GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Revija Pravna praksa

Revija Pravna praksa

z DDV: 27,27 EUR brez DDV: 24,90 EUR
-
+

Izide 50 številk na leto. Cena posamezne številke je 6,90 EUR + DDV (9,5 %). Mesečna naročnina na revijo Pravna praksa, v katero je vključen tudi e-dostop do tekočega arhiva na portalu Pravna praksa, je 24,90 EUR + DDV (9,5 %). Poštnino za tujino zaračunavamo posebej. Naročilo velja do pisnega preklica.

Izberete lahko med možnostmi:

• mesečna naročnina samo na Portal Pravna praksa po ceni 22,05 EUR + DDV (22 %),
• Pravna praksa po študentski ceni 14,38 EUR + DDV (9,5 %), velja ob predložitvi veljavnega potrdila o statusu študenta za tekoče študijsko leto, 
• komplet zadnjih 10 številk revije Pravna praksa po ceni 41,10 EUR + DDV (9,5 %),
ogledni izvod Pravne prakse.

Z naročilom Pravne prakse si zagotovite ugodnosti:

• revijo Odvetnik 4-krat na leto (brezplačno),
• možnost odgovora na vaše vprašanje v rubriki vprašanja & odgovori, v kateri odgovarjajo strokovnjaki s posameznih področij,
• 10-odstotni popust pri nakupu knjig Pravne prakse,
• poseben popust za študente in upokojence.

Vložni mapi za shranjevanje številk Pravne prakse lahko naročite po ceni 15,00 EUR (z DDV) za komplet.
Želje v zvezi z naročilom nam lahko sporočite na e-naslov: goca.vujovic@gvzalozba.si.

 

Iz vsebine


STROKOVNI ČLANKI IN RAZPRAVE

3 UVODNIK dr. Andraž Teršek Optimizem volje
6 ČLOVEKOVE PRAVICE
Suzana Pecin Evropsko sodišče za človekove pravice vis-à-vis Sodišču Evropske unije tehtanje med svobodo izražanja in avtorsko pravico v spletnem okolju
8 USTAVNO PRAVO mag. Matevž Krivic Spornost prakse neobrazloževanja sklepov o nesprejetju v obravnavo
10 CIVILNO PROCESNO PRAVO
mag. Igor Strnad Slabi zgledi vlečejo tudi sodnike
11 DEDNO PRAVO
mag. Polona Kukovec Pravne posledice dedne nevrednosti
13 UPRAVNO PRAVO
mag. Suzana Pisnik Dopolnilno usposabljanje nepremičninskih posrednikov
14 KAZENSKO PROCESNO PRAVO
dr. Primož Gorkič Še vedno o uradu evropskega javnega tožilca
15 VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Helena Uršič Pravica do pozabe v praksi evropskih sodišč
17 JAVNA NAROČILA
dr. Aleksij Mužina in mag. Žiga Rejc Pravilo de minimis o spremembah pogodb o izvedbi javnega naročila in koncesijskih pogodb
19 MEDNARODNO GOSPODARSKO PRAVO
dr. Irena Peterlin V senci ideoloških izzivov v globalni areni je začel veljati novi sporazum WTO o olajševanju trgovine blaga
21 DELOVNO PRAVO
mag. Nina Kristarić Pobot odpravnine v individualnem delovnem sporu
23 KRIMINALITETA
mag. Jasmina A. Tabaković Predlog Zakona o probaciji
25 JAVNA NAROČILA
mag. Matjaž Kovač Pasti ekonomsko najugodnejše ponudbe kot merila za izbor ponudnika po ZJN-3
27 SCRIPTURAM
dr. Janja Hojnik Evropa brez hitrosti
28 HOMO OECONOMICUS
Primož Cencelj Boj konceptov

II–VI PRILOGA mag. Aleksander Karakaš Obseg odločana o dovoljenosti dokazov na predobravnavnem naroku

29 PRAVO ZA VSE Anja Šlaus Delo s krajšim delovnim časom zaradi starševstva in višina odpravnine

VPRAŠANJA & ODGOVORI

29 Izraba letnega dopusta (mag. Nina Scortegagna Kavčnik)
Hramba dokumentacije v postopku izbire kandidata za zaposlitev (mag. Nina Scortegagna Kavčnik)

SODNA IN DRUGA PRAKSA

30 USTAVNO SODIŠČE RS
Dokazi, pridobljeni s prikritimi preiskovalnimi ukrepi, se hranijo, dokler se hrani kazenski spis
Premoženje nezakonitega in zakonitega izvora – odvzem celotnega pomešanega premoženja neustaven

31 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Matej Vošner Posredovanje osebnih podatkov invalidov

33 VRHOVNO SODIŠČE RS
Rok za vložitev predloga za nadomestitev izvršitve kazni zapora z delom v splošno korist
Odpoved trajnega dolžniškega razmerja – uporaba komunalne infrastrukture – prenehanje vznemirjanja lastninske pravice

33 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC Nadaljevanje študija in vrednotenje učnega uspeha v srednji šoli v tujini

