GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

  • Knjigarna: 01 30 91 820
  • Izobraževanja: 01 30 91 816
  • Pišite nam
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Revija Pravna praksa

Revija Pravna praksa

z DDV: 27,27 EUR brez DDV: 24,90 EUR
-
+

Izide 50 številk na leto. Cena posamezne številke je 6,90 EUR + DDV (9,5 %). Naročniki imajo 13,39-odstotni popust. Mesečna naročnina na revijo Pravna praksa, v katero je vključen tudi e-dostop do tekočega arhiva na portalu Pravna praksa, je 24,90 EUR + DDV (9,5 %). Poštnino za tujino zaračunavamo posebej. Naročilo velja do pisnega preklica.

Izberete lahko med možnostmi:

• mesečna naročnina samo na Portal Pravna praksa po ceni 22,05 EUR + DDV (22 %),
• Pravna praksa po študentski ceni 14,38 EUR + DDV (9,5 %), velja ob predložitvi veljavnega potrdila o statusu študenta za tekoče študijsko leto, 
• komplet zadnjih 10 številk revije Pravna praksa po ceni 41,10 EUR + DDV (9,5 %),
ogledni izvod Pravne prakse.

Z naročilom Pravne prakse si zagotovite ugodnosti:

• revijo Odvetnik 4-krat na leto (brezplačno),
• možnost odgovora na vaše vprašanje v rubriki vprašanja & odgovori, v kateri odgovarjajo strokovnjaki s posameznih področij,
• 10-odstotni popust pri nakupu knjig Pravne prakse,
• poseben popust za študente in upokojence.

Vložni mapi za shranjevanje številk Pravne prakse lahko naročite po ceni 15,00 EUR (z DDV) za komplet.
Želje v zvezi z naročilom nam lahko sporočite na e-naslov: goca.vujovic@gvzalozba.si.

 

Iz vsebine PP št. 39-40:

STROKOVNI ČLANKI IN RAZPRAVE

3 UVODNIK dr. Jože (Joseph) Straus Pravni red na prepihu
6 ZVEZA DRUŠTEV PRAVNIKOV SLOVENIJE Priznanja in nagrade za leto 2017
10 OBLIGACIJSKO PRAVO
dr. Luigi Varanelli Kavza pogodbe – sodobni pogledi
13 PRAVO EU
dr. Janja Hojnik Pravni status multinacionalnih delavcev v EU
16 KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE
dr. Andraž Teršek KPK vas vabi k sodelovanju na fotografskem natečaju
17 STVARNO PRAVO
dr. Aleksij Mužina in Žiga Rejc Narava določb SPZ o nadomestilu ob prenehanju stavbne pravice
19 ČLOVEKOVE PRAVICE
Suzana Pecin Ali bo Sodišče EU prenehalo slediti sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice?
22 UPRAVNO PRAVO – ODMEV
dr. Gorazd Trpin O postopku dodelitve dovoljenja AIPA
25 PRAVO EU
dr. Jorg Sladič Ali je obveznost plačila RTV-prispevka v skladu s pravom EU?
28 KAZENSKO PROCESNO PRAVO dr. Zlatko Dežman Novela ZKP-N in temeljni postulati kazenskega procesnega prava
33 PRAV(IČN)O dr. Andraž Teršek Spoštovanje do policije in zavest o njeni pomembnosti premišljeno izražam s kritiko potez »policijske države«
34 HOMO OECONOMICUS
dr. Jože Mencinger Zasilni izhod?

II–VIII
PRILOGA France Ocepek Esej zoper floskulizacijo poslovnega razloga pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi
Razprava je namenjena prevetritvi koncepta poslovnega razloga pri redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Izhajam iz teze, da je poslovni razlog pravni standard, ki ga je že (dokaj) zadovoljivo napolnila sodna praksa, vendar je ta standard ob izostanku teoretičnih razprav podvržen nevarnosti, da postane (kvazi) pravno pravilo. To se lahko v nadaljevanju mehansko aplicira na dejanske primere odpovedi pogodb o zaposlitvi brez upoštevanja bogate raznolikosti življenjskih položajev, ki bi morda zahtevali evolucijske spremembe pri presoji tega odpovednega razloga. V razpravi posvečam posebno pozornost napetosti med delavčevo pravico do poštenega obravnavanja s strani delodajalca in delodajalčevo pravico do vodenja podjetniškega podjema. V prispevku opozarjam tudi na spoznavne omejitve (delovnega) sodnega spora pri ugotavljanju relevantnega dejanskega stanja.

