GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

  • Knjigarna: 01 30 91 820
  • Dogodki: 01 30 91 816
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Pravni letopis

Pravni letopis

z DDV: 31,00 EUR brez DDV: 29,52 EUR
z DDV: 31,00 EUR brez DDV: 29,52 EUR
-
+
 

Pravni letopis je znanstvena revija Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, ki izhaja od leta 2008 dalje. Objavlja nove znanstvene članke in razprave ter poglobljene strokovne prispevke, ki obravnavajo problematiko z različnih pravnih področij, zlasti civilnega, gospodarskega, delovnega, upravnega in ustavnega prava, s posebnim poudarkom na upoštevanju primerjalnopravnih vidikov. Namen revije je spodbujanje razvoja slovenske in evropske pravne znanosti ter izmenjave ugotovitev med pravno teorijo in pravno prakso. Vsako številko revije sestavlja več tematskih sklopov, ki jih določi uredniški odbor, pri čemer je vsaj en sklop posvečen tematiki tekočih raziskav Inštituta. Vsi prispevki v reviji so recenzirani. Revija izhaja enkrat letno, v decembru tekočega leta.


Vsebina zadnje številke:


I. POSEBNI VIDIKI ODGOVORNOSTI PRI UPRAVLJANJU IN NADZIRANJU PODJETJA
Andrej Fatur, Dino Zadnikar Pravni položaj upnikov pri uveljavljanju odškodninske odgovornosti organov vodenja ali nadzora
Dejan Srše Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in nadzora družbe

II. VARSTVO OTROKA PO DRUŽINSKEM ZAKONIKU
Vesna Rijavec Odločanje o varstvu in vzgoji otrok
Matej Čujovič Odvzem in namestitev otroka v postopku odločanja o varstvu in vzgoji

III. AVTONOMNA VOZILA: INFORMATIKA, EKONOMIJA, PRAVO IN ZAVAROVANJE
Jernej Veberič Zavarovanje motornih vozil danes in jutri – problematika zavarovanja avtonomnih vozil

IV. SREDSTVA ZAVAROVANJA IN DRUGI ZAČASNI UKREPI V CIVILNIH SODNIH POSTOPKIH
Đorđe Grbović Zavarovanje dokazov pri uveljavljanju pravic intelektualne lastnine: praktične izkušnje
Gregor Klun Zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi v (pred)kazenskem postopku – med kazenskim in civilnim pravom

V. NEUPRAVIČENA OBOGATITEV
Damjan Možina Obresti in plodovi pri neupravičeni obogatitvi
Karmen Lutman Povrnitev vlaganj v tujo nepremičnino
Karmen Lutman Neupravičena obogatitev v večosebnih razmerjih

VI. NOMOTEHNIKA
Albin Igličar Pravno zavezujoča moč zakona v treh obdobjih novejše pravne zgodovine Slovenije
Gordana Lalić, Katja Božič 15 let članstva v Evropski uniji – prehojene (nomotehnične) poti
Katja Triller Vrtovec Vloga zakonodajno-pravne službe v ustavnem sporu
Tadeja Zima Jenull Nomotehnika v gospodarski zakonodaji – pogled iz prakse

VII. POVZETKI

 

 

Pravni letopis je znanstvena revija Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, ki izhaja od leta 2008 dalje. Objavlja nove znanstvene članke in razprave ter poglobljene strokovne prispevke, ki obravnavajo problematiko z različnih pravnih področij, zlasti civilnega, gospodarskega, delovnega, upravnega in ustavnega prava, s posebnim poudarkom na upoštevanju primerjalnopravnih vidikov. Namen revije je spodbujanje razvoja slovenske in evropske pravne znanosti ter izmenjave ugotovitev med pravno teorijo in pravno prakso. Vsako številko revije sestavlja več tematskih sklopov, ki jih določi uredniški odbor, pri čemer je vsaj en sklop posvečen tematiki tekočih raziskav Inštituta. Vsi prispevki v reviji so recenzirani. Revija izhaja enkrat letno, v decembru tekočega leta.

Pravni letopis (Legal Yearbook) is a scientific journal of the Institute for Comparative Law at the Faculty of Law in Ljubljana, published since 2008. The journal publishes new scientific articles and discussions and in-depth professional papers that address issues from different areas of law, particularly the fields of civil, commercial, labour, administrative and constitutional law, with special emphasis on comparative legal aspects. The purpose of the journal is to promote the development of Slovenian and European legal science and to foster the exchange of findings between legal theory and legal practice. Each issue of the journal consists of several topical sections selected by the Editorial Board, among which at least one section is dedicated to the topics of ongoing research projects at the Institute. All articles in the journal are peer-reviewed. The journal is issued annually, in December.

Uredniški odbor Pravnega letopisa:

• dr. Lojze Ude, odgovorni urednik
• mag. Nina Betetto
• dr. Bojan Bugarič
• dr. Matija Damjan
• dr. Miha Juhart
• dr. Damjan Možina
• dr. Ana Vlahek
Jan Zobec

Mednarodni uredniški svet Pravnega letopisa:

• dr. Vlatka Butorac Malnar
• dr. Inese Druviete
• dr. Jan Hurdík
• dr. Marko Ilešič
• dr. Meliha Povlakić
• ddr. Johannes Michael Rainer
• dr. Jernej Sekolec
dr. Nenad  Tešić

Izdajatelj:

Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
e-pošta: ipp.pf(at)uni-lj.si
spletna stran: www.ipp-pf.si

Založnik:
LEXPERA d.o.o. (GV Založba), Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Pravni letopis izhaja enkrat na leto. Cena Pravnega letopisa je 31,00 EUR.
Poštnino zaračunavamo posebej.


Najnovejši katalog GV Založbe

Akcija Veliki komplet ZGD-1

Telekom

 

 

  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
  • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
  • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820

Kategorije
LEXPERA d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

DŠ: SI27683893

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815