GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

  • Knjigarna: 01 30 91 820
  • Izobraževanja: 01 30 91 816
  • Pišite nam
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Zakon o gospodarskih družbah z uvodnimi pojasnili

Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (496.6 KB)

Zakon o gospodarskih družbah z uvodnimi pojasnili

(ZGD-1A in ZGD-1B)

Uvodna pojasnila: dr. Marijan Kocbek, dr. Saša Prelič

z DDV: 165,01 EUR brez DDV: 150,69 EUR
-
+
Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-069-2
Št. strani: 834
Leto izdaje: 2008
 

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) je bil v letu 2008 noveliran z novelama ZGD-1A in ZGD-1B.

- Osnovni cilj novele ZGD-1A je ureditev čezmejnih združitev kapitalskih družb v skladu z Deseto direktivo EU.
- Osnovni cilj obširne novele ZGD-1B pa je uskladitev kar s štirimi direktivami EU s področja družb, predvsem glede kapitalskih vprašanj delniške družbe ter glede bilančno-računovodskih institutov.

Poleg usklajevanja z evropskim pravom družb noveli prinašata pomembne nove korporacijskopravne institute oziroma njihove spremembe, predvsem na področju delniškega prava. Pomembne so novosti glede pridobivanja lastnih delnic in razpolaganja z njimi, opravljanja fiktivnih poslov v zvezi s prevzemi in združitvami, prenašanja večjega dela premoženja delniških družb, ustanavljanja in poslovanja samostojnih podjetnikov, spremembe pri statusnopravnih preoblikovanjih z uvedbo instituta izčlenitve ter ureditev odgovornosti revizorjev.

Pri usklajevanju z evropskim pravom družb pa so najpomembnejše novosti: poenostavitve pri vrednotenju stvarnih vložkov, spremenjena merila pri razvrščanju gospodarskih družb,spremenjene opredelitve glede sestave računovodskih izkazov in pojasnil s strožjimi zahtevami po razkriti transakciji s povezanimi strankami, spremembe pri konsolidiranih računovodskih poročilih in izdelavi poslovnih poročil, izdelava poročil in izjave o upravljanju družb.

Zaradi učinkovitejšega delovanja družb z omejeno odgovornostjo noveli prinašata tudi spremembe pri aktih in nekaterih institutih, povezanih z ustanavljanjem in poslovanjem družb z omejeno odgovornostjo.

Vse novosti ter spremenjene korporacijskopravne institute obsežno predstavljata vodilna strokovnjaka s področja korporacijskega prava.

Zaradi kontinuitete s prvotno zakonodajo o gospodarskih družbah so v knjigo vključena tudi doslej izdana pojasnila k novelam ZGD-F, ZGD-G, ZGD-H in k ZGD-1. To omogoča spremljanje razvoja posameznih institutov, poleg tega pa so pojasnila pri nespremenjenih institutih, ki jih so prevzeti v ZGD-1, še vedno aktualna tudi de lege lata.

Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (496.6 KB)
dr. Marijan Kocbek
Dr. Marijan Kocbek je profesor obligacijskega in gospodarskega prava na Pravni fakulteti v Mariboru. Izpopolnjeval se je na New York State University ter Cleveland State University v ZDA. Je predsednik Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije. Je avtor več knjig, objavlja pa tudi v znanstvenih in strokovnih revijah. Posega zlasti na področje statusnega gospodarskega prava, finančnega prava in prava trga vrednostnih papirjev.

dr. Saša Prelič  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
  • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
  • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820
IUS SOFTWARE d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815