37 SODIŠČE EU Zoran Skubic Ali pravica biti pozabljen po pravu Unije velja tudi za osebne podatke, ki so objavljeni v sodnem in poslovnem registru?
38 SODIŠČE EU
Toni Tovornik Luksemburška kronika

DRUŠTVA, IZOBRAŽEVANJE IN JEZIK

40 ARBITRAŽNO PRAVO Lena Šutanovac Mednarodna konferenca o reševanju sporov LAC-UNCITRAL
41 MEDNARODNO PRAVO
Patricij Maček Pitna voda kot temelj mednarodnega miru in varnosti
43 GOSPODARSKO PRAVO
Kaja Batagelj Kaznovalna represija ni rešitev
44 ZASEBNOST IN SVOBODA IZRAŽANJA
dr. Andraž Teršek Okrogla miza: Zavedanje nevarnosti populizma in fašizma – kaj s svobodo izražanja in kako z mediji
45 KNJIGE
Lora Briški S tujih knjižnih polic
46 JEZIKOVNI KOTIČEK (430)
dr. Nataša Hribar Okviri in okvirji
46
PRAVOSODJE Toni Tovornik Premiki k večji dostopnosti sodnih obravnav

DOGODKI
ZAPOSLITVE, RAZPISI IN PREDPISI

Pravna praksa, časopis za pravna vprašanja, izhaja že od leta 1982 in je najbolj bran slovenski pravni časopis. Pravnikom in vsem drugim, ki morajo biti pri svojem delu ves čas seznanjeni z dogajanjem na pravnem področju, pomaga pri delu, saj sproti prinaša strokovne in zanesljive informacije. Izide petdeset številk na leto, v njih pa so objavljeni članki, predstavitve in poglobljeni strokovni prispevki z vseh pravnih področij.

Z naročilom Pravne prakse si zagotovite ugodnosti:

• revijo Odvetnik 4-krat na leto (brezplačno),
• možnost odgovora na vaše vprašanje v rubriki vprašanja & odgovori, v kateri odgovarjajo strokovnjaki s posameznih področij,
• 10-odstotni popust pri nakupu knjig Pravne prakse,
• poseben popust za študente in upokojence.

V Pravni praksi najdete:

• poglobljene članke o aktualnih pravnih vprašanjih,
• predstavitve in analize novih predpisov in njihove uporabe v praksi,
• pomembne odločitve slovenskih, mednarodnih in tujih sodišč,
• odgovore na vprašanja bralcev,
• opomnik o začetku veljavnosti novih predpisov,
• predstavitve knjig, seminarjev in drugih dogodkov s pravnega področja.

Izide 50 številk na leto. Cena posamezne številke je 6,90 EUR + DDV (9,5 %). Mesečna naročnina na revijo, v katero je vključen tudi e-dostop do tekočega arhiva na portalu Pravna praksa, je 24,90 EUR + DDV (9,5 %). Poštnino za tujino zaračunavamo posebej. Mesečna naročnina samo na portal Pravna praksa je 22,05 EUR + DDV (22 %). Naročilo velja do pisnega preklica. Za dodatne informacije ali brezplačni ogledni izvod pokličite po telefonu: 01 30 91 821. Posamične izvode Pravne prakse lahko kupite v Modrijanovi knjigarni na Trubarjevi cesti in v knjigarni na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Ustanovitelji:
Zveza društev pravnikov Slovenije, Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije, GV Založba, d. o. o.

Izdaja: IUS SOFTWARE d.o.o. (GV Založba), Tivolska 50, 1000 Ljubljana
Direktor: mag. Tomaž Iskra
V. d. odgovornega urednika PP: Alenka Zalar
Uredniški odbor: dr. Matej Avbelj, mag. Nataša Belopavlovič, dr. Marko Bošnjak, dr. Šime Ivanjko, Hinko Jenull, Janko Marinko, dr. Saša Prelič in dr. Lojze Ude
Novinar urednik: Miha Jesenko (miha.jesenko@pravnapraksa.si)
Oblikovalska zasnova: Reaktor, marketinška agencija, d. o. o.
Fotografija na naslovnici: Anja Tavčar
Računalniški prelom: Vinko Kimovec (vinko.kimovec@pravnapraksa.si)
Tajnica uredništva: Jasmina Žerovnik (jasmina.zerovnik@pravnapraksa.si),
telefon: 01/30 91 822, faks: 01/30 91 815

Naročnine in reklamacije: Goca Vujovič (goca.vujovic@gvzalozba.si),
telefon: 01/30 91 821, faks: 01/30 91 815

Oglasno trženje: Jelka Arko (jelka.arko@gvzalozba.si), telefon: 01/30 91 816

Naslov uredništva:
IUS SOFTWARE (GV Založba), Za Pravno prakso, Tivolska 50, 1000 Ljubljana
telefon: 01/30 91 822
faks: 01/30 91 815
e-pošta: pravnapraksa@pravnapraksa.si

Transakcijski račun: BA CA 29000 0055121174
Tisk: Schwarz, Ljubljana
Natisnjenih: 1800 izvodov
ISSN 0352 0730

Izhaja ob četrtkih.


  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
  • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
  • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820
IUS SOFTWARE d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815