GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

  • Knjigarna: 01 30 91 820
  • Dogodki: 01 30 91 816
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Stvarnopravni zakonik s komentarjem

Akcija
Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (235.08 KB)

Stvarnopravni zakonik s komentarjem

Redaktorji: dr. Miha Juhart, dr. Matjaž Tratnik, dr. Renato Vrenčur

Avtorji komentarja: dr. Miha Juhart, dr. Andrej Berden, dr. Tomaž Keresteš, dr. Vesna Rijavec, dr. Matjaž Tratnik, Ana Vlahek, dr. Renato Vrenčur

Stvarno kazalo: dr. Renato Vrenčur

Redna cena: 246,20 EUR

Special Price brez DDV: 28,57 EUR z DDV: 30,00 EUR

Vezava: trda
ISBN: 978-867-061-351-5
Št. strani: 1180
Leto izdaje: 2004
 

Stvarnopravni zakonik je v slovenski sistem civilnega prava prinesel celovito ureditev stvarnopravnih razmerij. Izhaja iz zakona o temeljnih lastninskih razmerjih, vendar prinaša številne novosti, ki so utemeljene v nekaterih metodoloških premikih v ureditvi lastninske pravice kot temeljne človekove premoženjske pravice in nosilne pravice civilnega prava.

 

V podrobnem komentarjupo členih avtorji opozarjajo na zgradbo sistema stvarnega prava, ki temelji na lastninski pravici. Komentarjem k posamičnim členom sledi sodna praksa.

 

S pravnosistemskega vidika je najpomembnejši poudarek na drugačni ureditvi nepremičninskih razmerij, ki kot v primerljivih pravnih sistemih temeljijo na primarnosti načela superficies solo cedit inkonstitutivnosti zemljiškoknjižnega vpisa.

Za razumevanje sistema stvarnega prava je nedvomno bistvena jasna razmejitev od obligacijskopravnega področja. Samo jasna razmejitev med obligacijo kot zavezovalnim temeljem in stvarnopravno razpolago omogoča razumevanje in pravilno pravno vrednotenje prenosa lastninske pravice kot osrednjega pravnega ravnanja civilnopravnega področja. Pomembna novost je tudi razširitev kroga stvarnopravnih položajev. Deloma z opredelitvijo osnovnih načel in pojmov, deloma z nadgradnjo obstoječih, deloma z uvajanjem novih stvarnopravnih pravic, kot sta zemljiški dolg in stavbna pravica.

 

Uporabnost knjige povečuje stvarno kazalo.

 

Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (235.08 KB)
dr. Renato Vrenčur

Dr. Renato Vrenčur je profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je predavatelj pri predmetih Stvarno pravo in Nepremičninsko pravo. Je avtor številnih monografij ter člankov s področja zemljiškoknjižnega prava, stvarnega prava ter gospodarskega pogodbenega prava. Študij prava je končal na Pravni fakulteti v Mariboru, izpopolnjeval pa se je v Veliki Britaniji in Avstriji. Je podpredsednik pravniškega društva v Mariboru ter strokovni vodja Inštituta za nepremičninsko pravo Maribor.

 dr. Miha Juhart

Miha Juhart je univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, redni profesor
na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljanidr. Andrej Berden


dr. Tomaž Keresteš


dr. Vesna Rijavec
Vesna Rijavec je doktorica pravnih znanosti, izredna profesorica za civilno pravo in predstojnica Inštituta za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer tudi predava civilno procesno, dedno, družinsko in arbitražno pravo. V okviru postdiplomskega študija je v programu Gospodarskega prava nosilka predmeta Reševanje poslovnih sporov, v programu Gospodarskega prava EU pa predmeta Sodelovanje na področju pravosodja. Večkrat je predavala tudi v tujini kot gostujoča profesorica.

Strokovni javnosti se je predstavila s številnimi znanstvenimi in strokovnimi razpravami, članki in monografijami. Svoja dela je objavila tudi v angleškem in nemškem prevodu pri priznanih tujih založbah.

Sodelovala je pri več raziskovalnih in zakonodajnih projektih (npr.Stvarnopravni zakonik in Zakon o izvršbi in zavarovanju) ter pri več pomembnih znanstvenih in strokovnih posvetovanjih doma in v tujini. Med temi je še posebej odmeven tradicionalni posvet Medicina in pravo, pri katerem sodeluje tudi v organizacijskem odboru.

dr. Matjaž Tratnik

Dr. Matjaž Tratnik je redni profesor civilnega in gospodarskega prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Študiral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in Pravni fakulteti Rijksuniversiteit Limburg v Maastrichtu, kjer je tudi magistriral in doktoriral. Kot univerzitetni učitelj je delal na Rijksuniversiteit Limburg, University of Aruba (Nizozemski Antili). Doma in v tujini je objavil več knjig in člankov s področja mednarodnega gospodarskega prava, prava Evropske unije in zlasti stvarnega prava.dr. Renato Vrenčur

Dr. Renato Vrenčur je profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je predavatelj pri predmetih Stvarno pravo in Nepremičninsko pravo. Je avtor številnih monografij ter člankov s področja zemljiškoknjižnega prava, stvarnega prava ter gospodarskega pogodbenega prava. Študij prava je končal na Pravni fakulteti v Mariboru, izpopolnjeval pa se je v Veliki Britaniji in Avstriji. Je podpredsednik pravniškega društva v Mariboru ter strokovni vodja Inštituta za nepremičninsko pravo Maribor.

 dr. Miha Juhart

Miha Juhart je univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, redni profesor
na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljanidr. Matjaž Tratnik

Dr. Matjaž Tratnik je redni profesor civilnega in gospodarskega prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Študiral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in Pravni fakulteti Rijksuniversiteit Limburg v Maastrichtu, kjer je tudi magistriral in doktoriral. Kot univerzitetni učitelj je delal na Rijksuniversiteit Limburg, University of Aruba (Nizozemski Antili). Doma in v tujini je objavil več knjig in člankov s področja mednarodnega gospodarskega prava, prava Evropske unije in zlasti stvarnega prava.dr. Renato Vrenčur

Dr. Renato Vrenčur je profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je predavatelj pri predmetih Stvarno pravo in Nepremičninsko pravo. Je avtor številnih monografij ter člankov s področja zemljiškoknjižnega prava, stvarnega prava ter gospodarskega pogodbenega prava. Študij prava je končal na Pravni fakulteti v Mariboru, izpopolnjeval pa se je v Veliki Britaniji in Avstriji. Je podpredsednik pravniškega društva v Mariboru ter strokovni vodja Inštituta za nepremičninsko pravo Maribor.

 
  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
  • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
  • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820

LEXPERA d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

DŠ: SI27683893

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815