I–IV ERARJEVE MEJE
Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
Notranji trg (Podrobnejši opis)
Nov Pravilnik o največjem dopustnem primanjkljaju trošarinskih izdelkov


VPRAŠANJA & ODGOVORI
35 Sorazmerni del letnega dopusta
(mag. Nina Scortegagna Kavčnik)
Bolniška v času odpovednega roka (dr. Nana Weber)

SODNA IN DRUGA PRAKSA
36 VRHOVNO SODIŠČE RS Procesna skrbnost stranke v postopku obnove
36 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC MOP javnosti onemogočilo kakovostno sodelovanje pri pripravi Zakona o varstvu okolja
37 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC
Matej Vošner Podatek o višini plače zaposlenega
38 USTAVNO SODIŠČE RS Pokojninska doba brez dokupa ni v nasprotju z Ustavo
40 EVROPSKO SODIŠČE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE
Ines Gorjup Konflikt svobode izražanja medijev pri poročanju o kazenskih postopkih in pravice obdolženca do zasebnosti
41
OKROŽNO SODIŠČE V MÜNCHNU Zoran Skubic Balada o Michaelu ali zgolj osebno ime naključnega ljubimca (še) ne zadošča za razkritje seznama vseh hotelskih gostov z istim osebnim imenom
42 SODIŠČE EU
Toni Tovornik Luksemburška kronika

DRUŠTVA, IZOBRAŽEVANJE IN JEZIK
44 MEDICINA IN PRAVO
Špela Kogovšek Sajovic Odškodninska odgovornost zdravnikov, varstvo zasebnosti pacientov in mediacija v zdravstvu
45 JEZIKOVNI KOTIČEK (457)
dr. Nataša Hribar O količinskih izrazih, ki jih morda lahko sklanjamo
46 POZABLJENA LATINŠČINA (182)
Janez Kranjc Conqueri fortunam adversam, non lamentari decet
46 PRAVOSODJE
Toni Tovornik Zamude pri vpogledu v vpisnike

DOGODKI

ZAPOSLITVE, RAZPISI IN PREDPISI

Pravna praksa, časopis za pravna vprašanja, izhaja že od leta 1982 in je najbolj bran slovenski pravni časopis. Pravnikom in vsem drugim, ki morajo biti pri svojem delu ves čas seznanjeni z dogajanjem na pravnem področju, pomaga pri delu, saj sproti prinaša strokovne in zanesljive informacije. Izide petdeset številk na leto, v njih pa so objavljeni članki, predstavitve in poglobljeni strokovni prispevki z vseh pravnih področij.

Z naročilom Pravne prakse si zagotovite ugodnosti:

• revijo Odvetnik 4-krat na leto (brezplačno),
• možnost odgovora na vaše vprašanje v rubriki vprašanja & odgovori, v kateri odgovarjajo strokovnjaki s posameznih področij,
• 10-odstotni popust pri nakupu knjig Pravne prakse,
• poseben popust za študente in upokojence.

V Pravni praksi najdete:

• poglobljene članke o aktualnih pravnih vprašanjih,
• predstavitve in analize novih predpisov in njihove uporabe v praksi,
• pomembne odločitve slovenskih, mednarodnih in tujih sodišč,
• odgovore na vprašanja bralcev,
• opomnik o začetku veljavnosti novih predpisov,
• predstavitve knjig, seminarjev in drugih dogodkov s pravnega področja.

Izide 50 številk na leto. Cena posamezne številke je 6,90 EUR + DDV (9,5 %). Naročniki imajo 13,39-odstotni popust. Mesečna naročnina na revijo Pravna praksa, v katero je vključen tudi e-dostop do tekočega arhiva na portalu Pravna praksa, je 24,90 EUR + DDV (9,5 %). Naročilo velja do pisnega preklica. Za dodatne informacije ali brezplačni ogledni izvod pokličite po telefonu: 01 30 91 821. Posamične izvode Pravne prakse lahko kupite v Modrijanovi knjigarni na Trubarjevi cesti in v knjigarni na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Ustanovitelji:
Zveza društev pravnikov Slovenije, Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije, GV Založba, d. o. o.

Izdaja: IUS SOFTWARE d.o.o. (GV Založba), Tivolska 50, 1000 Ljubljana
Direktor: mag. Tomaž Iskra
V. d. odgovornega urednika PP: Alenka Zalar
Uredniški odbor: dr. Matej Avbelj, mag. Nataša Belopavlovič, dr. Marko Bošnjak, dr. Šime Ivanjko, Hinko Jenull, Janko Marinko, dr. Saša Prelič in dr. Lojze Ude
Novinar urednik: Miha Jesenko (miha.jesenko@pravnapraksa.si)
Oblikovalska zasnova: Reaktor, marketinška agencija, d. o. o.
Fotografija na naslovnici: Anja Tavčar
Računalniški prelom: Vinko Kimovec (vinko.kimovec@pravnapraksa.si)
Tajnica uredništva: Jasmina Žerovnik (jasmina.zerovnik@pravnapraksa.si),
telefon: 01/30 91 822, faks: 01/30 91 815

Naročnine in reklamacije: Goca Vujovič (goca.vujovic@gvzalozba.si),
telefon: 01/30 91 821, faks: 01/30 91 815

Oglasno trženje: Jelka Arko (jelka.arko@gvzalozba.si), telefon: 01/30 91 816

Naslov uredništva:
IUS SOFTWARE (GV Založba), Za Pravno prakso, Tivolska 50, 1000 Ljubljana
telefon: 01/30 91 822
faks: 01/30 91 815
e-pošta: pravnapraksa@pravnapraksa.si

Transakcijski račun: BA CA 29000 0055121174
Tisk: Schwarz, Ljubljana
Natisnjenih: 1800 izvodov
ISSN 0352 0730

Izhaja ob četrtkih.


  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
  • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
  • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820
IUS SOFTWARE d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815