GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

 • Knjigarna: 01 30 91 820
 • Izobraževanja: 01 30 91 816
 • Pišite nam
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Urejanje delovnih razmerij v praksi - MALA ŠOLA DELOVNEGA PRAVA

Urejanje delovnih razmerij v praksi - MALA ŠOLA DELOVNEGA PRAVA

Datum izobraževanja: 18. oktober do 29. november 2017
Lokacija: Hotel Slon, Ljubljana
Kotizacija
z DDV: 366,00 EUR brez DDV: 300,00 EUR

* potrebna polja

z DDV: 366,00 EUR brez DDV: 300,00 EUR
-
+

Strokovno izobraževanje po sklopih

 

1. SKLOP

Sreda, 18. oktober 2017 - 9.00 do 13.15

Pogodba o zaposlitvi in druge oblike pogodbenega opravljanja dela
dr. Luka Tičar, Damjan Mašera

 • • pogodba o zaposlitvi in opredelitev delovnega razmerja (vsebinski kriteriji)
 • • druge pogodbene oblike opravljanja dela (pogodbe civilnega prava, študentsko delo, upokojensko delo …)
 • • omejeno delovnopravno varstvo ekonomsko odvisne osebe (v katerih primerih in v kolikšnem obsegu)
 • • aktualne novosti glede uveljavljanja obstoja delovnega razmerja (domneva, dokazno in trditveno breme)
 • • pristojnosti inšpekcije dela in sankcije za kršitev prepovedi dela na podlagi pogodb civilnega prava
 • • primer Uber in vpliv digitalizacije na pojav novih oblik dela
 


2. SKLOP

Sreda, 25. oktober 2017- 9.00 do 13.15

Diskriminacija, mobing in varstvo zasebnosti na delovnem mestu
dr. Martina Šetinc Tekavc, mag. Andrej Tomšič

 • • prepoved diskriminacije in primeri kršitev v praksi (v fazi sklepanja, trajanja in prenehanja delovnega razmerja)
 • • prepoved spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu
 • • delodajalčeva odškodninska odgovornost in odškodnina
 • • delodajalčeve obveznosti v zvezi z varstvom osebnih podatkov in zasebnosti na delovnem mestu
 • • najpogostejši primeri posegov v zasebnost na delovnem mestu (preverjanje kandidatov, njihovega zdravstvenega stanja, alkoholiziranosti in drugih odvisnosti, sledenje delavcu z detektivom …)
 • • meje digitalne varnosti in nadzora (blokade in nadzor uporabe interneta, pregledovanje e-pošte, uporaba GPS …)
 • • posredovanje delavčevih osebnih podatkov tretjim (sindikatu, neizbranemu kandidatu, na spletnem portalu podjetja …)
 


3. SKLOP

Sreda, 8. november 2017- 9.00 do 13.15

Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo, prokuristom ali vodilnim delavcem
in druge atipične pogodbe o zaposlitvi
dr. Katarina Kresal Šoltes, Ljuba Zupančič Čokert

 • • sklenitev pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom (javni razpis, sodno varstvo neizbranega kandidata, kaj se s pogodbo lahko ureja drugače)
 • • prenehanje pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom (razlogi za odpoved, predčasno prenehanje mandata, odpravnina)
 • • kdo so vodilni delavci in kaj se zanje sme urejati drugače (sklenitev pogodbe za določen čas, predčasno prenehanje mandata, odpravnina, odpovedni roki)
 • • pogodba o zaposlitvi za določen in nedoločen čas (razlogi, veriženja, odpravnina)
 • • zagotavljanje dela delavcev drugemu uporabniku (obveznosti uporabnika in agencije, redno in predčasno prenehanje napotitve, plačilo, nadomestilo in druge ugodnosti)
 • • druge posebnosti pogodb o zaposlitvi

 4. SKLOP

Sreda, 15. november 2017- 9.00 do 13.15

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi – 1. del: Vrste prenehanja
mag. Nataša Belopavlovič

 • • prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas (odpravnina, ponudba nove pogodbe)
 • • prenehanje pogodbe s sporazumom strank (odpravnina, odpovedni rok, novosti glede ZUTD)
 • • prenehanje pogodbe po samem zakonu zaradi ugotovljene invalidnosti
 • • prenehanje pogodbe po samem zakonu zaradi prenehanja veljavnosti delovnega dovoljenja
 • • prenehanje pogodbe zaradi izpolnitve pogojev za upokojitev
 • • prenehanje pogodbe z redno odpovedjo s strani delavca
 • • prenehanje pogodbe z izredno odpovedjo s strani delavca zaradi razlogov na strani delodajalca (odpovedni razlogi, postopek, roki, odpravnina, vloga inšpekcije dela)
 • • prenehanje pogodbe po sodbi sodišča
 


