GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

  • Knjigarna: 01 30 91 820
  • Dogodki: 01 30 91 816
  • Pišite nam
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Pravni letopis

Pravni letopis

z DDV: 31,00 EUR brez DDV: 28,31 EUR
z DDV: 31,00 EUR brez DDV: 28,31 EUR
-
+
 

Pravni letopis je znanstvena revija Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, ki izhaja od leta 2008 dalje. Objavlja nove znanstvene članke in razprave ter poglobljene strokovne prispevke, ki obravnavajo problematiko z različnih pravnih področij, zlasti civilnega, gospodarskega, delovnega, upravnega in ustavnega prava, s posebnim poudarkom na upoštevanju primerjalnopravnih vidikov. Namen revije je spodbujanje razvoja slovenske in evropske pravne znanosti ter izmenjave ugotovitev med pravno teorijo in pravno prakso. Vsako številko revije sestavlja več tematskih sklopov, ki jih določi uredniški odbor, pri čemer je vsaj en sklop posvečen tematiki tekočih raziskav Inštituta. Vsi prispevki v reviji so recenzirani. Revija izhaja enkrat letno, v decembru tekočega leta.


Vsebina zadnje številke:

I. INFORMACIJSKA DOLŽNOST PRI SKLEPANJU POGODB
Andreja Fakin Merila za vzpostavitev predpogodbenih dolžnosti informiranja
Rok Rozman
Predpogodbena dolžnost obveščanja bank pri sklepanju pogodb

II. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST ZDRAVNIKA
Vesna Rijavec Medicinska napaka
Viktorija Žnidaršič Skubic Kršitev pojasnilne dolžnosti zdravnika
Ana Božič Penko Nekatera pravna vprašanja v zvezi z odgovornostjo za zdravniško napako v sodni praksi
Nita Rovan Vizlar Moderni sistemi urejanja odškodninske odgovornosti zdravnika

III. NOMOTEHNIKA

Albin Igličar Transparentnost sprejemanja občinskih predpisov
Bećir Kečanović Uporabna etika in prostorska problematika

IV. DRUGI PRISPEVKI

Vesna Bergant Rakočević Bistvene novosti in spremembe po ZPP-E v pritožbenem postopku
Matija Damjan Razlikovanje med odrskimi in neodrskimi glasbenimi deli
Damjan Možina Odškodninska odgovornost delodajalca
Urša Ušeničnik Bail-in ter poseg v lastninsko pravico skozi prizmo Sodišča Evropske unije
Petra Hren Oblike oporok v slovenskem pravu in možnost elektronske oporoke
Inese Druviete, Ēriks K. Selga Investor-State Arbitration and the Hundreds of Latvian Arbitration Tribunals
Deilton Ribeiro Brasil, Fabrício Veiga Costa, Reginaldo Gonçalves Gomes, Érica Patrícia Moreira de Freitas
A (Non-)Applicability of Conventions 148 and 155 of the International Labour Organization in the Brazilian Domestic Law

V. POVZETKI/ABSTRACTS

 

Pravni letopis je znanstvena revija Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, ki izhaja od leta 2008 dalje. Objavlja nove znanstvene članke in razprave ter poglobljene strokovne prispevke, ki obravnavajo problematiko z različnih pravnih področij, zlasti civilnega, gospodarskega, delovnega, upravnega in ustavnega prava, s posebnim poudarkom na upoštevanju primerjalnopravnih vidikov. Namen revije je spodbujanje razvoja slovenske in evropske pravne znanosti ter izmenjave ugotovitev med pravno teorijo in pravno prakso. Vsako številko revije sestavlja več tematskih sklopov, ki jih določi uredniški odbor, pri čemer je vsaj en sklop posvečen tematiki tekočih raziskav Inštituta. Vsi prispevki v reviji so recenzirani. Revija izhaja enkrat letno, v decembru tekočega leta.

Pravni letopis (Legal Yearbook) is a scientific journal of the Institute for Comparative Law at the Faculty of Law in Ljubljana, published since 2008. The journal publishes new scientific articles and discussions and in-depth professional papers that address issues from different areas of law, particularly the fields of civil, commercial, labour, administrative and constitutional law, with special emphasis on comparative legal aspects. The purpose of the journal is to promote the development of Slovenian and European legal science and to foster the exchange of findings between legal theory and legal practice. Each issue of the journal consists of several topical sections selected by the Editorial Board, among which at least one section is dedicated to the topics of ongoing research projects at the Institute. All articles in the journal are peer-reviewed. The journal is issued annually, in December.

Uredniški odbor Pravnega letopisa:

• dr. Lojze Ude, odgovorni urednik
• mag. Nina Betetto
• dr. Bojan Bugarič
• dr. Matija Damjan
• dr. Miha Juhart
• dr. Damjan Možina
• dr. Ana Vlahek
Jan Zobec

Mednarodni uredniški svet Pravnega letopisa:

• dr. Vlatka Butorac Malnar
• dr. Inese Druviete
• dr. Jan Hurdík
• dr. Marko Ilešič
• dr. Meliha Povlakić
• ddr. Johannes Michael Rainer
• dr. Jernej Sekolec
dr. Nenad  Tešić

Izdajatelj:

Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
e-pošta: ipp.pf(at)uni-lj.si
spletna stran: www.ipp-pf.si

Založnik:
LEXPERA d.o.o. (GV Založba), Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Pravni letopis izhaja enkrat na leto. Cena Pravnega letopisa je 31,00 EUR.
Poštnino zaračunavamo posebej.


  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
  • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
  • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820

LEXPERA d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815