GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

 • Knjigarna: 01 30 91 820
 • Izobraževanja: 01 30 91 816
 • Pišite nam
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Urejanje delovnih razmerij v praksi - MALA ŠOLA DELOVNEGA PRAVA

Urejanje delovnih razmerij v praksi - MALA ŠOLA DELOVNEGA PRAVA

Datum izobraževanja: 18. oktober do 29. november 2017
Lokacija: Ljubljana
Kotizacija
z DDV: 366,00 EUR brez DDV: 300,00 EUR

* potrebna polja

z DDV: 366,00 EUR brez DDV: 300,00 EUR
-
+

Strokovno izobraževanje po sklopih

 

1. SKLOP

Sreda, 18. oktober 2017

Pogodba o zaposlitvi in druge oblike pogodbenega opravljanja dela
dr. Luka Tičar, Damjan Mašera

 • • pogodba o zaposlitvi in opredelitev delovnega razmerja (vsebinski kriteriji)
 • • druge pogodbene oblike opravljanja dela (pogodbe civilnega prava, študentsko delo, upokojensko delo …)
 • • omejeno delovnopravno varstvo ekonomsko odvisne osebe (v katerih primerih in v kolikšnem obsegu)
 • • aktualne novosti glede uveljavljanja obstoja delovnega razmerja (domneva, dokazno in trditveno breme)
 • • pristojnosti inšpekcije dela in sankcije za kršitev prepovedi dela na podlagi pogodb civilnega prava
 • • primer Uber in vpliv digitalizacije na pojav novih oblik dela
 


2. SKLOP

Sreda, 25. oktober 2017

Diskriminacija, mobing in varstvo zasebnosti na delovnem mestu
dr. Martina Šetinc Tekavc, mag. Andrej Tomšič

 • • prepoved diskriminacije in primeri kršitev v praksi (v fazi sklepanja, trajanja in prenehanja delovnega razmerja)
 • • prepoved spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu
 • • delodajalčeva odškodninska odgovornost in odškodnina
 • • delodajalčeve obveznosti v zvezi z varstvom osebnih podatkov in zasebnosti na delovnem mestu
 • • najpogostejši primeri posegov v zasebnost na delovnem mestu (preverjanje kandidatov, njihovega zdravstvenega stanja, alkoholiziranosti in drugih odvisnosti, sledenje delavcu z detektivom …)
 • • meje digitalne varnosti in nadzora (blokade in nadzor uporabe interneta, pregledovanje e-pošte, uporaba GPS …)
 • • posredovanje delavčevih osebnih podatkov tretjim (sindikatu, neizbranemu kandidatu, na spletnem portalu podjetja …)
 


3. SKLOP

Sreda, 8. november 2017

Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo, prokuristom ali vodilnim delavcem
in druge atipične pogodbe o zaposlitvi
dr. Katarina Kresal Šoltes, Ljuba Zupančič Čokert

 • • sklenitev pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom (javni razpis, sodno varstvo neizbranega kandidata, kaj se s pogodbo lahko ureja drugače)
 • • prenehanje pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom (razlogi za odpoved, predčasno prenehanje mandata, odpravnina)
 • • kdo so vodilni delavci in kaj se zanje sme urejati drugače (sklenitev pogodbe za določen čas, predčasno prenehanje mandata, odpravnina, odpovedni roki)
 • • pogodba o zaposlitvi za določen in nedoločen čas (razlogi, veriženja, odpravnina)
 • • zagotavljanje dela delavcev drugemu uporabniku (obveznosti uporabnika in agencije, redno in predčasno prenehanje napotitve, plačilo, nadomestilo in druge ugodnosti)
 • • druge posebnosti pogodb o zaposlitvi

 4. SKLOP

Sreda, 15. november 2017

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi – 1. del: Vrste prenehanja
mag. Nataša Belopavlovič

 • • prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas (odpravnina, ponudba nove pogodbe)
 • • prenehanje pogodbe s sporazumom strank (odpravnina, odpovedni rok, novosti glede ZUTD)
 • • prenehanje pogodbe po samem zakonu zaradi ugotovljene invalidnosti
 • • prenehanje pogodbe po samem zakonu zaradi prenehanja veljavnosti delovnega dovoljenja
 • • prenehanje pogodbe zaradi izpolnitve pogojev za upokojitev
 • • prenehanje pogodbe z redno odpovedjo s strani delavca
 • • prenehanje pogodbe z izredno odpovedjo s strani delavca zaradi razlogov na strani delodajalca (odpovedni razlogi, postopek, roki, odpravnina, vloga inšpekcije dela)
 • • prenehanje pogodbe po sodbi sodišča
 


