GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Zakon o varstvu javnega reda in miru s komentarjem

Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (120.32 KB)

Zakon o varstvu javnega reda in miru s komentarjem

ZJRM-1 s komentarjem

Stvarno kazalo: Mile Nunič, spec.
Avtorja komentarja: mag. Srečko Jarc, Mile Nunič, spec.

z DDV: 29,00 EUR brez DDV: 26,48 EUR
-
+
Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-007-4
Št. strani: 142
Leto izdaje: 2007
 

Zakon o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/ 2006) je temeljni zakon na področju javnega reda. Ureja varstvo javnega reda in miru, določa ravnanja, ki pomenijo kršitev javnega reda in miru na javnem kraju ali v zasebnem prostoru, ter sankcije za taka ravnanja. Novi zakon o varstvu javnega reda in miru je po 32 letih nadomestil Zakon o prekrških zoper javni red in mir.

Med drugim ureja vzdrževanje javnega reda ter določa prekrške v zvezi z izobešanjem tujih zastav, zbiranjem prostovoljnih prispevkov, nasiljem in drznim vedenjem, družinskim nasiljem, nedostojnim vedenjem do uradnih oseb, beračenjem, vandalizmom, kampiranjem. Ureja zagotavljanje reda v gostinskih lokalih ter določa pristojnosti policistov in občinskih redarjev.

V komentarju:

  • podrobna razlaga vsebine posameznih členov,
  • prikaz ustavnih izhodišč in razlaga posameznih pojmov
  • povezave s posameznimi kazenskimi določbami iz kazenskega zakonika in drugih zakonov, ki se dotikajo področja varstva javnega reda in miru.

V knjigi je prikazan zgodovinski razvoj normativnega urejanja javnega reda od leta 1949 do danes. Predstavljena je ureditev tega področja v Angliji, Nemčiji, Avstriji, španiji, Franciji, Češki in švedski.

Zaradi povezanosti z Zakonom o varstvu javnega reda in miru sta v knjigi objavljena Zakon o občinskem redarstvu in Zakon o javnih zbiranjih.

Knjiga celovito predstavlja področje javnega reda in miru in je nepogrešljiv pripomoček pri usposabljanju in delu policistom, občinskim redarjem, varnostnikom v gostinskih lokalih, inšpektorjem in drugim, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko javnega reda.

Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (120.32 KB)
Mile Nunič, spec.

Mile Nunič, specialist javne uprave, se je 26 let poklicno ukvarjal s področjem javnega reda. V času nastajanja zakona o javnih zbiranjih je bil vodja Sektorja splošne policije na Generalni policijski upravi. Bil je član delovne skupine Ministrstva za notranje zadeve, ki je pripravila predlog Zakona o javnih zbiranjih. Poleg tega je sodeloval pri vseh spremembah tega zakona, nazadnje v letu 2011, s katero je področje javnih zbiranj v celoti zajeto v enem, sistemskem zakonu, saj so prireditve na cesti iz prometnega zakona prenesene v ta zakon. V obdobju od leta 1979 do leta 2006 si je nabral veliko teoretičnih in praktičnih izkušenj na področju organizacije javnih zbiranj ter zagotavljanja reda na javnih zbiranjih. Poleg koordinacije nalog policije in drugih odgovornih oseb za red na javnih zbiranjih je bil ožji član organizacijskega odbora za 6. evropsko prvenstvo v moškem rokometu v Sloveniji, odgovoren za vzdrževanje reda. Sodeloval je pri različnih usposabljanjih v okviru državne uprave in zunaj nje, je avtor strokovnih člankov s področja načrtovanja in varovanja javnih zbiranj.mag. Srečko Jarc

 

 

 

Srečko Jarc je priznan strokovnjak na področju zasebnega varovanja in notranje varnosti, leta 1997 je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani, leta 2006 pa uspešno zagovarjal  magistrsko delo na temo usmerjanja in nadzora nad policijo na Pravni fakulteti v Ljubljani. Od leta 2005 do 2009 je opravljal naloge generalnega direktorja Direktorata za policijo in druge varnostne naloge na Ministrstvu za notranje zadeve.

Je avtor strokovnih  člankov, ki so bili objavljeni v različnih revijah, kot referent je predstavil svoje prispevke na Dnevih varstvoslovja leta 2003, Dnevih zasebnega varovanja v letu 2005, 2006, 2008 ter Dnevih prekrškovnega prava leta 2008. Vsi članki so dostopni tudi prek spletnih strani Cobbisa ali Ius Info. Poleg tega je sodeloval kot referent na mednarodnih konferencah "Private Security at the Crossroad  of  the EU's Future" v Bruslju, " Roundtable on parliamentary security oversight" v Ženevi,  predstavljal sistem nadzora nad Policijo v Sloveniji na 4. regionalni konferenci na Slovaškem in sodeloval na 8. mednarodni konferenci Homeladnd/Global security  v Monte Carlu z referatom "Public-private partnership in guaranteeing security".

Je tudi soavtor komentarja Zakona o varstvu javnega reda in miru in avtor ali soavtor zakonodajnih sprememb na področju zasebnega varovanja, detektivske dejavnosti, občinskega redarstva, smučišč, zakona o policiji itd.

Je predsednik Komisije za preprečevanje in zatiranje kriminalitete, ki je odgovorna za izvajanje Nacionalnega programa za preprečevanje in zatiranje kriminalitete v Sloveniji. 

Zaposlen je na Ministrstvu za notranje zadeve – Policija in je bil član delovne skupine za pripravo zakona o zasebnem varovanju, sodeluje v procesu usposabljanja nadzornikov na smučiščih, občinskih redarjev, varnostnikov ter je imetnik licence za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju zasebnega varovanja in občinskega redarstva.

 Mile Nunič, spec.

Mile Nunič, specialist javne uprave, se je 26 let poklicno ukvarjal s področjem javnega reda. V času nastajanja zakona o javnih zbiranjih je bil vodja Sektorja splošne policije na Generalni policijski upravi. Bil je član delovne skupine Ministrstva za notranje zadeve, ki je pripravila predlog Zakona o javnih zbiranjih. Poleg tega je sodeloval pri vseh spremembah tega zakona, nazadnje v letu 2011, s katero je področje javnih zbiranj v celoti zajeto v enem, sistemskem zakonu, saj so prireditve na cesti iz prometnega zakona prenesene v ta zakon. V obdobju od leta 1979 do leta 2006 si je nabral veliko teoretičnih in praktičnih izkušenj na področju organizacije javnih zbiranj ter zagotavljanja reda na javnih zbiranjih. Poleg koordinacije nalog policije in drugih odgovornih oseb za red na javnih zbiranjih je bil ožji član organizacijskega odbora za 6. evropsko prvenstvo v moškem rokometu v Sloveniji, odgovoren za vzdrževanje reda. Sodeloval je pri različnih usposabljanjih v okviru državne uprave in zunaj nje, je avtor strokovnih člankov s področja načrtovanja in varovanja javnih zbiranj.
  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
  • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
  • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820
IUS SOFTWARE d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815