GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

  • Knjigarna: 01 30 91 820
  • Dogodki: 01 30 91 816
  • Pišite nam
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Revija Pravna praksa

Revija Pravna praksa

z DDV: 27,27 EUR brez DDV: 24,90 EUR
-
+

Izide 50 številk na leto. Cena posamezne številke je 6,90 EUR + DDV (9,5 %). Naročniki imajo 13,39-odstotni popust. Mesečna naročnina na revijo Pravna praksa, v katero je vključen tudi e-dostop do tekočega arhiva na portalu Pravna praksa, je 24,90 EUR + DDV (9,5 %). Poštnino za tujino zaračunavamo posebej. Naročilo velja do pisnega preklica.

Izberete lahko med možnostmi:

• mesečna naročnina samo na Portal Pravna praksa po ceni 22,05 EUR + DDV (22 %),
• Pravna praksa po študentski ceni 14,38 EUR + DDV (9,5 %), velja ob predložitvi veljavnega potrdila o statusu študenta za tekoče študijsko leto, 
• komplet zadnjih 10 številk revije Pravna praksa po ceni 41,10 EUR + DDV (9,5 %),
ogledni izvod Pravne prakse.

Z naročilom Pravne prakse si zagotovite ugodnosti:

• revijo Odvetnik 4-krat na leto (brezplačno),
• možnost odgovora na vaše vprašanje v rubriki vprašanja & odgovori, v kateri odgovarjajo strokovnjaki s posameznih področij,
• 10-odstotni popust pri nakupu knjig Pravne prakse,
• poseben popust za študente in upokojence.

Vložni mapi za shranjevanje številk Pravne prakse lahko naročite po ceni 15,00 EUR (z DDV) za komplet.
Želje v zvezi z naročilom nam lahko sporočite na e-naslov: goca.vujovic@gvzalozba.si.

 

Iz vsebine PP št. 35:

STROKOVNI ČLANKI IN RAZPRAVE

3 UVODNIK mag. Jurij Groznik Prvo leto državnega odvetništva
6 KAZENSKO PRAVO
Primož Križnar Poskus drugačne interpretacije 297. člena KZ-1
9 KAZENSKO PROCESNO PRAVO
Zvjezdan Radonjič Sporno delo drugostopenjskih sodišč
11 MEDNARODNO KAZENSKO PRAVO
mag. Beti Hohler Mednarodno kazensko sodišče pristojno za (nekatera) kazniva dejanja nad pripadniki manjšine Rohinga
13
PRAVO EU dr. Jorg Sladič Ukrepi v kazenskem postopku proti guvernerju nacionalne centralne banke članice Evrosistema
15 KORPORATIVNO UPRAVLJANJE
dr. Mato Gostiša »Interes družbe« in sodelovanje delavcev pri upravljanju
17 PRIMERJALNO PRAVO
Maša Setnikar Zadržanje pravnomočne kazni zapora v Kanadi
19
SODNE TAKSE Janja Hubad Neustrezna ureditev področja sodnih taks v delovnih sporih
21 PARADOKSI
dr. Aleš Završnik Čigavi so podatki o možganih?
22 HOMO OECONOMICUS
Črt Jakhel Prvo izgubljeno desetletje

II–VII PRILOGA
dr. Pavel Šturma in dr. Lenka Linhartová Elementi nasledstva držav na primeru ČSZR
Ob nasledstvu se države naslednice spopadejo z delitvijo arhivov, premoženja in dolgov države predhodnice, prav tako pa tudi z nasledstvenimi vprašanji, povezanimi z mednarodnimi pogodbami in članstvom v mednarodnih organizacijah. Med najobčutljivejšimi področji sta zasebno premoženje in pridobljene pravice posameznikov, o zaščiti katerih še danes potekajo postopki pred mednarodnimi tribunali. Ponekod se naslednice srečajo tudi s posledicami protipravnih dejanj svojih predhodnic.

VPRAŠANJA & ODGOVORI
23 Bolniška med neplačano odsotnostjo
(mag. Nina Scortegagna Kavčnik)
Po novi kolektivni pogodbi višji regres (mag. Nina Scortegagna Kavčnik)
Disciplinska odgovornost in odpoved pogodbe o zaposlitvi (mag. Suzana Pisnik)

SODNA IN DRUGA PRAKSA
24 VRHOVNO SODIŠČE RS Odškodninska odgovornost države za delo upravnega organa – KPK
Zavezanec za plačilo stroškov rezervnega sklada večstanovanjske stavbe

26 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC Potrdilo, da ministrstvo ni odločilo v zakonskem roku
27 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC
Matej Vošner Soglasja polnoletnih dijakov za vpogled staršev v njihove ocene
28 SODIŠČE EU
dr. Klemen Pohar Pridobljen razlikovalni učinek znamke oblike čokolade Kit Kat

