklamacije: Goca Vujovič (goca.vujovic@gvzalozba.si),
telefon: 01/30 91 821, faks: 01/30 91 815

Oglasno trženje: Jelka Arko (jelka.arko@gvzalozba.si), telefon: 01/30 91 816

Naslov uredništva:
IUS SOFTWARE (GV Založba), Za Pravno prakso, Tivolska 50, 1000 Ljubljana
telefon: 01/30 91 822
faks: 01/30 91 815
e-pošta: pravnapraksa@pravnapraksa.si

Transakcijski račun: BA CA 29000 0055121174
Tisk: Schwarz, Ljubljana
Natisnjenih: 1800 izvodov
ISSN 0352 0730

Izhaja ob četrtkih.


  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
  • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
  • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820
IUS SOFTWARE d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815