GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

  • Knjigarna: 01 30 91 820
  • Dogodki: 01 30 91 816
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Revija Pravna praksa

Revija Pravna praksa

z DDV: 32,90 EUR brez DDV: 31,33 EUR
-
+

Izide 50 številk na leto. Cena posamezne številke je 8,38 EUR + DDV (5 %). Naročniki imajo 10,26-odstotni popust. Mesečna naročnina na revijo Pravna praksa, v katero je vključen tudi e-dostop do tekočega arhiva na portalu Pravna praksa, je 31,33 EUR + DDV (5 %). Poštnino za tujino zaračunavamo posebej. Naročilo velja do pisnega preklica.

Izberete lahko med možnostmi:

• mesečna naročnina samo na Portal Pravna praksa po ceni 30,98 EUR + DDV (5 %),
• Pravna praksa po študentski ceni 17,45 EUR + DDV (5 %), velja ob predložitvi veljavnega potrdila o statusu študenta za tekoče študijsko leto, 
• komplet zadnjih 10 številk revije Pravna praksa po ceni 44,76 EUR + DDV (5 %),
ogledni izvod Pravne prakse.

Z naročilom Pravne prakse si zagotovite ugodnosti:

• revijo Odvetnik 4-krat na leto (brezplačno),
• možnost odgovora na vaše vprašanje v rubriki vprašanja & odgovori, v kateri odgovarjajo strokovnjaki s posameznih področij,
• 10-odstotni popust pri nakupu knjig Pravne prakse,
• poseben popust za študente in upokojence.

Vložni mapi za shranjevanje številk Pravne prakse lahko naročite po ceni 18,00 EUR (z DDV) za komplet.
Želje v zvezi z naročilom nam lahko sporočite na e-naslov: goca.vujovic@gvzalozba.si.

 

Iz vsebine PP št. 29-30

STROKOVNI ČLANKI IN RAZPRAVE
3 UVODNIK dr. Robert Šumi Kako smo lahko pri preprečevanju korupcije učinkovitejši
6 PRAVO IN ETIKA
dr. Katarina Žagar Novejši parlamentarni kodeksi
8 KAZENSKO PROCESNO PRAVO
Zvjezdan Radonjić Ali je pomembno, kako odtekajo podatki iz državnih organov, ali ne?
10 UPRAVNO PRAVO
Žiga Rejc Zahtevki na vrnitev sofinanciranja in zavrnitve izplačil v pravnih okvirih dvofaznosti postopka dodeljevanja nepovratnih sredstev
12 KORPORACIJSKO PRAVO
dr. Saša Prelič Uporaba določb tretjega odstavka ZPre-1 pri sodnem preizkusu primernosti denarne odpravnine zaradi izključitve manjšinskih delničarjev
15 USTAVNO SODSTVO
mag. Miha Šipec Res odlično delo?
18 K
AZNOVALNO PRAVO Staš Janežič Izvrševanje smrtne kazni na Japonskem – globoko zakoreninjena tradicija ali preširoka diskrecija nosilcev oblasti?
20
PRAVOSODJE Blaž Mrva Ali Slovenija potrebuje Evropsko javno tožilstvo?
22
PRAVOSODJE – ODMEV mag. Evelin Pristavec Tratar in Peter Pavlin Sopodpis – nekoč, danes in jutri
24
STVARNO PRAVO Slađana Vrenčur Urejena služnost kot pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja
26 OBLIGACIJSKO PRAVO
Luka Štolfa in dr. Andraž Teršek O pravici izvršiteljev do plačila stroškov za hrambo zaseženih predmetov
29 SODSTVO – ODMEV
mag. Matevž Krivic In če sodnica ukaže mučenje otrok??
30 MED PRAVOM IN EKONOMIJO
dr. Katarina Zajc »To ne moti velikega duha«
31 HOMO OECONOMICUS
Črt Jakhel Hamiltonova ali Evropa potujočih predsednikov

II–VII PRILOGA
mag. Katja Meško Kuralt Evropski in ameriški pogled na uporabo GSO v prehrani

VPRAŠANJA & ODGOVORI
32 Kaj vse potrebujem za nadstrešek
(mag. Suzana Pisnik)
Kako poteka obravnava otroka pri zagovorniku
(dr. Nana Weber)
Odpravnina ob upokojitvi, določena v podjetniški pogodbi
(dr. Nana Weber)

SODNA IN DRUGA PRAKSA
34 USTAVNO SODIŠČE RS Toga uporaba zastaralnega roka iz 41. člena Zakona o dedovanju
34 STATISTIKA Število profesorjev v sestavi Ustavnega sodišča RS
35 VRHOVNO SODIŠČE RS
Stvarna služnost na solastni nepremičnini
Ničnost izjave o priznanju očetovstva - pravica do poznavanja lastnega izvora

