GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Zakon o javnem naročanju; Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev; Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja s komentarjem

Zakon o javnem naročanju; Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev; Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja s komentarjem

ZJN-2 ZJNVETPS ZRPJN s komentarjem

Avtorica komentarja: dr. Vesna Kranjc
Stvarno kazalo: Maja Ekart

z DDV: 155,00 EUR brez DDV: 141,55 EUR
-
+
Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-0234
Št. strani: 426
Leto izdaje: 2007
 

V začetku januarja 2007 sta začela veljati nova predpisa o javnem naročanju – ZJN-2 in ZJNVETPS, v začetku junija 2007 pa so bile sprejete spremembe ZRPJN. Čeprav pravila o javnem naročanju določajo obveznosti naročnikov in ponudnikov v Sloveniji že več kot deset let, sta oba nova zakona o javnem naročanju in spremembe na področju revizijskih postopkov odprli vrsto vprašanj. Dosedanja sistematika pravil o javnem naročanju je bistveno spremenjena, uvedena je vrsta novih institutov.

Prvič so v eni knjigi izdani komentarji vseh treh zakonov. Knjiga prestavlja celovito ureditev materialnih pravil o javnem naročanju in pravnega varstva v postopkih javnega naročanja.

Avtorica sistematično in jasno predstavlja določbe zakonov.

Podroben komentar po členih bo olajšal uporabo zakonov v praksi, saj:

  • uporabnike usmerja na relevantne zakonske določbe,
  • povezuje pravila, ki jih je treba upoštevati pri posameznih postopkih javnega naročanja in v posameznih fazah,
  • razlaga nejasne zakonske določbe,
  • opozarja na sporna vprašanja in nejasnosti ter bralcu ponuja rešitve.

Avtorica razlago utemeljuje tudi s sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti, Državne revizijske komisije, slovensko in tujo pravno teorijo.

Maja Ekart


dr. Vesna Kranjc
Izredna profesorica, dr. Vesna Kranjc je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani 1980. leta ter leto zatem opravila pravosodni izpit. Magistrski študij je končala na Pravni fakulteti v Ljubljani 1991. leta, leta 1996 pa doktorirala pod mentorstvom zaslužnega profesorja dr. Bojana Zabela prav tako na Pravni fakulteti v Ljubljani s temo Poslovni običaji kot formalni vir gospodarskega pogodbenega prava.

Do leta 1991, ko se je zaposlila na Pravni fakulteti v Mariboru, je delala v pravosodju in gospodarstvu.

Poleg rednega izobraževanja se je izpopolnjevala doma in v tujini. Med drugim se je udeležila Joint Ventures Program v organizaciji American Bar Association v Krakovu, šole evropskega prava na European University Institute v Firencah, šole angleškega in evropskega prava na School of Law, Kingston University v Londonu.

Na univezitetnem programu predava predmete gospodarsko pravni posli, transportno pravo in poslovanje javnega sektorja. Na magistrskem študijskem programu gospodarsko pravo je nosilka predmeta pogodbe gospodarskega prava, na magistrskem študijskem programu gospodarsko pravo Evropske unije predmeta pravo javnih naročil in koncesijska razmerja, na specialističnem študiju korporacijskega prava pa predmeta plačila v gospodarskem prometu. Sodeluje tudi na podiplomskih predavanjih na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Njeno znanstveno raziskovalno in strokovno delo je usmerjeno zlasti na področje gospodarskega prava in splošnega obligacijskega prava. S teh področij objavlja v domačih in tujih znanstvenih in strokovnih revijah ter sodeluje na znanstvenih in strokovnih konferencah. Izdala je tri znanstvene monografije (Poslovni običaji in gospodarske pogodbe, Komentar zakona o javnih naročilih in Komentar zakona o reviziji postopkov javnega naročanja), v soavtorstvu pa Obligacijski zakonik s komentarjem.Bila je članica strokovne komisije za pripravo Obligacijskega zakonika, predpisov o javnih naročilih in koncesijah.

V okviru Inštituta za gospodarsko pravo pripravlja ekspertna in strokovna mnenja s področja gospodarskega pogodbenega prava, javnih naročil in koncesijskih pogodb.

Je članica častnih sodišč pri Gospodarski zbornici Slovenije, Ljubljanski borzi in Informacijski borzi nepremični, uredniškega odbora revije Podjetje in delo in Lex localis. Aktivno sodeluje v pravniških strokovnih združenjih.


  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
  • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
  • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820
IUS SOFTWARE d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815