DRUŠTVA, IZOBRAŽEVANJE IN JEZIK
29
MEDICINA IN PRAVO Špela Kogovšek Sajovic Civilnopravna odgovornost zdravnikov
30 AZILNO PRAVO
Ana Samobor Kriza mednarodnega sistema zaščite beguncev in možne rešitve
32 KNJIGE
dr. Bruna Žuber Uredba o upravnem poslovanju
32 KNJIGE
Lora Briški S tujih knjižnih polic
33 JEZIKOVNI KOTIČEK (490)
dr. Nataša Hribar Prevzeta zemljepisna imena
34 POZABLJENA LATINŠČINA (199)
Janez Kranjc Ego tamen frugalitatem, id est modestiam et temperantiam, virtutem maximam iudico
34 PROTIKORUPCIJSKI UKREPI
Urša Ravnikar Šurk Premalo napredka v boju proti korupciji

DOGODKI
ZAPOSLITVE, RAZPISI IN PREDPISI 

Pravna praksa, časopis za pravna vprašanja, izhaja že od leta 1982 in je najbolj bran slovenski pravni časopis. Pravnikom in vsem drugim, ki morajo biti pri svojem delu ves čas seznanjeni z dogajanjem na pravnem področju, pomaga pri delu, saj sproti prinaša strokovne in zanesljive informacije. Izide petdeset številk na leto, v njih pa so objavljeni članki, predstavitve in poglobljeni strokovni prispevki z vseh pravnih področij.

Z naročilom Pravne prakse si zagotovite ugodnosti:

• revijo Odvetnik 4-krat na leto (brezplačno),
• možnost odgovora na vaše vprašanje v rubriki vprašanja & odgovori, v kateri odgovarjajo strokovnjaki s posameznih področij,
• 10-odstotni popust pri nakupu knjig Pravne prakse,
• poseben popust za študente in upokojence.

V Pravni praksi najdete:

• poglobljene članke o aktualnih pravnih vprašanjih,
• predstavitve in analize novih predpisov in njihove uporabe v praksi,
• pomembne odločitve slovenskih, mednarodnih in tujih sodišč,
• odgovore na vprašanja bralcev,
• opomnik o začetku veljavnosti novih predpisov,
• predstavitve knjig, seminarjev in drugih dogodkov s pravnega področja.

Izide 50 številk na leto. Cena posamezne številke je 6,90 EUR + DDV (9,5 %). Naročniki imajo 13,39-odstotni popust. Mesečna naročnina na revijo Pravna praksa, v katero je vključen tudi e-dostop do tekočega arhiva na portalu Pravna praksa, je 24,90 EUR + DDV (9,5 %). Naročilo velja do pisnega preklica. Za dodatne informacije ali brezplačni ogledni izvod pokličite po telefonu: 01 30 91 821. Posamične izvode Pravne prakse lahko kupite v Modrijanovi knjigarni na Trubarjevi cesti in v knjigarni na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Ustanovitelji:
Zveza društev pravnikov Slovenije, Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije, GV Založba, d. o. o.

Izdaja: LEXPERA d.o.o. (GV Založba), Tivolska 50, 1000 Ljubljana
Direktor: mag. Tomaž Iskra
V. d. odgovornega urednika PP: Alenka Zalar
Uredniški odbor: dr. Matej Avbelj, mag. Nataša Belopavlovič, dr. Marko Bošnjak, dr. Šime Ivanjko, Hinko Jenull, Janko Marinko, dr. Saša Prelič in dr. Lojze Ude
Urednik: mag. Sandi Kodrič (sandi.kodric@pravnapraksa.si
Oblikovalska zasnova: Reaktor, marketinška agencija, d. o. o.
Fotografija na naslovnici: Anja Tavčar
Računalniški prelom: Vinko Kimovec (vinko.kimovec@pravnapraksa.si)
Tajnica uredništva: Jasmina Žerovnik (jasmina.zerovnik@pravnapraksa.si),
telefon: 01/30 91 822, faks: 01/30 91 815

Naročnine in reklamacije: Goca Vujovič (goca.vujovic@gvzalozba.si),
telefon: 01/30 91 821, faks: 01/30 91 815

Oglasno trženje: Jelka Arko (jelka.arko@gvzalozba.si), telefon: 01/30 91 816

Naslov uredništva:
LEXPERA d. o. o. (GV Založba), Za Pravno prakso, Tivolska 50, 1000 Ljubljana
telefon: 01/30 91 822
faks: 01/30 91 815
e-pošta: pravnapraksa@pravnapraksa.si

Transakcijski račun: BA CA 29000 0055121174
Tisk: Schwarz, Ljubljana
Natisnjenih: 1800 izvodov
ISSN 0352 0730

Izhaja ob četrtkih.


  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
  • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
  • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820

LEXPERA d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815