5. SKLOP

Sreda, 22. november 2017- 9.00 do 13.15

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi – 2. del: Redna in izredna odpoved s strani delodajalca
dr. Luka Tičar, mag. Ivan Robnik

 • • splošno o odpovedi (dopustnost, dokazno in trditveno breme, oblika in vsebina, vročitev)
 • • postopek redne in izredne odpovedi pogodbe s strani delodajalca (obveznosti delodajalca pred odpovedjo, zagovor, vloga sindikata oziroma sveta delavcev, rok)
 • • aktualne novosti glede razlogov za redno in izredno odpoved pogodbe s strani delodajalca
 • • odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi (postopek, ustrezna ali primerna zaposlitev, odpravnina, ponudba pogodbe pri drugem delodajalcu, varovane kategorije)
 • • odpovedni roki ter pravice in obveznosti strank v času odpovednega roka po ZDR-1 in ZUTD
 • • odpravnina
 • • odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnega razloga ter v primerih prenehanja delodajalca
 • • posebno varstvo pred odpovedjo

 


 

6. SKLOP

Sreda,  29. november 2017- 9.00 do 13.15

Posebno varstvo starejših delavcev in invalidov
mag. Nataša Belopavlovič

 • • opredelitev starejšega delavca in delavca pred upokojitvijo (upokojitveni pogoji)
 • • ugodnejše pravice za starejše delavce (dodatek za delovno dobo, letni dopust, posebno varstvo pred odpovedjo, omejitev nadurnega in nočnega dela ...)
 • • odpravnina ob upokojitvi
 • • možnosti za nadaljevanje dela po upokojitvi
 • • razporeditev invalida na drugo delovno mesto
 • • druge obveznosti delodajalca v zvezi z zagotavljanjem pravic invalidom
 • • postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu zaradi invalidnosti in v primeru poslovnega razloga

 Vsak sklop traja po pet šolskih ur, od 9.00 do 13.15.

Urejanje delovnih razmerij v praksi - MALA ŠOLA DELOVNEGA PRAVA

1. ponovitev izobraževanja

Strokovno izobraževanje po sklopih

Sestavite si svoj program!PREDAVATELJI:

 • mag. Nataša Belopavlovič, Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij
 • dr. Katarina Kresal Šoltes, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
 • Damjan Mašera, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • mag. Ivan Robnik, Vrhovno sodišče RS
 • dr. Martina Šetinc Tekavc, Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani
 • doc. dr. Luka Tičar, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
 • mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke
 • Ljuba Zupančič Čokert, Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki
 


Izkušeni predavatelji
Možnost izbiranja sklopov
Praktična znanja
Omejeno število udeležencev
KOTIZACIJA NA UDELEŽENCA:

 • Kotizacija za en sklop znaša 300,00 EUR brez DDV.
 • Kotizacija za dva sklopa znaša 570,00 EUR brez DDV.
 • Kotizacija za tri sklope znaša 810,00 EUR brez DDV.
 • Kotizacija za štiri sklope znaša 1020,00 EUR brez DDV.
 • Kotizacija za pet sklopov znaša 1200,00 EUR brez DDV
 • Kotizacija za šest sklopov znaša 1350,00 EUR brez DDV.

Pri plačilu kotizacije za šest sklopov prejmete darilo Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem.


Postregli vam bomo s pijačo in prigrizkom. Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem
plačilnem roku na IBAN IUS SOFTWARE, d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988.
Sklicna številka bo navedena na računu.TRAJANJE:

Posamezni sklopi trajajo po 5 šolskih ur, od 9. ure do 13.15.UGODNOSTI:

 • Aktualna vprašanja in odgovore bomo objavili v Pravni praksi.
 • Dobili boste potrdilo o strokovnem izobraževanju.
 • Vsi udeleženci prejmete aktualne številke Pravne prakse, v katerih so obravnavana vprašanja, povezana z urejanjem delovnih razmerij.

 


Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
 • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
 • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820
IUS SOFTWARE d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815