36 RAČUNSKO SODIŠČE RS
Matej Vošner Nepravilnosti poslovanja Banke Slovenije v letih 2017 in 2018
38 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC
Sonja Strle Snemanje dostave s telesnimi kamerami
39 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC Zagovorništvo otrok v dolgotrajnih sporih med staršema
40 SODIŠČE EU
Zoran Skubic Čezmejno zavarovanje civilne odgovornosti proizvajalcev prsnih vsadkov

DRUŠTVA, IZOBRAŽEVANJE IN JEZIK
42 IZOBRAŽEVANJE PRAVNIKOV
Tea Unger Tekmovanje Študentska pravda in odškodninska odgovornost v primeru opustitve cepljenja
44 KNJIGE
mag. Martin Jančar Boj za pravno znanost
46 JEZIKOVNI KOTIČEK (568)
dr. Nataša Hribar Še nekaj besednih dvojic

DOGODKI
ZAPOSLITVE, RAZPISI IN PREDPISI 

Pravna praksa, časopis za pravna vprašanja, izhaja že od leta 1982 in je najbolj bran slovenski pravni časopis. Pravnikom in vsem drugim, ki morajo biti pri svojem delu ves čas seznanjeni z dogajanjem na pravnem področju, pomaga pri delu, saj sproti prinaša strokovne in zanesljive informacije. Izide petdeset številk na leto, v njih pa so objavljeni članki, predstavitve in poglobljeni strokovni prispevki z vseh pravnih področij.

Z naročilom Pravne prakse si zagotovite ugodnosti:

• revijo Odvetnik 4-krat na leto (brezplačno),
• možnost odgovora na vaše vprašanje v rubriki vprašanja & odgovori, v kateri odgovarjajo strokovnjaki s posameznih področij,
• 10-odstotni popust pri nakupu knjig Pravne prakse,
• poseben popust za študente in upokojence.

V Pravni praksi najdete:

• poglobljene članke o aktualnih pravnih vprašanjih,
• predstavitve in analize novih predpisov in njihove uporabe v praksi,
• pomembne odločitve slovenskih, mednarodnih in tujih sodišč,
• odgovore na vprašanja bralcev,
• opomnik o začetku veljavnosti novih predpisov,
• predstavitve knjig, seminarjev in drugih dogodkov s pravnega področja.

Izide 50 številk na leto. Cena posamezne številke je 8,38 EUR + DDV (5 %). Naročniki imajo 10,26-odstotni popust. Mesečna naročnina na revijo Pravna praksa, v katero je vključen tudi e-dostop do tekočega arhiva na portalu Pravna praksa, je 31,33 EUR + DDV (5 %). Naročilo velja do pisnega preklica. Za dodatne informacije ali brezplačni ogledni izvod pokličite po telefonu: 01 30 91 821. Posamične izvode Pravne prakse lahko kupite v Modrijanovi knjigarni na Trubarjevi cesti in v knjigarni na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Ustanovitelji:
Zveza društev pravnikov Slovenije, Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije, GV Založba, d. o. o.

Izdaja: LEXPERA d.o.o. (GV Založba), Tivolska 50, 1000 Ljubljana
Direktor: mag. Tomaž Iskra
Direktorica založbe in glavna urednica: Alenka Zalar
Odgovorni urednik: mag. Sandi Kodrič (sandi.kodric@pravnapraksa.si)
Uredniški odbor: dr. Matej Avbelj, mag. Nataša Belopavlovič, dr. Marko Bošnjak, dr. Šime Ivanjko, Hinko Jenull, Janko Marinko, dr. Saša Prelič in dr. Lojze Ude

Oblikovalska zasnova: Reaktor, marketinška agencija, d. o. o.
Fotografija na naslovnici: Anja Tavčar
Računalniški prelom: Vinko Kimovec (vinko.kimovec@pravnapraksa.si)
Tajnica uredništva: Jasmina Žerovnik (jasmina.zerovnik@pravnapraksa.si),
telefon: 01/30 91 822

Naročnine in reklamacije: Goca Vujovič (goca.vujovic@gvzalozba.si),
telefon: 01/30 91 821, faks: 01/30 91 815

Oglasno trženje: Jelka Arko (jelka.arko@gvzalozba.si), telefon: 01/30 91 816

Naslov uredništva:
LEXPERA d. o. o. (GV Založba), Za Pravno prakso, Tivolska 50, 1000 Ljubljana
telefon: 01/30 91 822
e-pošta: pravnapraksa@pravnapraksa.si

Transakcijski račun: BA CA 29000 0055121174
Tisk: Schwarz, Ljubljana
Natisnjenih: 1800 izvodov
ISSN 0352 0730

Izhaja ob četrtkih.


Najnovejši katalog GV Založbe

Akcija Veliki komplet ZGD-1

Poletno branje 2020 

  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
  • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
  • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820

LEXPERA d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

DŠ: SI27683893

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815