GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

  • Knjigarna: 01 30 91 820
  • Dogodki: 01 30 91 816
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Pravni letopis

Pravni letopis

z DDV: 31,00 EUR brez DDV: 28,31 EUR
z DDV: 31,00 EUR brez DDV: 28,31 EUR
-
+
 

Pravni letopis je znanstvena revija Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, ki izhaja od leta 2008 dalje. Objavlja nove znanstvene članke in razprave ter poglobljene strokovne prispevke, ki obravnavajo problematiko z različnih pravnih področij, zlasti civilnega, gospodarskega, delovnega, upravnega in ustavnega prava, s posebnim poudarkom na upoštevanju primerjalnopravnih vidikov. Namen revije je spodbujanje razvoja slovenske in evropske pravne znanosti ter izmenjave ugotovitev med pravno teorijo in pravno prakso. Vsako številko revije sestavlja več tematskih sklopov, ki jih določi uredniški odbor, pri čemer je vsaj en sklop posvečen tematiki tekočih raziskav Inštituta. Vsi prispevki v reviji so recenzirani. Revija izhaja enkrat letno, v decembru tekočega leta.


Vsebina zadnje številke:


I. INTERNET IN PRAVO
Barbara Povše Golob, Maša Drofenik Nezakonite spletne vsebine: ali cenzura na internetu sploh deluje?
Matija Damjan Pravice na internetni domeni in izvršba na domeno

II. BLOCKCHAIN IN PAMETNE POGODBE
Nataša Samec Berghaus, Klemen Drnovšek Domet uporabne vrednosti pametnih pogodb na področju pogodbenega prava

III. ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI
Miran Jus Zavarovanje trgovinskih kreditov
Bojan Brežan, Jurij Lampič Prenosljivost maksimalne hipoteke
Krešimir Starčević, Ana Bačić Strategija upravljanja kreditnim rizikom te njen utjecaj na broj ovršnih postupaka pravne osobe

IV. PREMOŽENJSKA RAZMERJA MED ZAKONCEMA PO DRUŽINSKEM ZAKONIKU
Viktorija Žnidaršič Skubic Pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij med zakoncema
Vesna Rijavec Zakoniti premoženjski režim zakoncev
Branka Rešetar Marital Property Agreements in Croatian Theory and Practice

V. NOMOTEHNIKA
Albin Igličar Kritične točke občinskih splošnih pravnih aktov z vidika Resolucije o normativni dejavnosti
Katja Božič, Gordana Lalić Presečne množice in trmaste posebnosti nomotehnike ob srečevanjih dveh pravnih redov
Andreja Kurent Problematičnost amandmajev

VI. DRUGI PRISPEVKI
Marko Djinović Odločanje o stroških in varščini za stroške postopka v arbitražah, ki jih financirajo tretje osebe
Valentina Prete Avtorskopravno varstvo improvizirane glasbe

VII. POVZETKI

 

 

Pravni letopis je znanstvena revija Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, ki izhaja od leta 2008 dalje. Objavlja nove znanstvene članke in razprave ter poglobljene strokovne prispevke, ki obravnavajo problematiko z različnih pravnih področij, zlasti civilnega, gospodarskega, delovnega, upravnega in ustavnega prava, s posebnim poudarkom na upoštevanju primerjalnopravnih vidikov. Namen revije je spodbujanje razvoja slovenske in evropske pravne znanosti ter izmenjave ugotovitev med pravno teorijo in pravno prakso. Vsako številko revije sestavlja več tematskih sklopov, ki jih določi uredniški odbor, pri čemer je vsaj en sklop posvečen tematiki tekočih raziskav Inštituta. Vsi prispevki v reviji so recenzirani. Revija izhaja enkrat letno, v decembru tekočega leta.

Pravni letopis (Legal Yearbook) is a scientific journal of the Institute for Comparative Law at the Faculty of Law in Ljubljana, published since 2008. The journal publishes new scientific articles and discussions and in-depth professional papers that address issues from different areas of law, particularly the fields of civil, commercial, labour, administrative and constitutional law, with special emphasis on comparative legal aspects. The purpose of the journal is to promote the development of Slovenian and European legal science and to foster the exchange of findings between legal theory and legal practice. Each issue of the journal consists of several topical sections selected by the Editorial Board, among which at least one section is dedicated to the topics of ongoing research projects at the Institute. All articles in the journal are peer-reviewed. The journal is issued annually, in December.

Uredniški odbor Pravnega letopisa:

• dr. Lojze Ude, odgovorni urednik
• mag. Nina Betetto
• dr. Bojan Bugarič
• dr. Matija Damjan
• dr. Miha Juhart
• dr. Damjan Možina
• dr. Ana Vlahek
Jan Zobec

Mednarodni uredniški svet Pravnega letopisa:

• dr. Vlatka Butorac Malnar
• dr. Inese Druviete
• dr. Jan Hurdík
• dr. Marko Ilešič
• dr. Meliha Povlakić
• ddr. Johannes Michael Rainer
• dr. Jernej Sekolec
dr. Nenad  Tešić

Izdajatelj:

Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
e-pošta: ipp.pf(at)uni-lj.si
spletna stran: www.ipp-pf.si

Založnik:
LEXPERA d.o.o. (GV Založba), Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Pravni letopis izhaja enkrat na leto. Cena Pravnega letopisa je 31,00 EUR.
Poštnino zaračunavamo posebej.


  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
  • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
  • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820

LEXPERA d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815