GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

  • Knjigarna: 01 30 91 820
  • Izobraževanja: 01 30 91 816
  • Pišite nam
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Zakon o gospodarskih družbah z uvodnimi pojasnili

Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (956.79 KB)

Zakon o gospodarskih družbah z uvodnimi pojasnili

(ZGD-1D do ZGD-1G)

Uvodna pojasnila: dr. Marijan Kocbek, dr. Saša Prelič
Stvarno kazalo: mag. Jerneja Prostor

z DDV: 142,00 EUR brez DDV: 129,68 EUR
-
+
Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-225-2
Št. strani: 664
Leto izdaje: 2012
 

V letih 2011 in 2012 so bile sprejete kar štiri novele ZGD-1, vsako leto po dve. V knjigi je objavljeno zakonsko besedilo z vidnimi spremembami, ki so jih prinesle novele ZGD-1D do ZGD-1G.
V uvodnih pojasnilih je podrobneje analizirana novelirana zakonska ureditev. Pri tem so tudi vsebinsko obravnavani korporacijskopravni instituti, ki jih zakonske spremembe in dopolnitve neposredno ali posredno zadevajo. Taka širša pojasnitev zakonskih določb, še posebej v odsotnosti podrobnejših obrazložitev namena in pomena zakonskih sprememb v uradnih predlogih zakona, pomaga pri pravilnem razumevanju in uporabi korporacijskopravnih institutov v praksi.
Knjiga ima obsežno in podrobno stvarno kazalo.

V letu 2011 sta bili sprejeti noveli ZGD-1D (Uradni list RS, št. 33/2011) in ZGD-1E (Uradni list RS, št. 91/2011), v letu 2012 pa še noveli ZGD-1F (Uradni list RS, št. 32/2012) in ZGD-1G (Uradni list RS, št. 57/2012). V obdobju hitrega, interventnega noveliranja, kar je značilno tudi za druge zakone, še posebej z gospodarskega področja, je značilno, da so te novele ZGD-1 nastale na pobudo poslancev, brez širše utemeljene strokovne razprave in so bile sprejete na hitro, najpogosteje po skrajšanem oziroma nujnem postopku. Zaradi tega so bile številne predlagane rešitve tudi ustavno sporne, kot npr. določbe o prepovedi opravljanja poslovodnih in drugih vodilnih funkcij v družbah zaradi stečajev in prenehanja družb po noveli ZGD-1E, katere izvajanje je Ustavno sodišče RS tudi zadržalo. Te novele so zelo kratke (praviloma le s po par členi) in imajo ambicijo na hitro spremeniti določeno ureditev, ki se v kriznem času zdi neustrezna za nastale dejanske razmere.

Kratka novela ZGD-1D obravnava odpravo nasprotja interesov in prepoveduje poslovodnim organom v kapitalskih družbah, da bi sklepali pravne posle s »svojimi« družbami, v katerih imajo sami ali skupaj z družinskimi člani kapitalsko udeležbo. Določeni so pogoji za sklepanje poslov in izjeme ter ničnostna sankcija v primeru kršitve zakona.
Obširnejša je novela ZGD-1F, ki v skladu z direktivo EU 2009/109/ES normira določene poenostavitve na področju statusnih preoblikovanj (združitev in delitev). Gre za spremembe vrste pravno-tehnično zelo zahtevnih korporacijskopravnih institutov, ki so pri uporabi v praksi zelo pomembne predvsem v podrobnostih.
Novela ZGD-1G, ki je bila sprejeta 18. 7. 2012, pa prinaša določene poenostavitve in druge pomembne spremembe, ki naj bi v sedanji zaostreni gospodarski situaciji odpravile določene nejasnosti, slabosti in administrativne ovire pri ustanavljanju in poslovanju gospodarskih družb ter samostojnih podjetnikov. Za prakso delniških in drugih gospodarskih družb je najpomembnejša poenostavitev, ki se nanaša na objavo sporočil družb. Ta se bodo poslej namesto v Uradnem listu RS objavljala na spletnih straneh AJPES. Olajšani so načini prenehanja samostojnih podjetnikov, dodatno pa je uzakonjena možnost za prenos podjetja samostojnih podjetnikov na ožje sorodnike. S konceptualnega vidika pa je za sistem korporacijskega prava prav gotovo najpomembnejša odprava tihe družbe kot pravnoorganizacijske oblike gospodarskih družb.

Taka zakonodajna dinamika je zahtevala tudi krajšo monografsko obdelavo nove ureditve tega pomembnega pravnega področja. Prof. dr. Marijan Kocbek in prof. dr. Saša Prelič, avtorja dosedanjih pojasnil k novelam ZGD-1, kot vodilna strokovnjaka s področja korporacijskega prava, sta pripravila pojasnila k tem zadnjim novelam ZGD-1 z ambicijo, da čim bolj celovito predstavita vse najbolj pomembne nove zakonodajne rešitve. Osnovna sistematika teh uvodnih pojasnil je taka, da so, vsaj v pretežnem delu, notranje razdeljena na poglavja, ki sledijo posameznim novelam. Za lažjo sledljivost so v zakonskem besedilu podrobno označeni tisti deli zakonskega besedila, ki so bili novelirani s posameznimi novelami.

Knjiga vključuje tudi podrobno stvarno kazalo, ki ga je izdelala asistentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, Jerneja Prostor. Stvarno kazalo, ki tudi navzkrižno prikazuje posamezne korporacijske institute po posameznih gospodarskih družbah, bo zelo dobrodošlo pri praktični uporabi zakona.

Uvodna pojasnila Zakona o gospodarskih družbah z novelami ZGD-1D do ZGD-1G bodo prav gotovo zelo dobrodošla za korporacijsko prakso, ne le za pravnike, ampak tudi za druge strokovnjake s področja ekonomske, finančne, kadrovske in organizacijske stroke. Kot pripomoček bodo služila tudi študentom na vseh stopnjah pravnega študija pri predmetih s področja korporacijskega oziroma širšega gospodarskega prava.

Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (956.79 KB)
dr. Marijan Kocbek
Dr. Marijan Kocbek je profesor obligacijskega in gospodarskega prava na Pravni fakulteti v Mariboru. Izpopolnjeval se je na New York State University ter Cleveland State University v ZDA. Je predsednik Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije. Je avtor več knjig, objavlja pa tudi v znanstvenih in strokovnih revijah. Posega zlasti na področje statusnega gospodarskega prava, finančnega prava in prava trga vrednostnih papirjev.

dr. Saša Prelič


mag. Jerneja Prostor  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
  • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
  • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820
IUS SOFTWARE d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815