5. SKLOP

Sreda, 22. november 2017

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi – 2. del: Redna in izredna odpoved s strani delodajalca
dr. Luka Tičar, mag. Ivan Robnik

 • • splošno o odpovedi (dopustnost, dokazno in trditveno breme, oblika in vsebina, vročitev)
 • • postopek redne in izredne odpovedi pogodbe s strani delodajalca (obveznosti delodajalca pred odpovedjo, zagovor, vloga sindikata oziroma sveta delavcev, rok)
 • • aktualne novosti glede razlogov za redno in izredno odpoved pogodbe s strani delodajalca
 • • odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi (postopek, ustrezna ali primerna zaposlitev, odpravnina, ponudba pogodbe pri drugem delodajalcu, varovane kategorije)
 • • odpovedni roki ter pravice in obveznosti strank v času odpovednega roka po ZDR-1 in ZUTD
 • • odpravnina
 • • odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnega razloga ter v primerih prenehanja delodajalca
 • • posebno varstvo pred odpovedjo

 


 

6. SKLOP

Sreda,  29. november 2017

Posebno varstvo starejših delavcev in invalidov
mag. Nataša Belopavlovič

 • • opredelitev starejšega delavca in delavca pred upokojitvijo (upokojitveni pogoji)
 • • ugodnejše pravice za starejše delavce (dodatek za delovno dobo, letni dopust, posebno varstvo pred odpovedjo, omejitev nadurnega in nočnega dela ...)
 • • odpravnina ob upokojitvi
 • • možnosti za nadaljevanje dela po upokojitvi
 • • razporeditev invalida na drugo delovno mesto
 • • druge obveznosti delodajalca v zvezi z zagotavljanjem pravic invalidom
 • • postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu zaradi invalidnosti in v primeru poslovnega razloga

 Vsak sklop traja po pet šolskih ur, od 9.00 do 13.15.

Urejanje delovnih razmerij v praksi - MALA ŠOLA DELOVNEGA PRAVA

1. ponovitev izobraževanja

Strokovno izobraževanje po sklopih

Sestavite si svoj program!PREDAVATELJI:

 • mag. Nataša Belopavlovič, Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij
 • dr. Katarina Kresal Šoltes, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
 • Damjan Mašera, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • mag. Ivan Robnik, Vrhovno sodišče RS
 • dr. Martina Šetinc Tekavc, Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani
 • doc. dr. Luka Tičar, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
 • mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke
 • Ljuba Zupančič Čokert, Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki
 


Izkušeni predavatelji
Možnost izbiranja sklopov
Praktična znanja
Omejeno število udeležencev
KOTIZACIJA NA UDELEŽENCA:

 • Kotizacija za en sklop znaša 300,00 EUR brez DDV.
 • Kotizacija za dva sklopa znaša 570,00 EUR brez DDV.
 • Kotizacija za tri sklope znaša 810,00 EUR brez DDV.
 • Kotizacija za štiri sklope znaša 1020,00 EUR brez DDV.
 • Kotizacija za pet sklopov znaša 1200,00 EUR brez DDV
 • Kotizacija za šest sklopov znaša 1350,00 EUR brez DDV.

Pri plačilu kotizacije za šest sklopov prejmete darilo Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem.


Postregli vam bomo s pijačo in prigrizkom. Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem
plačilnem roku na IBAN IUS SOFTWARE, d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988.
Sklicna številka bo navedena na računu.TRAJANJE:

Posamezni sklopi trajajo po 5 šolskih ur, od 9. ure do 13.15.UGODNOSTI:

 • Aktualna vprašanja in odgovore bomo objavili v Pravni praksi.
 • Dobili boste potrdilo o strokovnem izobraževanju.
 • Vsi udeleženci prejmete aktualne številke Pravne prakse, v katerih so obravnavana vprašanja, povezana z urejanjem delovnih razmerij.

 


Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
 • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
 • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820
IUS SOFTWARE d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815